Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler i barselsvikariat til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved Forsvarsministeriet


Sagsbehandler i barselsvikariat til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved Forsvarsministeriet

Har du lyst til at arbejde med et bredt udsnit af Forsvarets operative opgaver tæt på den politiske beslutningsproces? Så kan du søge den ledige stilling som sagsbehandler i barselsvikariat ved Forsvarsministeriets kontor for stabiliseringsindsatser og operationer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller snarest derefter til d. 31. oktober 2020.
Om os
Kontoret er ansvarligt for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis. Kontoret er tillige ansvarligt for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning, bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden samt for sagsområder relateret til FN og OSCE, herunder våbenkontrol mv. Dertil har kontoret landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien og Frankrig.
Om stillingen
Tempoet i kontoret er ofte højt. Arbejdsopgaverne i stillingen vil være dynamiske og udfordrende. Som udgangspunkt forventes opgaverne bl.a. at omfatte ansvar for forsvarets stabiliseringsprogrammer i Østafrika og Guineabugten, samt antipirateri, bidrag under NATO til Georgien, opgaver på FN-området, indsættelser i UNMISS samt Beredskabsstyrelsens internationale indsættelser.

Det præcise stillingsindhold vil dog kunne ændre sig over tid og sammensættes med udgangspunkt i den aktuelle bemanding i kontoret og dine kvalifikationer. Ministerbetjening og udarbejdelse af udkast til pressebesvarelser er en central del af vores opgaver, ligesom der i stigende grad er fokus på tilsyn med Forsvarets operative virksomhed.

Ved udløb af barselsvikariatet er der evt. mulighed for forlængelse.
Om dig
Du er linje- eller reserveofficer og har gennemført VUT-II/L, MMS eller er påbegyndt MMS eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse på kandidat- eller masterniveau. Hvis du er civil ansøger, skal du have en relevant akademisk uddannelse.

Vi lægger vægt på, at du har god forståelse for politiske problemstillinger og policy, har gode analytiske evner og er initiativrig, har gode samarbejdsevner og er positiv, engageret og udadvendt, er udpræget selvkørende i opgaveløsningen, er god til formidling af budskaber og kan formulerede dig kort og præcist på dansk og engelsk. Herudover kan du arbejde under pres, og du har en høj grad af fleksibilitet i forhold til både arbejdsopgaver og tider, herunder kan du med kort varsel stå til rådighed, når der er behov, bl.a. i forbindelse med operative hændelser. Det er en fordel, hvis du har forudgående kendskab til Forsvarets internationale engagement.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som civil bliver du ansat og aflønnet i forhold til efter den gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademiker i Staten. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i Forsvarsministeriets kontor for stabiliseringsindsatser og operationer Mariann Jacobsen på telefon 61 87 14 46.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. december 2019.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43/44.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
23.10.2019
Indrykningsdato
09.10.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print