Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler til Koncernfinans


Ambitiøs og energisk medarbejder til styring, økonomi og udvikling i et stort departement

Kunne du tænke dig at arbejde i et af de mest spændende ministerområder i staten? Besidder du stærke tal- og kommunikationskompetencer, og har du mod på at tage dialogen med Finansministeriet og forklare Forsvarsministeriets økonomi på en enkel måde?
Om os
Koncernøkonomi- og driftsafdelingen i Forsvarsministeriets departement skal sikre den fortsatte udvikling af økonomistyringen i Forsvarsministeriets koncern. Afdelingen er ansvarlig for den overordnede styring af et af de største driftsområder i staten med et samlet budget på cirka 25 milliarder kroner, som vil stige betydeligt de næste fire år.

Koncernen tæller otte store styrelser, hvis fokus blandt andet er på arbejdet for fred, frihed og sikkerhed herhjemme og ude i verden, indkøb af udstyr i milliardklassen, ejendomsadministration og meget mere.
Om stillingen
Koncernfinans er Forsvarsministeriets koordinerende kontor for en række af de centrale økonomiske processer og produkter. Det drejer sig bl.a. om ministeriets ramme- og prioriteringsproces med tilhørende prioriteringsoplæg, den månedlige ledelsesinformation for hele ministerområdet og de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, der udarbejdes til Finansministeriet.

Samtidig er Koncernfinans ministeriets kompetencecenter på bevillingsområdet. Det er os, der udarbejder og koordinerer finanslove, tillægsbevillinger, grundbudgetter og aktstykker, og ligeledes os der kan svare på spørgsmål om bevillingsregler og fortolkninger af bevillingerne. Som følge af denne rolle har Koncernfinans også en central rolle ift. dialogen med Finansministeriet, hvor kontoret tager en række af de drøftelser og afklaringer, der skal ske om eksempelvis budgetsager og sager til regeringens Økonomiudvalg på Forsvarsministeriets område.

Koncernfinans er tillige det koordinerende kontor på revisionsområdet, herunder den løbende dialog med Rigsrevisionen og med den interne revision om igangværende revisioner og opfølg-ninger, og står for ministerområdets overordnede tilsynskoncept.

Til opgaverne i kontoret hører også ansvaret for indberetning af forsvarsudgifter til NATO og det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Dertil kommer, at kontoret løbende bidrager til politiske aftaler, analysearbejde, effektiviseringer og videreudvikling af økonomistyringen på ministerområdet.

Som ansat i Koncernfinans får du mulighed for at prøve kræfter med flere af disse opgaver. Alt efter dine kvalifikationer og erfaringer, kan du få hovedansvar for et givent opgaveområde. Du indgår samtidig i kontorets brede opgavevaretagelse og forventes at kunne kaste dig ind i drøftelsen med Finansministeriet om tal og formuleringer i økonomiudvalgsager, besvare folketingsspørgsmål og pressehenvendelser og i øvrigt bidrage til ministerbetjeningen.

Fælles for opgaverne er, at du går til dem med en veludviklet proces- og talforståelse og er garant for kvalitetssikring af bidrag fra andre dele af afdelingen og koncernen. Du er analytisk stærk og kan formidle sagens kerne kort og præcist både mundtligt og skriftligt.

I bytte for dit engagement og faglige kompetencer tilbyder vi:
- en udfordrende hverdag i en spændende og ambitiøs afdeling, hvor både resultater og udvikling spiller en central rolle,
- opgaver på et unikt ministerområde med stor bevågenhed og høje forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen,
- fokus på at dit potentiale udfoldes og udvikles yderligere,
- engagerede og kompetente kollegaer i et godt og uformelt arbejdsmiljø
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som cand.polit, cand.merc.(pol), cand.scient.pol eller lignende med en interesse for krydsfeltet mellem økonomi og politik. Du kan både være nyuddannet og erfaren – det vigtigste er dine kommunikationskompetencer, din talforståelse og dit drive for at arbejde med økonomistyring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til besættelse
Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriets departement, Holmens Kanal 9, København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


Kontakt og ansøgning:
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Mikkel Nielsen Østergaard på 25 27 44 30.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen på 7281 9131.

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. april 2020.

Send ansøgning, CV og uddannelsespapirer via linket hvor anbefalinger og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriets departement og kontorerne i Økonomi- og driftsafdelingen på www.fmn.dk.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
13.04.2020
Indrykningsdato
25.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print