Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Teamledere til Forsvarsministeriets koncernøkonomi


Teamledere til Forsvarsministeriets koncernøkonomi

Har du et ønske om at arbejde med udvikling af økonomifunktionen i Forsvarsministeriets koncern så se her. Økonomiafdelingen i Forsvarsministeriets departement søger to teamledere, som kan bidrage til udvikling af koncernens økonomifunktioner.
Om os
Kontoret for Koncern Drifts- og Økonomiprocesser er en del af koncernens økonomifunktion, der består af i alt ca. 300 medarbejdere, hvoraf ca. 230 er fysisk placeret i Forsvarsministeriets styrelser og ca. 70. i departementet. Vi arbejder med udvikling af den samlede økonomifunktion og har desuden ansvar for den interne økonomi for departementet.

Der søges to teamledere til kontoret: En teamleder til udviklingsområdet og en teamleder til styring af den interne økonomi i departementet. Som teamleder i kontoret bliver du ansvarlig for at bidrage til udvikling og styring på økonomiområdet i statens største koncern. Hertil forventes det, at du kan levere faglig sparring med kontorets medarbejdere om de igangværende opgaver.

Du bliver en del af et kontor med i alt 9 medarbejdere. Du bliver teamleder for 3-4 medarbejdere.
Om stillingen
Stilling 1: Teamleder til udviklingsområdet
Teamet arbejder med udvikling af koncernens økonomifunktion gennem uddannelse, udviklingsprojekter, procesoptimering, udvikling af samarbejdsrelationer, afvikling af seminarer og konferencer m.v. Samtidig yder teamet ledelsesstøtte til økonomidirektøren. Opgaverne som teamleder for udviklingsområdet vil omfatte:
- Sikre overblik over og fremdrift i igangværende projekter og opgaver.
- Indgå som projektleder på udvalgte projekter og bidrage som underviser i bl.a. økonomistyring.
- Bidrage til at identificere nye projekter og indsatsområder.
- Understøttelse af økonomidirektøren (ledelsesstøtte).
- Understøttelse af chefkredsen i økonomiafdelingen i forbindelse med løbende møde- og seminarafvikling.
- Understøtte optimering, effektivisering samt udvikling af metoder og værktøjer – både internt i teamet og i økonomiafdelingen.

Stilling 2: Teamleder til Forsvarsministeriets interne økonomifunktion
Teamet har ansvar for styring af departementets budget, løbende business controlling, udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation og årsrapport. Hertil kommer diverse løbende opgaver i relation til understøttelse af departementets økonomi og drift. Opgaverne som teamleder for den interne økonomifunktion vil omfatte:
- Sikre overblik over og opfølgning på igangværende opgaver.
- Indgå i teamets opgaveløsning, herunder udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation, løbende business controlling af departementets økonomi,budgetlægning m.v.
- Bidrage til fortsat udvikling af styringen af departementets økonomi, herunder sikre grundlaget for en flerårig prioritering.
- Håndtering af diverse løbende sager, fx aktindsigtsanmodninger, høringer, udarbejdelse af beslutningsoplæg m.v.
- Understøtte dialogen med fagkontorer i departementet samt øvrige samarbejdspartere.

Som teamleder refererer du til kontorchefen. Du leder og koordinerer arbejdet i dit team og vil samtidig have egne opgaver i kontoret. Samtidig får du ansvar for at sikre udvikling af teamets opgaveløsning og understøtte medarbejderne i deres faglige udvikling. Det formelle personaleledelsesansvar er forankret hos kontorchefen.
Om dig
Som teamleder i kontoret forestiller vi os at du:
- Er struktureret i din tilgang til opgaveløsningen.
- Er en konstruktiv og engageret sparringspartner for dine kolleger.
- Er initiativrig og har øje for udviklingspotentialer.
- Trives i komplekse samarbejdsrelationer og i dialog og samarbejde med interessenter både indenfor og udenfor egen enhed.
- Har erfaring med at udarbejde beslutningsoplæg, notater og lignende.
- Koncernkendskab vil være en fordel.

Som teamleder til udviklingsområdet forestiller vi os desuden, at du
- Har erfaring som projektleder, intern konsulent eller lignende.
- Har arbejdet med udvikling af økonomiprocesser og eventuelt har erfaring med at undervise.

Som teamleder til intern økonomi forestiller vi os desuden, at du
- Har en høj økonomifaglighed.
- Er vant til at drive økonomistyring i en politisk ledet organisation.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle personlige tillæg. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 pct.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Ida Holst på tlf. 61 87 17 18.
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen på tlf. 72 81 91 31.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket på denne side. I din ansøgning bedes du angive, hvilken teamlederstilling, du søger.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfristen er 17. december 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende frem til og evt. efter juleferien.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Der vil eventuelt blive anvendt tests i forbindelse med ansættelsessamtalerne.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. Læs mere om Forsvarsministeriets som arbejdsplads på fmn.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
17.12.2019
Indrykningsdato
03.12.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print