Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Forsvarsministeriets departement søger fuldmægtig til koncernstyring


Forsvarsministeriets departement søger fuldmægtig til koncernstyring

Er du blandt de bedste til at løse de faglige udfordringer, du stilles overfor? Er du analytisk stærk, har talforståelse og skriver godt? Er du engageret og ambitiøs? Så vil vi meget gerne høre fra dig.
Om os
Vores mål er at være blandt de bedste til koncernstyring i staten, og vi har stort fokus på at sikre en udvikling, som kan understøtte vores høje ambitioner. Koncernen har et årligt budget på cirka 21 mia. kroner, og består af departementet og 8 styrelser.

Sammen arbejder vi for fred, frihed og sikkerhed herhjemme og ude i verden. Det indebærer blandt andet indkøb af udstyr i milliardklassen, omfattende ejendomsadministration it-drift og uddannelse.

Kontoret for Koncerncontrolling er en del af afdelingen Koncernøkonomi og Drift i Forsvarsministeriets departement. Kontoret står i spidsen for den tværgående drift i Forsvarsministeriets koncern.

Hver dag i kontoret er forskellig, og vi understøtter opgaveløsningen i alt fra internationale indsættelser og naturkatastrofer ude i verden til udvikling af veteranindsatsen og indkøb af kampfly. Fælles for vores opgaver er, at vi arbejder tæt sammen for at nå vores mål – og vi vil gerne invitere dig med på holdet.
Om stillingen
Konkret søger vi en fuldmægtig til Kontoret for Koncerncontrolling.

Som fuldmægtig i Koncerncontrolling vil din opgave være at varetage den overord-nede drift på et område under Forsvarsministeriet. Konkret søger vi en fuldmægtig til it-området, som har stor styringsmæssig bevågenhed og undergår betydelige foran-dringer i disse år, men andre områder kan også komme i spil i forhold til dine erfa-ringer. Konkret vil du komme til at arbejde med ledelsesinformation, udforme beslut-ningsforslag til ledelsen, udforme analyser på dit område mv., men vi forventer også, at du har en tæt kontakt til forretningen, og at du formår at tænke hele koncernen ind i dine vurderinger og løsningsforslag.

Du kan forvente:
- at få en udfordrende og travl hverdag i en spændende og ambitiøs afdeling, hvor resultater og udvikling spiller en central rolle
- at få selvstændige ansvarsområder, hvor du – i samarbejde med kollegaer i departementet og styrelserne – skal understøtte koncernstyringen
- at løse opgaver på departementalt niveau på et unikt ministerområde, der har stor bevågenhed
- at der holdes fokus på, at dit potentiale udfoldes og udvikles med en stejl lærings-kurve, så du kan være med til at udvikle koncernens økonomiske styring
- at få engagerede og kompetente kollegaer samt et godt arbejdsmiljø kendetegnet vedhumor og en uformel omgangstone.
Om dig
Fælles for opgaverne er, at du skal gå til dem med en veludviklet proces- og talfor-ståelse, og være garant for kvalitetssikring af bidrag fra andre dele af departementet og koncernen. Din pen og dine analyser skal være skarpe, og du skal kunne formidle sagens kerne kort og præcist både mundtligt og skriftligt. Vi forventer også, at du tager ansvar og udviser engagement i tilgangen til at skabe resultater i god dialog med relevante interessenter.

Du skal have en relevant akademisk uddannelse, gerne inden for det samfundsfagli-ge område, samt en interesse for økonomi, styring og politik. Du kan være nyuddannet eller måske har du 1-3 års erfaring fra tidligere jobs.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse i Forsvarsministeriet, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesstedet er Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9 i København K.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

For yderligere information om jobbet kan du kontakte kontorchef Kenneth Bo Nielsen på 28 79 20 59.

Det er også muligt at kontakte fuldmægtig Søren Olivarius på 61 87 15 17 for at høre nærmere om, hvordan det er at arbejde som fuldmægtig i Forsvarsministeriet.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriets departement og kontorerne i Økonomi og driftsafdelingen på www.fmn.dk.

Du kan søge stillingen på Forsvarsministeriets hjemmeside fmn.dk under ’job’.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. juli. Vi forventer at holde samtalerunder primo uge 32.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
05.07.2020
Indrykningsdato
17.06.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print