Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Teamleder til økonomisk analyseteam


Teamleder til økonomisk analyseteam

Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af en stor organisation, der er i konstant udvikling, ved hjælp af økonomiske og datadrevne analyser, med direkte tilknytning til den øverste ledelse? Så tilbyder forsvarsministeriet en stilling i et nystartet analyseteam placeret hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.
Om os
Ejendomsstyrelsen varetager byggeprojekter, vedligeholder Forsvarets bygninger og faciliteter samt arbejder med energi, miljø og naturpleje. Vi leverer kundeorienteret Facility Management af ejendomme og arbejdspladser til Forsvarsministeriets ca. 20.000 ansatte.

Ejendomsstyrelsen vil være blandt de bedste i staten til ejendomsadministration, og har derfor fokus på at sikre balancen mellem kundetilfredshed og effektive løsninger af vores kerneopgaver.

Ejendomsstyrelsens økonomiafdeling er en del af Forsvarsministeriets koncernfælles økonomifunktion – et stærkt økonomifagligt fællesskab, som skal binde den økonomiske styring sammen på tværs af Forsvarsministeriets Koncern. Vi har en ambitiøs økonomistyringsstrategi om at være blandt de bedste i staten til økonomistyring og har i øjeblikket stort fokus på udvikling af business controlling. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor teamwork, fleksibilitet og godt humør tillægges stor vægt.
Om stillingen
Forsvarsministeriet har pr. 1. august 2019 oprettet et analyseteam placeret i Hjørring med fokus på Ejendomsstyrelsens forretning. Analyseteamets opgave er at udarbejde datadrevne analyser på tværs af ejendomsstyrelsens organisation.

Analyseteamet er organisatorisk placeret under Ejendomsstyrelsens Økonomidivision med direkte tilknytning til Økonomidirektøren. Analyseteamet arbejder projektorienteret med 2-3 større halvårlige projekter, som løbende rapporteres til direktionen. Analyseteamet består i dag af tre medarbejdere, med en forventet forøgelse af teamet i de kommende år.

Analyseteamet er samtidig ansvarlig for udviklingen og udarbejdelsen af den månedlige interne ledelsesrapportering, samt afrapportering af denne over for direktionen. Ledelsesrapporteringen har til formål at fremhæve organisationens hovedudfordringer og resultater med henblik på den strategiske styring af styrelsens kerneforretning.

Teamlederen vil stå for den daglige styring af analyseprojekterne og den interne ledelsesrapportering. Dette indebærer bl.a. tidsplanlægning, opfølgning og sikring af fremdrift af projekterne. Du vil samtidig være ansvarlig for, at deadline overholdes og at der foretages en løbende rapportering af projekterne over for egen ledelse og direktionen. Teamlederen vil samtidig være drivende i forbindelse med indsamling og udarbejdelse af projektoplæg af interessante analyseprojekter til direktionens løbende prioritering. Analyseteamet vil foruden fungere som Forsvarsministeriets økonomiske indgangsvinkel i forbindelse med koncernfælles udviklingsprojekter og større analyser.

Teamlederen vil have fri mulighed for at udvikle på analyseteamets processer og arbejdsgange, og vil samtidig have en unik mulighed for at præge Ejendomsstyrelsens fremtidige udvikling. Der skal forventes 10-20 årlige rejsedage indenfor landets grænser.
Om dig
Du er en økonomisk stærk person med viden inden for databehandling, med erfaring fra tidligere lignende jobs, og gerne med erfaring inden for teamledelse. Du har en relevant uddannelse, gerne som Cand.Merc eller Cand.Oecon.

Du er fleksibel og kan arbejde i et projektmiljø med en svingende arbejdsbelastning over projekternes forløb. Du er god til at kommunikere på alle niveauer i organisationen, samt vise retning over for dine kollegaer samt ledelsen. Du kan skabe tværfaglige relationer, er åben og forstående over for modstridende synsvinkler. Du er selvstændig, resultatorienteret og kan danne overblik over komplekse problemstillinger samt videreformidle disse. Du kan holde hovedet koldt ved modstand og er løsningsorienteret.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Derudover vil der, alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, være mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos økonomidirektør Ulrik Hartmeyer Christiansen på telefon 2463 0118.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er mandag den 27. november 2019, med henblik på en ansættelse den 1. januar 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hjørring
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
27.11.2019
Indrykningsdato
05.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print