Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Er du den CISO, der kan skabe rammerne for en styrket cybersikkerhed i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?


Er du den CISO, der kan skabe rammerne for en styrket cybersikkerhed i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?

Er du en erfaren leder med stort overblik og god viden om cybersikkerhed, som motiveres af udfordrende og spændende opgaver? Så har du her en unik mulighed for at etablere og opbygge en ny funktion i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Cyber and Information Security Division er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet og skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område.

Vi rådgiver, udvikler og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Ambitionerne er store, og du bliver en vigtig del af udviklingen.
Om stillingen
Med reference til Forsvarsministeriets CISO vil du indgå i Cyber and Information Security Division (CID), som er nyetableret og under opbygning. Du bliver CISO for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som holder til i Hjørring. Vi leverer bla. et Full Service koncept til alle Forsvarsministeriets myndigheder på over 500 lokationer fordelt i hele kongeriget. Bygningerne spænder fra topmoderne bygninger som redningsstationen i Skagen til dansk kulturarv som Kastellet.

Du får til opgave et etablere og udvikle en ny funktion, som skal samle og styrke cybersikkerheden i vores aftaler og partnerskaber med leverandører og kunder. Du vil indgå i styrelsens direktion.

Netop cybersikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmarks og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de øgede trusler.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at præge rammerne. Sammen med dit team sætter I standarden for cybersikkerheden i de lokationer, der rummer de mere end 20.000 medarbejdere i Forsvaret.

Du vil få ansvaret for at:

- Etablere rammer for funktionen, herunder definere strategisk retning og rekruttere nye medarbejdere

- Varetage personaleansvar for funktionens medarbejdere

- Sikre awareness omkring cyber- og informationssikkerhed i på alle niveauer i styrelsen med udgangspunkt i hverdagen for styrelsens medarbejdere.

- Indarbejde cyber- og informationssikkerhed i leverandørstyring af civile aktører, der skal levere til en militær organisation

- Sikre at styrelsens ledelse har relevant ledelsesinformation til at kunne træffe beslutninger på cyber- og informationssikkerhedsområdet

- Hjælpe styrelsen med at oparbejde procesmodenhed som fundament til et højnet cyber- og informationssikkerhedsniveau.

- Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige styrelsers CISO’er i CID.
Om dig
Du evner at arbejde både strategisk og operationelt. Du kan sætte rammerne for og implementere de risiko minimerende initiativer, som du identificere og du vil løbende rapportere på fremdrift.

Faglig er du:

- En stærk formidler, der evner at sælge dine budskaber skriftligt såvel som mundtligt, og indgå i en konstruktiv og samarbejdende dialog med interessenter

- Entreprenant og kan motivere tværfaglige teams og skabe fælles ambitioner, der kan være med til at løfte cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriet

- Ledelsesmæssig erfaren og har stor erfaring i personaleledelse og -udvikling samt kontinuerlig strategisk udvikling af dit fagområde

- Velfunderet og har gennem hele din karriere opbygget en stor erfaring fra lignende stillinger og et stærkt netværk indenfor cyber- og informationssikkerhed

- En empatisk og stærk leder, som passer godt på dine medarbejdere

Vi forventer, at du har en fornuftig teknisk forståelse og basis viden indenfor området, så du ud fra et sikkerhedsperspektiv kan gennemskue tekniske problemstillinger og sparre med styrelsens øvrige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er den 1. august 2020.

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer, afdelingschef, Claus Wiid Jakobsen, på 7281 0010, hvis du vil vide mere om stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Toke Rasmussen på tlf. 32665991.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hjørring
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C400
Ansøgningsfrist
08.06.2020
Indrykningsdato
28.04.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print