Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Faglige teamledere til KAK i departementet


Forsvarsministeriets departement søger 2 ambitiøse faglige teamledere til styrings- og analyseprojekter

Vil du bidrage til, at politiske initiativer og mål inden for Forsvarsministeriets område bliver til virkelighed? Vil du være med til at udvikle og effektivisere opgaveløsningen, så vi får mest mulig samfundsnytte ud af Forsvarets ressourcer? Så er det måske dig, vi har brug for, som en af vores 2 nye faglige teamleder til styrings- og analyseprojekter.
Om os
I Forsvarsministeriet arbejder vi for at fremme Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. I en tid, hvor der stilles øgede krav til Forsvaret, er det afgørende, at vi har en velfungerende styring og en effektiv opgavevaretagelse.
Stillingerne er placeret i Kontor for Koncernanalyse og Konkurrenceudsættelse i Forsvarsministeriets departement. Kontoret understøtter udvikling, effektivisering og styring af koncernen. Konkret har vi bl.a. ansvaret for at gennemføre budgetanalyser og løbende effektiviseringsanalyser. Vi varetager desuden den tværgående koordination og kvalitetssikring af, at forsvarsforlig og store effektiviseringer bliver implementeret efter hensigten. Desuden udvikler og driver vi koncernens mål- og resultatstyring, hvor vi understøtter topledelsens drøftelser om mål og prioriteringer.

Vores ambition er at understøtte en sikker styring af en af de største og mest komplekse organisationer i staten og være blandt de dygtigste analytiske enheder, som til fulde kan matche private konsulentvirksomheder. Som kontor er vi karakteriseret af en ambitiøs kultur, et stærkt kollegaskab og et fokus på både faglig og personlig udvikling.

Hos os vil du få en unik mulighed for at arbejde med forsvarspolitiske projekter, prøve kræfter med faglig ledelse og have stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opgaverne.
Om stillingen
Kontorets to faglige teamledere vil hver blive ansvarlig for en portefølje af projekter, som typisk løses i tæt samarbejde med koncernens styrelser og departementets øvrige kontorer.
Porteføljerne vil ikke være statiske, men vil bl.a. kunne omfatte:

- Forberedelse og gennemførelse af større budgetanalyser i dialog med Finansministeriet samt løbende analyser, der skal bidrage til bedre opgaveløsning og øget effektivitet.

- Opfølgningskoncept for implementering af det nuværende forsvarsforlig, der omfatter en lang række politiske initiativer samt store investereringer og effektiviseringer i koncernen.

- Udarbejdelse af mål- og resultatplaner, som udgør den strategiske og langsigtede styring af koncernen.

- Udarbejdelse af årsrapporter, som er opfølgningen på mål- og resultatplanerne samt regnskaberne for styrelserne.

- Ministerbetjening og ad hoc opgaver, herunder udarbejdelse af oplæg til forligskredsen, besvarelse af folketingsspørgsmål, aktindsigtssager mv.

Fordelingen af opgaver vil afhænge af de 2 teamlederes faglige profiler og præferencer.
Som faglig teamleder vil det være din opgave at sikre gode resultater gennem sparring med medarbejdere om projektstyringen og den faglige udførelse af projekterne. Du vil desuden skulle sikre gode beslutningsoplæg og præsentere disse for koncernledelsen, og du vil sammen med kontorets anden faglige teamleder og kontorchefen skulle bidrage til den samlede faglige udvikling af kontoret.
Om dig
Til begge teamlederstillinger søger vi engagerede og ambitiøse profiler, som interesserer sig for ledelse og motiveres af at få strategier og analyser til at blive til virkelighed.

Vi forventer, at du har en relevant længere videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab, virksomhedsøkonomi eller lignende (f.eks. cand.scient.pol., cand.oecon., cand.polit., cand.merc. etc.).

Derudover forventer vi til begge stillinger, at du:
- har lyst til at tage ansvar og sætte retning for den faglige opgavevaretagelse

- har gode samarbejdsevner og er opsøgende i din tilgang til opgaveløsningen.

- er god til at skabe struktur for dig selv og andre i en ofte hektisk hverdag.

- er idérig og kan udvikle opgaver og værktøjer til det bedre og mere effektive.

- har flair for at skrive og præsentere komplekse problemstillinger enkelt og præcist.

- er analytisk stærk, god til at regne og trives med afvekslingen mellem forskelligartede opgaver af både analytisk, koordinerende og praktisk karakter.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst som enten special- eller chefkonsulent afhængigt af kvalifikationer. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Tuxen på tlf. 72 81 03 10.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg, i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 51 36 eller via mail fps-ba-bs112@mil.dk.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser skal sendes via linket til vores rekrutteringssystem. Ansøgningsfristen er inden udgangen af søndag den 9. marts 2020, og vi forventer at gennemføre 1. of 2. samtaler i uge 12 og 13. Ansøgere kan dog blive inviteret til samtale løbende.

Det er muligt, at der gennemføres tests i forbindelse med samtalerne.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. Du kan læse mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk.

  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
09.03.2020
Indrykningsdato
14.02.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print