Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Revisionskoordinator til Koncernfinans


Revisionskoordinator til Koncernfinans

Er du god til samarbejdsrelationer, styring af processer og kan formulere dig skarpt?

Så er du måske den erfarne kollega vi har brug for i departementets Koncernfinans kontor som revisionskoordinator på revisionsområdet.
Om os
Koncernfinans er en del af Koncernøkonomi- og driftsafdelingen i Forsvarsministeriets departement, og kontoret står for den overordnede koordinering og konsolidering af en række centrale produkter på økonomi- og driftsområdet, herunder ledelsesinformation, prioriteringsoplæg og bevillingslove. Kontoret har især et fokus udadtil – i forhold til bl.a. Finansministeriet og Rigsrevisionen – og har således også ansvaret for koordinationen på revisionsområdet; både ift. den interne revisions arbejde og ift. Rigsrevisionen.

Om stillingen
Vi søger en erfaren kollega – civil eller militær – til vores Koncernfinans kontor, der skal indgå i teamet, der står for koordinationen af revisionsområdet for hele koncernen.
- Du vil være medansvarlig for den løbende kontakt og relation til Rigsrevisionen og den in-terne revision, herunder medvirke til et godt samarbejde og den rette forståelse hos Rigsrevisionen for Forsvarsministeriets virksomhed og styringsmodel.
- Du skal have overblikket over igangværende revisioner og sikre fremdriften i styrelsernes arbejde med at følge op på revisionsanbefalinger og revisionskritik.
- Du skal formidle kontakten til og bistå øvrige kontorer i departementet og revisionskoordinatorer i styrelserne.
- Du får ansvaret for at kvalitetssikre høringssvar og ministersvar til Rigsrevisionen og den interne revision – i det omfang du ikke selv skriver dem – og medvirke til hensigtsmæssig pressehåndtering og talepunkter til ministeren i forbindelse med revisionsoffentliggørelser.
- Du skal bidrage til at udvikle en styrket opfølgning på revisionspunkter i koncernen.

Fælles for opgaverne er, at du skal gå til dem med en veludviklet procesforståelse og være garant for kvalitetssikring af bidrag fra andre dele af departementet og koncernen. Arbejdet kræver endvidere, at du er struktureret og vedholdende. Og så skal din pen være skarp, så du både kan formidle sagens kerne kort og præcist, men også på en diplomatisk, balanceret måde, der tager hensyn til samarbejdsrelationen til Rigsrevisionen.
Om dig
Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til ministerområdet, og vi forventer, at du har gå-på-mod og godt humør, selv når der er behov for, at sammenhænge og modus skal forklares flere gange. Det er ikke en forudsætning, at du har forhåndskendskab til økonomiområdet – vi skal nok give dig den nødvendige baggrundsviden.

I bytte for dit engagement og faglige kompetencer kan vi tilbyde:
- En udfordrende hverdag i en spændende og ambitiøs afdeling, hvor både resultater og udvikling spiller en central rolle.
- Opgaver på et unikt ministerområde med stor bevågenhed og høje forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen.
- Fokus på at dit potentiale udfoldes og udvikles yderligere.
- Engagerede og kompetente kollegaer i et godt arbejdsmiljø kendetegnet ved humor og sociale arrangementer.
Ansættelsesvilkår
Aflønning vil blive fastsat i henhold til gældende AC-overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse i Forsvarsministeriet, at du kan sikkerheds-godkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsesstedet er Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9 i København K.

Forsvarsministeriet ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingerne.

Kontaktpersoner og nærmere information om stillingerne:
For nærmere information om jobindholdet kan du kontakte kontorchef Mikkel Nielsen Østergaard på 25 27 44 30.
Du kan læse mere om Forsvarsministeriets departement og kontorerne i Koncernøkonomi- og driftsafdelingen på www.fmn.dk eller på intranettet.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen på 7281 9131.

Ansøgning
Du kan søge stillingen på Forsvarsministeriets hjemmeside fmn.dk under ’job’. Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsespapirer, anbefalinger og andre relevante dokumenter.

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. april 2020.


  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
13.04.2020
Indrykningsdato
11.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print