Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Efterretningsbefalingsmand ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon


Efterretningsbefalingsmand ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon

Har du evnen til at analysere din modstanders træk inden det foretages?
Så er det dig vi søger som efterretningsbefalingsmand.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne.

Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.
Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet.
Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Du vil indgå i kompagniets kommandodeling, og vil således skulle støtte denne i opgaveløsningen. Derudover vil du blive brugt til, at planlægge og gennemføre uddannelse for hele kompagniet - ligesom du skal opkvalificere og vedligeholde dine efterretningsmæssige færdigheder.
Det forventes at du selvstændigt kan planlægge større aktiviteter, som minimum på delingsniveau, samt bidrage til planlægning på aktiviteter på kompagniniveau.

Under operativ indsættelse vil du modtage efterretninger fra bataljonen, som du nedbryder og briefer videre til kompagniet. Dette vil du også skulle gøre ifm. den daglige tjeneste, hvor du skal være med til at beskrive den modstander kompagniet skal forholde sig til i uddannelsen.

Du skal kunne fungere som faglærer/instruktør i relevante funktionsfag – herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets øvrige faglærere og instruktører.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med ønske om mere ansvar, samt videreuddannelse til oversergent.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, er analytisk stærk og kan arbejde selvstændigt og holde mange bolde i luften på en gang.

Du arbejder struktureret og er initiativrig og tager selvstændigt fat på opgaverne og anvender din arbejdstid bedst muligt.

Du har god forståelse for anvendelse af forskellige IT systemer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Peter Allengreen – tlf.: 72 83 62 32 eller KN Jørgen Haldgaard – tlf.: 72 83 63 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Aalborg Kaserner
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
M221 Oversergent
Ansøgningsfrist
24.02.2019
Indrykningsdato
05.02.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print