Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

2 økonomifaglige business controllere til lønsums -og omkostningsstyring


2 økonomifaglige business controllere til lønsums -og omkostningsstyring

Ønsker du at udvikle og udfordre dine kompetencer som business controller i et unikt og stimulerende arbejdsmiljø? Kan du se dig selv i en stor koncern med rig mulighed for karriereudvikling og netværksdannelse? Ønsker du at få indflydelse på udviklingen af den økonomiske styring i en stor statslig organisation?
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har til opgave at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og it for alle myndighederne i Forsvaret, hvilket vedrører alt fra kampvogne, skibe, fly og it-systemer til støvler og lommeknive.

Vi tilbyder to stillinger i Driftsøkonomisektionen under Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I sektionen vil du indgå i et team, hvor humor, ambitioner og professionalisme smelter sammen med en uformel omgangstone. Vi er en anderledes og velfungerende arbejdsplads, som er drevet af engagerede medarbejdere.
Om stillingen
Driftsøkonomisektionen beskæftiger sig med den økonomiske styring af finansrammen til løn og øvrig drift og omkostningsrammerne til Forsvarets interne ydelser. Dit primære ansvarsområde vil enten blive styring af finansrammen til løn på ca. 1 mia. kr. til 1.800 medarbejdere eller styringen af Forsvarets omkostningsrammer til interne ydelser såsom materielkapaciteter (køretøjer, skibe og fly), IT, drivmidler og lagertræk.

BUSINESS CONTROLLER TIL STYRING AF FINANSRAMMEN TIL LØN (genopslag)
En af dine kerneopgaver vil være at udarbejde prognoser og ledelsesrapportering til direktionen, samt understøtte divisionerne i økonomistyringen af deres budgetter til løn. Som vores nye business controller vil dine arbejdsopgaver bl.a. indebære:
- Styring af finansrammen til løn og øvrig drift på ca. 1 mia. kr.
- Udarbejde ledelsesrapportering til direktionen.
- Yde økonomisk rådgivning og sparring til divisionerne.
- Indsamle og fremlægge data til chefer på alle niveauer via vores ERP system SAP.
- Videreudvikle værktøjer og rapporter med fokus på at optimere arbejdsprocesser.
- Udføre diverse ad hoc opgaver relateret til løn.

BUSINESS CONTROLLER TIL STYRING AF FORSVARETS OMKOSTNINGSRAMMER TIL INTERNE YDELSER
En af dine kerneopgaver vil være den månedlige omkostningsopfølgning på Forsvarets forbrug af interne ydelser. Som vores nye business controller vil dine arbejdsopgaver bl.a. indebære:
- Månedlig opfølgning på Forsvarets forbrug af materielkapaciteter, IT, drivmidler og lagertræk.
- Indsamle og fremlægge data via vores ERP system SAP.
- Udarbejde ledelsesrapportering til Forsvarsministeriet.
- Videreudvikling af Forsvarets omkostningsstyring.
- Forsvarets budgetproces.
- Satsberegning af eksterne flyvetimepriser.
- Udføre diverse ad hoc opgaver relateret til omkostninger.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en uddannelse inden for økonomi eller samfundsvidenskab og gerne et par års erfaring med økonomistyring. Du har en udviklet kritisk sans og leverer altid overskuelige og letforståelige økonomiske rapporter. Du er løsningsorienteret, og du er god til at prioritere din tid i forhold til at få løst dine arbejdsopgaver.

Du vil ofte arbejde på tværs af afdelingerne, og det er derfor vigtigt, at du værdsætter værdien af vidensdeling, og at du med største selvfølgelighed bidrager med dit faglige input.

Som person trives du i et arbejdsmiljø, der er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til grin samt faglige diskussioner hen over frokosten. Du bidrager gerne til det sociale fællesskab på arbejdspladsen, og står altid til rådighed for dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Der er også mulighed for at blive ansat og aflønnet i henhold til den til enhver tid gældende
organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Den enkelte stillings indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Driftsøkonomisektionen Henrik Engman på tlf. 72 81 57 12 eller 40 35 86 77. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Louise Klingenberg Nielsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2019, men vi forventer at afholde samtaler løbende. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Ballerup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
18.08.2019
Indrykningsdato
28.06.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print