Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Kontorfunktionær til Forsvarsministeriets Auditørkorps


Kontorfunktionær til Forsvarsministeriets Auditørkorps

Har du interesse for og/eller kendskab til strafferet og erfaring med løsning af de administrative støtteopgaver, der knytter sig til den juridiske sagsbehandling?
Så er du måske vores nye medarbejder ved Auditørkontoret i Viborg.
Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Forsvarsministeriets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg samt et mindre afdelingskontor i Gentofte.
Om stillingen
Auditørens opgaver omfatter efterforskning i og juridisk vurdering og behandling af militære straffesager i Danmark samt sager vedrørende danske styrker i internationale militære operationer og dansk personel tjenstgørende i udlandet m.v.

Stillingen som kontorfunktionær er placeret i sekretariatet hos Auditøren i Viborg, hvor du vil få opgaver navnlig med den administrative straffesagsbehandling, herunder digital retssagsbehandling og selvstændige støtteopgaver til den juridiske sagsbehandling. Du bliver også en del af ansigtet udadtil, da stillingen indebærer behandling af henvendelser via telefon og digitale postkasser. Stillingen omfatter ligeledes kontakt til borgere, advokater og eksterne myndigheder, herunder politiet, anklagemyndigheden, og domstolene.

Du vil blive en del af et selvstændigt team med stort ansvar, fleksibilitet og indflydelse på arbejdsopgaver og hverdagen i det hele taget.

Som ansat i Forsvarsministeriets Auditørkorps får du gode muligheder for videreuddannelse.
Om dig
Det er en fordel, hvis du har en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration eller lignende. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til strafferet og erfaring med løsning af de administrative støtteopgaver, der knytter sig til den juridiske sagsbehandling.

Der lægges vægt på, at du har gode danskkundskaber, er omhyggelig, serviceminded og fleksibel, ligesom du har erfaring med elektronisk sagsbehandling og journalisering, gerne Captia/ESDH.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.064,58 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til kontorfuldmægtig Bodil Kjældgaard Møller på tlf. 72 81 10 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du rette henvendelse til HR-sagsbehandler Mette Sanggaard Kristensen på tlf. 72 81 91 13.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er den 12. december 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 51. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS AUDITØRKORPS
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejelovens regler træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.
Forsvarsministeriets Auditørkorps varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og
hjemmeværnsmedlemmer m.v. Du kan finde flere oplysninger om Forsvarsministeriets Auditørkorps på vores hjemmeside: www.fauk.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Viborg
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
C200
Ansøgningsfrist
12.12.2019
Indrykningsdato
22.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print