Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Kontorchef til Forsvarsministeriets Cyber- og Informationssikkerhed Center of Excellence (CIX)


Kontorchef til Forsvarsministeriets Cyber- og Informationssikkerhed Center of Excellence (CIX)

AMBITIØS OG ERFAREN LEDER, SOM VIL VÆRE MED TIL AT BESKYTTE DEM, SOM ARBEJDER FOR FRED, FRIHED OG SIKKERHED

Vil du være med til at beskytte dem, som arbejder for fred, frihed og sikkerhed? Er du klar til et karrieremæssigt spring? Kan du skabe forandringer i en stor og kompleks organisation? Så vil vi gerne høre fra dig!
Om os
Forsvarsministeriet og dets styrelser løser nationale og internationale opgaver, som bidrager til fred, frihed og sikkerhed. Ministerområdets mange opgaver omfatter blandt andet deltagelse i internationale militære operationer, efterretningsarbejde og redningsberedskabet.
Om stillingen
Du refererer til Forsvarsministeriets CISO og indgår aktivt i at sætte retningen og strategien for området. Fundamentet for dit kontor er på plads, og teamet består indledningsvist af 7 medarbejdere i alt, hvor de 5 allerede er besat. Dit team vil bl.a. være ansvarlig for udarbejdelse af koncernfælles politikker og retningslinjer, rådgivning, awareness-kampagner, beredskabsplanlægning, hændelseshåndtering og GDPR. Alt sammen i tæt koordination med ministeriets styrelser og myndigheder.

Du vil desuden være en aktiv del af diverse større forandringsprojekter, og du vil forventes at kunne indgå i relevante styregrupper mv. Du skal desuden bidrage til ledelsesinformation og beslutningsoplæg. Stillingen er udfordrende men giver særdeles gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, og du får et stort netværk som rækker ud over Forsvarsministeriets ministerområde.
Om dig
Du er faglig spydspids for cyber- og informationssikkerhed, og med dit gennemgående fokus på ledelse og kommunikation formår du at sætte vigtigheden af sikkerhedsområdet højt på dagsordenen i hele organisationen.
Du har praktisk erfaring med implementering af ISO27001 i en større organisation, og du har formentlig kombineret din praktiske erfaring med en bachelor- eller diplomuddannelse. Den ideelle kandidat vil have:

-Mindst fem års relevant erfaring med Informationssikkerhed
-Erfaring med at drive forandringer og levere ambitiøse mål
-Fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsevner, herunder evnen til at forklare komplicerede og tekniske løsninger på en enkel og forståelig måde
-Erfaringer med at lede et tværfagligt team, der er geografisk spredt
-Erfaring med interessentstyring
-Gode sociale færdigheder med flair for at finde løsninger

Det er en fordel, hvis du har erfaringer med at arbejde med en statslig eller offentlig organisation.

Endelig er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelses af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 (lønramme 37). Stillingen forventes besat på åremålsvilkår i henhold til principperne i aftalen om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af individuelle tillæg og åremålstillæg. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand være en mulighed, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgning skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, København.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Claus Wiid Jakobsen på 7281 0010. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C400
Ansøgningsfrist
26.01.2020
Indrykningsdato
13.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print