Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Teamleder og sagsbehandlere til ny fælles sikkerheds- og forsvarspolitisk enhed


Teamleder og sagsbehandlere til ny fælles sikkerheds- og forsvarspolitisk enhed

Vil du være Forsvarsministeriets medarbejder i en helt ny fælles enhed mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, som skal tænke nyt i forhold til udviklingen af dansk sikkerheds- og forsvarspolitik? Og har du erfaring fra Forsvarsministeriet?
Om os
I lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling er det besluttet at styrke den tværgående kapacitet til analyse og rådgivning om sikkerhedspolitiske spørgsmål. Udenrigsministeriets kontor for Stabilisering og Sikkerhedspolitik styrkes derfor medio 2019 (forventelig pr. 1. august) bl.a. med etablering af en fælles enhed bestående af medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Den fælles enhed skal bl.a. have fokus på europæisk og transatlantisk sikkerhed, herunder særligt samarbejdet i NATO og inden for EU’s forsvarsdimension samt våbenkontrol. Der pågår parallelt et arbejde med at følge op på den historiske udredning om baggrunden for Danmarks militære engagementer. Tre af medarbejderne i enheden, herunder teamlederen, vil være ansat af Forsvarsministeriet. Udenrigsministeriet vil have fire medarbejdere i enheden.
Om stillingen
Der søges en teamleder (chefkonsulent) og to sagsbehandlere (fuldmægtig/konsulent), der skal være Forsvarsministeriets medarbejdere i den nye enhed.

Enheden vil skulle beskæftige sig med en bred portefølje af sikkerhedspolitiske områder og institutioner, herunder bl.a. forhold vedrørende NATO, EU’s fælles forsvars- og sikkerhedspolitik samt våbenkontrol Der er tale om et bredt ansvarsområde, som er under hastig forandring.

Stillingen som teamleder indebærer et fagligt ansvar for enhedens arbejde. Som teamleder vil du stå for den daglige sparring med enhedens medarbejdere, idet du samtidig skal agere flydende sagsbehandler alt efter travlheden i enheden. Det forventes, at du har lyst til at bruge kræfter både på faglighed og faglig ledelse, og at du forstår at fremme generel policyudvikling og kvalitetssikring af enhedens produkter i en travl hverdag. Du vil som teamleder have en særlig forpligtelse til at understøtte etableringen af den nye fælles enhed i Udenrigsministeriet og varetage Forsvarsministeriets behov, herunder sikre videndeling og tæt koordination med Forsvarsministeriet.

Sagsbehandlerstillingerne kræver indgående kendskab til enhedens arbejdsområder, navnlig i forhold til NATO, EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik og våbenkontrol. Hverdagen forventes at være travl og med mange højt profilerede sager og spidsbelastningsperioder.

For alle tre stillinger gælder, at der skal varetages tæt kontakt til relevante danske repræsentationer, herunder særligt repræsentationerne i NATO, EU og Wien såvel som en række større bilaterale ambassader, Statsministeriet og andre ministerier. Enheden vil bl.a. stå for udarbejdelse og koordination af materiale til udenrigsministermøder og topmøder i NATO samt forsvarsministermøder i EU.
Om dig
Du skal have bred erfaring med det internationale forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde samt overblik over generelle danske prioriteter på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område.

Du skal have erfaring med interministeriel koordination af regeringssager samt NATO og EU sager, herunder i forhold til regeringens koordinationsudvalg og samarbejdet med Folketinget. Kendskab til EU processer og den hjemlige danske EU beslutningsprocedure vil være nødvendig. Du skal være fleksibel og have gode evner til at arbejde med mange sammenfaldende processer - oftest med korte deadlines.

Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring fra Forsvarsministeriets område.

Særligt for teamlederen vil det være vigtigt, at du har evne og lyst til faglig ledelse af et større team med mange profilerede sager.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Stillingen som teamleder er klassificeret som en chefkonsulentstilling. Stillingerne som sagsbehandlere er klassificeret som fuldmægtig/konsulent og indplacering vil ske på baggrund af en konkret vurdering af kvalifikationer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

KONTAKT OG ANSØGNINGSFRIST
Såfremt du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte fg. kontorchef for Forsvars- og Sikkerhedspolitik Tanja Holst Rasmussen på telefon 61 87 19 23 eller pr. mail tar@fmn.dk. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Ask Ahrens Blicher i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er fredag den 21. juni.

Stillingerne forventes besat pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Du ansøger ved at indsende din ansøgning via linket i opslaget.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet på www.fmn.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
21.06.2019
Indrykningsdato
07.06.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print