Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Fuldmægtig (AC) til økonomistyring i Økonomienheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Fuldmægtig (AC) til økonomistyring i Økonomienheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du talforståelse? Er du analytisk stærk? Er du engageret og ambitiøs? Og brænder du for at arbejde med økonomistyring? Så er det måske dig vi søger til en stilling som fuldmægtig i Økonomienheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.
Om os
Økonomienheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS Økonomi) er en enhed på 12 medarbejdere, som er geografisk beliggende i Ballerup (og i Ringsted, hvor 1 arbejder til dagligt). FPS Økonomi er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets departement (i Økonomi- og driftsafdelingen) og har et tæt samspil med de øvrige økonomienheder og de centrale økonomikontorer i departementet, selvom fokus i det daglige er på at understøtte Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Enheden styrer et budget på ca. 1,9 mia. kr.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som ar-bejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være opgaver, der understøtter økonomistyringen af det samlede budget for Personalestyrelsens område, herunder særligt økonomiske analyser, opbygning af økonomiske modeller, controlling, udarbejdelse af progno-ser/flerårsbudgetter, konsekvensberegninger mv.

Dertil kan forventes en række ad hoc opgaver, deltagelse i arbejdsgrupper og udar-bejdelse af sagsoplæg mv.

Du får muligheden for at opnå erfaring med offentlig økonomistyring, og du kan for-vente at blive grundigt oplært i relevante SAP-moduler, Business Object/Analysis for Office og udvikle dine kompetencer i Excel.

Vi tilbyder således en spændende stilling med varierende arbejdsopgaver i et fagligt stærkt miljø med engagerede og kompetente kollegaer, hvor trivsel vægtes højt. Der vil være fokus på, at dit potentiale udfoldes og udvikles yderligere.
Om dig
Du skal have en relevant akademisk uddannelse som cand.polit., cand.oecon.,
cand.scient.pol. eller lignende med interesse for økonomi. Du kan både være nyuddan-net eller have nogle års erfaring.

Du er analytisk stærk, du har god forståelse for anvendelse af data, og du har en lyst til at arbejde med økonomistyring og analyser.

Det falder dig naturligt, at indgå i/ og skabe samarbejdsrelationer, ligesom du formår at formidle sagens kerne kort og præcist både mundtligt og skriftligt.

Du har en naturlig respekt for deadlines og evner at arbejde struktureret og selv-stændigt med dine opgaver. Du udviser initiativ og handlekraft, ligesom du udviser initiativ i forhold til at imødekomme forestående problemer.

Din hverdag vil være travl og til tider omskiftelig, hvorfor du bør være forandringsparat, fleksibel og med mod på at påtage dig nye opgaver.
Ansættelsesvilkår
Aflønning vil blive fastsat i henhold til gældende AC-overenskomst. Der vil være
mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine
kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse i Forsvarsministeriet, at du kan sikkerhedsgod-kendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsesstedet er Forsvarsministeriets departement med daglig tjeneste i Personalestyrelsen, Lautruphøj 8 i 2750 Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Tine Andersen på tlf. 25 27 44 60 eller souschef Helene Sandholm på tlf. 72 81 90 88.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Palle Hvirvelkær på telefon 72 81 96 80.


Ansøgningsfristen er onsdag den 21. august 2019. Vi forventer at holde første samta-lerunde i uge 35.

Forsvarsministeriet ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle
interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingerne.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriets Personalestyrelse på www.forpers.dk eller om Forsvarsministeriets departement og kontorerne i Økonomi- og driftsafdelingen på www.fmn.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
21.08.2019
Indrykningsdato
22.07.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print