Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets departement


Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets departement

Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets departement - Økonomipartner for Forsvarskommandoen

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på at arbejde med økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.
Som ansat hos os, vil du komme til at arbejde sammen med en masse skarpe kollegaer, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, med henblik på at skabe mest mulig forsvar for pengene.

Økonomidivisionen leverer rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret og i hele verden. Arbejdsområderne omfatter alt fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter og udgiftsopfølgning.
Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Danmark får mest muligt operativ effekt for pengene.

Økonomidivisionen er fysisk placeret i Region Midtjylland på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Økonomidivisionen er opdelt i tre Økonomistøtteafdelinger samt en Udviklingsafdeling. Den ene afdeling rådgiver Hærens enheder og Specialoperationskommandoen, den anden rådgiver Søværnets enheder og den tredje rådgiver Flyvevåbnets enheder samt de enheder der er ude på internationale operationer.

Du vil blive ansat i den afdeling der rådgiver Søværnet, Arktisk Kommando, Forsvarets Sanitetskommando, Dele af Forsvarskommandoen herunder Internationale Stabe samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Som controller vil du få ansvaret for den økonomiske rådgivning til en eller flere myndigheder. Det vil sige, at du skal fungere som økonomikonsulent og blandt andet indhente informationer til brug for den månedlige Ledelsesinformation samt forestå den løbende økonomiopfølgning ved myndighederne.
Ydermere vil du skulle deltage i udviklingsopgaver vedrørende optimering af økonomistyring i Forsvaret samt varetage sagsbehandling i relation til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Om dig
Vi opfordrer både militære og civile til at søge stillingen.

Du er måske officer med interesse for økonomistyring i Forsvaret. Det vil være en fordel, hvis du samtidig har erfaring med økonomistyring i Forsvaret, men det er ikke et krav. Det vil være din indsigt i, hvordan Forsvaret er opbygget, som vi lægger vægt på. Ydermere vil det være hensigtsmæssigt, at du har interesse for forretningsudvikling og styring af Forsvaret.

Som civil har du en relevant uddannelse f.eks. som revisor, cand.merc.aud, cand.scient.pol, cand.oecon, eller anden uddannelse på kandidatniveau.
Som person er du fagligt stærk og kan lide at arbejde i et miljø med både militære og civile kollegaer. Der vil være mulighed for videre- og efteruddannelse efter behov.

Vi forventer at du:
• Har kendskab til eller erfaring med økonomistyring, gerne Business Controlling.
• Besidder gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
• Kan samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper

Vi tilbyder et udfordrende job med meget gode karrieremuligheder, samt muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en spændende og alsidig hverdag, hvor du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
For militære besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.
Dit daglige tjenestested er i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jan Quist Jakobsen på telefon 41 71 06 00.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Jane Provstgaard Knudsen på tlf. 72 81 91 29.

Ansøgningsfristen er den 13. april 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Flyvestation Karup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
M322 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
13.04.2020
Indrykningsdato
20.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print