Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sektionsfører Middeltungtransportsektion ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon


Sektionsfører Middeltungtransportsektion ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon

Brænder du for arbejdet med mennesker, og kan du lide, at løse opgaver igennem mennesker, samtidig med at du selv er en del af det udførende led?
Så kan du blive kompagniets nye medarbejder.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne.

Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Delingens operative opgave er blandt andet at køre forsyninger fra forsyningskompagniet og frem mod brigadens enheder. Dette kan ske samlet eller delt, hvor kun sektionen er indsat.
Sektionen består af to grupper á syv personer inkl. føreren - sektionsføreren er tillige fører for den ene gruppe.

Sektionsføreren er, overfor delingsføreren ansvarlig for sektionens uddannelse og opgaveløsning, hvorfor det er væsentligt, at sektionsføreren har et helhedssyn, der gør at denne kan prioritere sin tid mellem funktion som fører for en gruppe og sektionsførervirket.

Du vil også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at instruktørerne kan lykkes.

Det forventes at du selvstændigt kan planlægge større aktiviteter, som minimum på delingsniveau, samt bidrage til planlægning på aktiviteter på kompagniniveau.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din deling.

Du er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Du er som fører og kollega fleksibel, engageret og initiativrig.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Peter Allengreen – tlf.: 72 83 62 32 eller kaptajn Jørgen Haldgaard – tlf.: 72 83 63 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Aalborg Kaserner
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
M221 Oversergent
Ansøgningsfrist
24.02.2019
Indrykningsdato
05.02.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print