Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Erfaren sagsbehandler


Erfaren sagsbehandler til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriet

Har du lyst til at arbejde inden for et af de mest spændende ministerområder i staten? Trives du med en travl hverdag i en politisk kontekst? Og ønsker du at medvirke til at lægge den HR-strategiske linje inden for Forsvarsministeriets område? Så har vi ledige stillinger i Forsvarsministeriets kontor for Koncernstrategisk HR.
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, der løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver – ofte under stor politisk bevågenhed og interesse fra medierne.

I Forsvarsministeriets kontor for Koncernstrategisk HR betjener vi forsvarsministeren samt koncernens ledelse i forhold til HR-området. Vi har en bred kontaktflade til både øvrige kontorer i departementet, koncernens styrelser samt de faglige organisationer, og vi har et stort fokus på at opbygge gode samarbejdsrelationer i vores opgaveløsning. Koncernstrategisk HR fokuserer på politikudvikling på HR-området, herunder at understøtte forsvarsministerens visioner og sætte de overordnede rammer på området. Desuden varetager kontoret opgaver omkring tilsyn og styring på HR-området.
I kontoret er vi en blanding af akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener. Arbejdet i kontoret er omskifteligt, samtidig med, at vi prioriterer, at den enkelte kan få hverdagen og privatlivet til at hænge sammen. I opgaveløsningen lægger vi vægt på kvalitet, helhedsorientering, fremsynethed og rettidighed. Vi vægter samtidig et godt samarbejdsklima og socialt sammenhold højt, og vores hverdag er kendetegnet ved en uformel omgangstone og godt humør.

Som medarbejder i kontoret kommer du i kontakt med hele Forsvarsministeriets område og kommer ligeledes til at arbejde på tværs af kontorerne i departementet.
Om stillingen
Som sagsbehandler i kontoret kommer du til at medvirke til en professionel og effektiv betjening af forsvarsministeren og koncernens ledelse inden for HR-området. Dette omfatter fx politikudvikling på HR-området, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af mødemateriale, besvarelse af pressehenvendelser, borgerhenvendelser mv.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer, og vil løbende blive justeret i takt med opgaveudviklingen. Indledningsvis forventer vi, at du særligt vil skulle bidrage indenfor styring, fx i forhold til bidrag til Rigsrevisionens undersøgelser og kontorets tilsyn med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse og eventuelt en baggrund fra enten Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen samt interesse for HR-området.

Du er god til at tænke ud af boksen og skarp i din kommunikation. Du er helhedsorienteret, har veludviklede samarbejdsevner og er dygtig til at tilrettelæge og følge op på processer. Derudover lægger vi vægt på, at du trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket og det gode humør, og at du har en faglig, grundig og kvalitetsbaseret tilgang til opgaveløsningen.

Det er en fordel hvis du har erfaring med centraladministrationen, politikudvikling på HR-området eller fx interessevaretagelse for arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som enten fuldmægtig eller konsulent, alt efter din erfaring og dine kvalifikationer, og du vil blive aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Sanne Vendeltorp-Pommer i Koncernstrategisk HR på tlf. 4185 0567. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anders Nygaard i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5698.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser sendes via linket til rekrutteringssystemet. Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Det er muligt, at vi ønsker at gennemføre en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
16.08.2020
Indrykningsdato
06.07.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print