Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Kontorelev til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Kontorelev til en spændende HR-arbejdsplads

Trives du med administrative udfordringer og ansvar, og vil med være med til at lette hverdagen for kollegaerne? Så er det nu vi gerne vil se en ansøgning fra dig.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er en moderne og fremsynet HR-organisation, som er effektiv, samskabende og tilpasningsparat i trit med tiden. Vi tilbyder HR-ydelser til hele Forsvarsministeriets Koncern, alt fra værnepligt og rekruttering til barsels og veteran administration. Vi er anderledes, på den gode måde, fordi vi er en blanding af ca. 550 civile og militære kollegaer, med en direkte og hjertelig tone i det daglige. Vi har afdelinger i hele landet lige fra Bornholm og Aalborg til Grønland.

Vores mål er, at vi vil være Statens bedste HR-organisation – fordi vi fastholder og rekrutterer kompetente kvinder og mænd for Danmarks sikkerhed.

En tidligere elev har sagt følgende:
”I min tid som elev, i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, har jeg fået et stort indblik i både HR og Forsvaret som organisation. Jeg har arbejdet med frihed under ansvar fra første dag, helt fra ansættelse af værnepligtige til at rådgive chefer om HR.
Fagligt har jeg lært hvordan man arbejder med offentligt administration og alt hvad dette indebærer. Personligt har jeg fået lov til at udvikle mig som menneske, med hjælp fra kollegaer som har set verden fra en anden synsvinkel end min egen.
Med alt dette man lærer har man ikke kun mulighed for at søge fremtidige stillinger i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men også i hele Forsvaret. Du får en viden som man ikke kan tilegne sig andre steder fra, end her.”
Om stillingen
Som alle andre store organisationer, private som offentlige, har vi også brug for dygtige administrative folk.

Din uddannelse varer 2 år, og her veksler du imellem at være i praktik, og på skole. Praktikforløbene foregår ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Undervejs i uddannelsesforløbet kommer du rundt i udvalgte afdelinger og prøver kræfter med forskellige administrative opgaver primært inden for administration, økonomi, journalisering og datahåndtering - kort sagt alle former for kontorarbejde, på en spændende og atypisk arbejdsplads. Du vil få gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Du afslutter din uddannelse med en prøve, og får et uddannelsesbevis som faglært kontorassistent med speciale i offentlig administration.
Om dig
Ansvarlighed, motivation og kvalitet er en vigtig værdi i Forsvaret, og vi forventer, at du tager ansvar for, og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for.

Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, og at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre.

Vi forventer at du har bestået eller vil bestå:
- EUX 1. del merkantil uddannelsen
- HHX merkantil studentereksamen

Hvis du har:
- STX (almen student)
- HTX (teknisk student)
- HF
- EUX ikke-merkantil
Skal dette suppleres med et 5 ugers grundforløb (EUS) inden start.

Er du over 25 år, bedes du vedlægge et realkompetencebevis (RKV bevis) fra en erhvervsskole. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Det er vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt og at du har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Lønnen er afhængig af din alder, og udgør efter endt grundforløb for dig som er under 18 år, det første år 11.114,64 kr. pr. måned. Er du over 18 år vil lønnen det første år være 13.924,20 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 19.938,22 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte overassistent Anne Rosendal på 72 81 96 38.
Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er den 6. september 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 38.
Tiltrædelse 1. november 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. Er du over 25 år, skal du huske at vedhæfte realkompetencebevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men vi har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Ballerup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
06.09.2019
Indrykningsdato
12.08.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print