Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Skarpe og helhedsorienterede barselsvikarer til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet


Skarpe og helhedsorienterede barselsvikarer til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet

Vil du være med at udvikle og styre personale- og HR-området inden for Forsvarsministeriets område? Så er der to barselsvikariater ledige i Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet, som sikkert er noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriet er med ca. 20.000 medarbejdere en stor og bredt sammensat arbejdsplads, der løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver – ofte under stor politisk og mediemæssig bevågenhed. I Koncernstrategisk HR arbejder vi for, at HR hænger tæt sammen med og understøtter løsningen af koncernens opgaver.

Koncernstrategisk HR har en bred portefølje af opgaver inden for HR; vi arbejder bl.a. med udvikling og implementering af strategier og politikker på HR-området, og kontoret har en central rolle i forhold til forberedelse af og opfølgning på forsvarsforlig i relation til HR-området. Vi har i en stor del af vores arbejde en tæt dialog og et godt samarbejde med de faglige organisationer.

Vi er desuden overordnet ansvarlige for den strategiske rekruttering og ansættelse af chefer i koncernen, og vi har et strategisk ansvar for forhandling, implementering og fortolkning af overenskomster. Kontoret er herudover overordnet ansvarlig for det ansættelsesretlige område samt det militære strafferetlige område inden for koncernen.

Som medarbejder i kontoret kommer du i kontakt med mennesker og myndigheder inden for hele Forsvarsministeriets område og kommer ligeledes til at arbejde sammen med de andre kontorer i departementet.
Om stillingen
Vi søger to dygtige og engagerede barselsvikarer til Koncernstrategisk HR. Kontoret er opdelt i tre teams med hver sin overordnede opgaveportefølje, og desuden løses flere projekter og opgaver på tværs af de tre teams. Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til din baggrund og kompetencer, og vil løbende blive justeret i takt med opgaveudviklingen og din personlige udvikling. Vi forventer selvfølgelig ikke, at du har erfaring med og kan løse samtlige opgaver fra første dag.

Desuden består en del af arbejdet – på tværs af kontoret – i at sikre en professionel og effektiv betjening af forsvarsministeren og koncernens ledelse. Dette består i fx besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af mødemateriale, besvarelse af borgerhenvendelser mv.

I kontoret er vi en blanding af både akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener, høj faglighed og substantielle resultater. Arbejdet i kontoret er meget varieret, og vi prioriterer, at den enkelte medarbejder kan få hverdagen og privatlivet til at hænge sammen. Vi har fokus på den enkelte medarbejder, herunder i forhold til både faglig og personlig udvikling. I opgaveløsningen lægger vi vægt på kvalitet, helhedsorientering, fremsynethed og rettidighed. Vi sætter samtidig et godt samarbejdsklima højt, og vores hverdag er kendetegnet ved en uformel omgangstone og godt humør.
Om dig
Du er klar til at tage fat og engagerer dig i dine opgaver. Du er god til at tænke ud af boksen, samtidig med at du også følger gældende procedurer, når det er nødvendigt. Du er præcis i din kommunikation – både mundtligt og skriftligt, og i stand til hurtigt at finde ind til kernen af en problemstilling.

Du værdsætter samarbejde og dialog, men er også klar til at tage teten i en given opgave. Du inddrager forskellige perspektiver i den samlede løsning, har situationsfornemmelse og trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket, energien og humøret.

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, fx statskundskab, jura, humaniora, samfundsvidenskab mv., hvor du enten kan være nyuddannet eller have nogle års relevant erfaring.

Erfaring fra Forsvarsministeriets område, HR-området eller centraladministrationen er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Hvis du er akademiker, vil du blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent, og du vil blive aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingernes indhold, er du velkommen til at kontakte teamleder i Koncernstrategisk HR, kaptajn Sanne Vendeltorp-Pommer på tlf. 4185 0567. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Heino Hansen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9131.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser skal sendes via linket til vores rekrutteringssystem. Ansøgningsfristen er den 21. juli 2019. Vi forventer at holde samtaler primo august.

Det er muligt, at vi ønsker at gennemføre en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
21.07.2019
Indrykningsdato
01.07.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print