Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Information Security Incident Manager til Forsvarsministeriet


Information Security Incident Manager til Forsvarsministeriet

CHEFKONSULENT TIL DEPARTEMENTET

Har du erfaring med informationssikkerhed og hændelseshåndtering? Kan du arbejde effektivt og holde hovedet koldt i stressende situationer? Så er du måske vores nye Information Security Incident Manager.

Om os
Forsvarsministeriet og dets styrelser løser nationale og internationale opgaver, som bidrager til fred, frihed og sikkerhed. Ministerområdets mange opgaver omfatter blandt andet deltagelse i internationale militære operationer, efterretningsarbejde og redningsberedskabet.
Om stillingen
Som Information Security Incident Manager får du ansvar for kontinuerlig kvalitetsudvikling af vores Incident Management-proces og for at sikre, at dine kolleger og eksterne leverandører håndterer incidents korrekt.
I forbindelse med større hændelser koordinerer du indsatsen, således at vores brugere forstyrres mindst muligt.

Du referer til kontorchefen for Center of Excellence (CIX) i afdelingen for Koncern Cyber- og Informationssikkerhed. Dine primære arbejdsopgaver er at:

- Gå forrest i håndtering af større hændelser og rådgivning af berørte interessenter

- Varetage end-to-end koordinering i forbindelse med sikkerhedsbrud og hændelser

-Bistå databeskyttelsesrådgiveren i sager vedr. brud på persondatasikkerheden

- Samarbejde med IT Service Desk for at sikre opbygning af viden og kompetencer i forhold til korrekt håndtering af sikkerhedsbrud

- Sikre opfølgning – Lessons Learned – på hændelser i samarbejde med de enkelte styrelsers sikkerhedsansvarlige og databeskyttelsesrådgivere

- Udvikle og vedligeholde materiale og procesbeskrivelser

- Rådgive myndighederne om håndtering af hændelser

Herudover vil du også komme til at arbejde med andre informationssikkerhedsopgaver sammen med kollegaerne i afdelingen, for eksempel:

- Rådgivning i forhold til cyber- og informationssikkerhed

- Understøtte Forsvarsministeriet i arbejdet med informationssikkerhed

- Bidrage til planlægningen af arbejdet med informationssikkerhed
Om dig
Du trives i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte og ikke-planlagte opgaver ofte må prioriteres over andre arbejdsopgaver. Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle og styrke området. Det er vigtigt, at du formår at navigere i en kompleks organisation.

Ud over dette forventer vi, at du har:

- Minimum fem års erfaring med Informationssikkerhed og Incident Management

- Arbejder struktureret og kan fokusere på opgaven uden at blive distraheret

- Stærke formulerings- og formidlingsevner, både mundtligt og især skriftligt

- Gode sociale færdigheder med flair for at finde løsninger

- Gode samarbejdsevner

Det er en fordel, hvis du har erfaringer med at arbejde i en statslig eller offentlig organisation.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef, Claus Wiid Jakobsen, på 7281 0010. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg, på 32665136.

Ansøgningsfristen er den 16. marts 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
16.03.2020
Indrykningsdato
24.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print