Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Er du den CISO, der kan styrke cybersikkerheden i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?


Er du den CISO, der kan styrke cybersikkerheden i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Er du en dygtig leder med passion for cybersikkerhed, og motiveres du af udfordrende og spændende opgaver? Så har du her en unik mulighed for at etablere og opbygge en ny funktion i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Cyber and Information Security Division er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet og skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område.

Vi rådgiver, udvikler og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Ambitionerne er store, og du bliver en vigtig del af udviklingen.
Om stillingen
Med reference til Forsvarsministeriets CISO vil du indgå i Cyber and Information Security Division (CID), som er nyetableret og under opbygning. Du bliver CISO for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som holder til i Ballerup. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sikrer, at medarbejderne i Forsvaret og de øvrige styrelser i Forsvarsministeriets område har det nødvendige materiel og it til at løse deres opgaver. Du får til opgave et etablere og udvikle en ny funktion, som skal samle og styrke cybersikkerheden. Du vil indgå i styrelsens direktion.

Netop cybersikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmarks og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de øgede trusler.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at præge rammerne. Sammen med dit team sætter du standarden for den cybersikkerhed, der sikrer dem, der sikrer Danmark.

Du vil få ansvaret for at:

- Etablere rammer for funktionen, herunder definere strategisk retning og rekruttere nye medarbejdere

- Varetage personaleansvar for funktionens medarbejdere

- Drive implementering af ISO27001 med særlig vægt på risikostyring og leverandørstyring

- Gennemføre sikkerhedsvurderinger af såvel applikations- som infrastrukturarkitektur samt udarbejde løbende sikkerhedstiltag for og hærdning af særligt OT-systemer, embedded og IOT-enheder.

- Sikre at styrelsens ledelse har relevant ledelsesinformation til at kunne træffe beslutninger på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

- Sikre effektiv hændelseshåndtering

- Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige styrelsers CISO’er i CID
Om dig
Du evner at arbejde både strategisk og operationelt. Du kan sætte rammerne for og implementere de risiko minimerende initiativer, som du identificere og du vil løbende rapportere på fremdrift.

Fagligt er du:

- En stærk formidler, der evner at sælge dine budskaber skriftligt såvel som mundtligt, og som kan indgå i en konstruktiv og samarbejdende dialog med interessenter

- Entreprenant og kan motivere tværfaglige teams og skabe fælles ambitioner, der kan være med til at løfte cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område

- Velfunderet og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt certificeringer og har god forståelse af og erfaring med cybersikkerhed på SCADA og OT-systemer

- Ledelsesmæssig erfaren og har stor erfaring i personaleledelse og -udvikling samt kontinuerlig strategisk udvikling af dit fagområde

- Velfunderet og har gennem hele din karriere opbygget en stor erfaring fra lignende stillinger og et stærkt netværk indenfor cyber- og informationssikkerhed

- En empatisk og stærk leder, som passer godt på dine medarbejdere

Vi forventer, at du har en fornuftig teknisk forståelse og basis viden indenfor området, så du ud fra et sikkerhedsperspektiv kan gennemskue tekniske problemstillinger og sparre med styrelsens øvrige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er den 1. august 2020.

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige arbejdssted er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer, afdelingschef, Claus Wiid Jakobsen, på 7281 0010, hvis du vil vide mere om stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Toke Rasmussen Berg på tlf. 32665991.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi
tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C400
Ansøgningsfrist
08.06.2020
Indrykningsdato
30.04.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print