Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Journalist med udpræget digital og visuel sans til Hjemmeværnet


Journalist med udpræget digital og visuel sans til Hjemmeværnet

Har du en kreativ, visuel vinkel på Hjemmeværnets mangeartede opgaver til vores digitale platforme, og kan du skyde en lækker film med en tjep redigering?

Så skal du søge stillingen som Hjemmeværnskommandoens nye journalist.
Om os
Hjemmeværnskommandoens kommunikationsafdeling er den strategiske motor i udviklingen og driften af Hjemmeværnets eksterne og interne kommunikation.

Vi kommunikerer i høj grad til Hjemmeværnets frivillige soldater, og det stiller store krav til formidlingen og forståelsen af krydsfeltet mellem det civile liv og uniformen som givet et forholdsvist komplekst kommunikationsflow – både internt og eksternt

Afdelingens seks medarbejdere lægger en stor portion hjerteblod i at formidle vores budskaber til de rette målgrupper med den ønskede effekt.

Vi har et godt sammenhold i afdelingen, hvor det gode humør er limen, der binder os sammen. Ud over vores faglige ambitioner, selvfølgelig.
Om stillingen
Du er en synlig del af et lille hold af kommunikatører og journalister. Derfor er det vigtigt, at du selv spotter de gode historier og identificerer de forbedringer og nye løsninger, der er nødvendige, for at skabe en tilstedeværende og gennemsigtig kommunikation til de frivillige soldater og omverdenen.

Du vil både skulle levere indhold til vores sociale medier, digitale medier samt magasin. Du kan derfor se frem til en alsidig hverdag, hvor der både skal skrives artikler, optages video og lave informativ grafik.

Hjemmeværnet er en organisation med over 40.000 frivillige, som lægger en stor del af deres indsats uden for arbejdstiden. Du må derfor være forberedt på, at en del af arbejdsopgaverne ligger i weekenden og om aftenen.
Om dig
Det er afgørende, at du har en solid evne til at producere historier – kan gøre det gennemført og med respekt for modtagerne. Derfor forventer vi, at du er uddannet journalist og gerne har erfaring fra en redaktion eller en organisation med et redaktionelt output.

Hjemmeværnet er spredt ud over hele landet og er en organisation med mange interessenter og forventninger. Derfor er det vigtigt, at du har et solidt fagligt fundament og hurtigt kan tilpasse dig nye situationer. Hvis du kan det – og hvis du for øvrigt ikke er bange for at få mudder på støvlerne - tilbyder vi dig et job, hvor du fra dag ét kan gå i gang med konkrete produktioner.

Vi lægger betydelig vægt på, at du:
- kan omsætte større historier til lækker grafik og inspirerende videoer
- kan begå dig på vores mange digitale platforme
- kan moderere en højspændt meningsudveksling på sociale medier
- kan trænge gennem gaten til de landsdækkende medier med den gode historie
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og journalister i staten. Lønindplacering vil være afhængig af din anciennitet.

Der er mulighed for at forhandle et personligt tillæg, og der er en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning knyttet til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.


ANSØGNING OG KONTAKT
Det vil være en god idé, hvis du kan holde både ansøgning og CV nede på en fornuftig længde og med en tydelig motivation for, hvorfor netop du skal have jobbet.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2020 eller snarest derefter. Ansøgningsfristen er den 14. april. Vi forventer at afholde løbende samtaler over Skype eller lign.

Vil du høre mere om stillingens indhold og vores forventninger til dig, kan du kontakte leder af kommunikation og presse Kristian Lykkestrand på 2220 7864.

Hvis du vil høre mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlig for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation.

HJK er ansvarlig for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling.

Hjemmeværnskommandoen med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.

Læs mere om Hjemmeværnet på www.hjv.dk.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Vordingborg
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Sjælland
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
14.04.2020
Indrykningsdato
25.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print