Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Akademiker til udviklingselement i Forsvarskommandoens Økonomidivision


Akademiker til udviklingselement i Forsvarskommandoens Økonomidivision

Udviklingsorienteret sagsbehandler til Forsvarsministeriets Departement
Bliver du motiveret af at skabe resultater gennem udvikling, implementering og evaluering af projekter? Har du blik for standardiseringsmuligheder, men samtidig stor respekt for lokale behov og udfordringer? Vil du tage ansvar for at udvikle løsninger af høj kvalitet, hvor udfordringer og opgaver veksler? Trives du med at arbejde i spændingsfeltet mellem det politiske niveau og dér, hvor politiske ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling til gavn for Forsvaret?
Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision understøtter den økonomiske styring i Forsvaret og divisionens medarbejdere rådgiver chefer på alle niveauer i Forsvaret lige fra Forsvarschefen til den lokale budgetansvarlige chef. Vi rådgiver på tværs af værn, stabe og kommandoer med forskellige opgaveporteføljer, og vi rådgiver nationalt og internationalt. Det er således et meget bredt og dybt ansvarsområde med mange forskelligartede opgaver, som varetages af både civile og militærfaglige medarbejdere med forskellige fagligheder. Vi har sammen ansvaret for at skabe grundlaget for en god økonomistyring i hele Forsvarskommandoen. Vi er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets Departement, men er geografisk placeret rundt omkring i landet ved Forsvarets enheder. Organisatorisk er vi inddelt i fire afdelinger bestående af tre afdelinger med primært fokus på business controlling og rådgivning rettet imod de tre værn samt en Strategi- og udviklingsafdeling. Samlet er vi ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er placeret på Flyvestation Karup. Dit kommende arbejdssted er fysisk placeret på Flyvestation Karup.

Du vil i Karup blive en del af Udviklingselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision. Udviklingselementet består af både civilt og militært ansatte, der har til opgave at udvikle tværgående forretningsgange i Økonomidivisionen, bl.a. i koordination med Departementet i København. Opgaverne er projektorienterede og spænder bredt indenfor områder som fx organisationsudvikling, kompetenceudvikling, procesudvikling og udvikling af værktøjer.

Kernen i udviklingselementet er et godt fælleskab, præget af en uformel omgangstone, humor, optimisme – og et stort ønske om at gøre en forskel. Der er plads til alle ideer og inputs. Vi trækker på hinandens kompetencer og forskelligheder, og på den måde sikrer vi det bedste udgangspunkt for de projekter, vi påtager os i fællesskab.
Om stillingen
Vi mangler en kollega til sagsbehandling og optimering af den tværgående økonomistyring internt i Økonomidivisionen. Du kommer til at indgå i Udviklingselementet, hvor du understøtter den spændende projekt-portefølje, som allerede er sat i søen. Projekterne vil variere i forhold til Økonomidivisionens fokusområder. I denne stilling er der derfor behov for en alsidig medarbejder, der kan arbejde med et bredt spektrum af opgaver, og som besidder stærke analytiske og kommunikative kompetencer – såvel skriftlige som mundtlige.

Du vil få mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på opgavesammensætningen.

En del af opgaveporteføljen vil dog omfatte:
- Tovholder på kompleks sagsbehandling med mange interessenter, herunder selvstændig udarbejdelse af sagsoplæg, gennemføring af høring etc.
- Udarbejdelse af analyser indenfor forvaltningens ansvarsområde. Herunder ledelsesbetjening i form af analyser, notater mv.
- Planlægning, udvikling og gennemførelse af tværgående workshops, temadage, seminarer etc.
- Tovholder på at implementere, såvel centralt- og lokaltforankrede, forbedringstiltag i organisationen.
- Proces- og procedurebeskrivelser.
- Sikre en tæt koordinering på tværs af organisationsenheder.
- Diverse ad hoc opgaver.

Der stilles ikke nødvendigvis krav om mange års erfaring fra en lignende stilling. Dog kan det være en fordel at have erfaring med sagsbehandling i det offentlige eller erfaring med udarbejdelse af komplekse beslutningsoplæg i det private erhvervsliv.

For at få succes i stillingen skal du kunne identificere, konkretisere, beskrive ideer samt implementere løsninger. Vi lægger vægt på dine stærke analytiske og kommunikative kompetencer. Du evner at forstå helheder, men samtidigt søger du at dykke ned i de mange vigtige detaljer, som ofte afgør et projekts succes. Du har en naturlig interesse i
økonomi-spørgsmål. Ligeledes er det vigtigt, at du er proaktiv og formår at bringe alle dine kompetencer i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen.

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling – hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.

Der vil være rig mulighed for at supplere dine kompetencer gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser. Vi tilbyder ligeledes fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente ca. 30 rejsedage i løbet af året, med periodiske spidsbelastninger.
Om dig
Du har en relevant uddannelse f.eks. som cand.merc, cand.scient.pol, cand.oecon, HD-R eller en anden uddannelse på akademiniveau.
Det er ikke en nødvendighed, at du tidligere har stiftet bekendtskab med Forsvaret, men det er vigtigere for os, at du kan sige ja til følgende:

Du ved, at samarbejde er den bedste strategi. Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen, og du er vellidt for det. I løbet en arbejdsdag har du kontakt med både centrale dele af Departementet i København, myndigheder i hele landet og menige medarbejdere, civile såvel som militærfaglige. Du sætter en ære i at hjælpe disse personer og instanser bedst muligt. Du møder dem alle med et smil og en grundholdning om, at kollegaer spiller hinanden gode gennem gensidig sparring, udvikling og videndeling.

Du er en god formidler. Du kan formidle fagligt tungt stof, så dine modtagere er helt med på budskabet efter at have læst få linjer eller hørt dine indlæg. Uanset om du taler eller skriver, så kommunikerer du klart og empatisk med et udgangspunkt i modtagerens viden og behov. Du formår at skabe åbenhed og enkelthed i komplicerede emner.

Du løber efter bolden før de fleste andre. Du trives i et skiftende miljø med korte deadlines og selvstændigt ansvar. Du har et stort drive og bidrager proaktivt med nye ideer. Du tager ansvar for et udviklingsprojekt, forstår vigtigheden af forandringsledelse i implementering, samtidigt med at du dribler et projekt i mål indenfor deadline. Du omsætter dermed ideer, visioner og koncepter til konkrete brugbare løsninger for chefer og medarbejdere, så vi kan få mere Forsvar for pengene.

Du har indsigt i og forståelse for en politisk styret organisation. Din faglige ballast gør, at du hurtigt kan sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og komplekse styringsmekanismer.

Du har en udpræget analytisk tilgang og evt. økonomiforståelse. Du er i stand til hurtigt at sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og komplekse styringsmekanismer. Denne forståelse anvender du til at videreudvikle processer og styringsmodeller i Økonomidivisionen.

Din værktøjskasse er i orden. Vi forventer, at du er velbevandret i Office-pakken, herunder Excel. Hvis du har erfaring med SAP og/eller BI, kan det være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du er akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Udviklingselementet Anna Krogsgaard på tlf. 41 38 58 25.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jane Knudsen på tlf.: 72 81 91 29.

Ansøgningsfristen er 25. april 2020
Samtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Flyvestation Karup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
25.04.2020
Indrykningsdato
13.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print