Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sømilitær sagsbehandler til Forsvars- og Sikkerhedspolitik


Sømilitær sagsbehandler til Forsvars- og Sikkerhedspolitik

Vil du med helt ind i indercirklen, hvor Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik skabes, hvor vi arbejder med den strategiske udvikling af Forsvaret og hvor Danmarks optræden på det forsvarspolitiske område i NATO, EU og Norden formuleres og planlægges? Så er du sandsynligvis vores nye sagsbehandler i Forsvarsministeriets kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik.
Om os
I Forsvarsministeriets kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik arbejder vi med udvikling af forsvars- og sikkerhedspolitik, udvikling af Forsvaret, Arktis, politiske aftaler og danske positioner på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område i NATO, EU og i det nordiske forsvarssamarbejde. Vi har policyansvar for det bilaterale forsvarssamarbejde med bl.a. USA, Rusland, Tyskland og Polen samt andre NATO- og EU-lande. Kontoret er desuden ansvarlig for policy for udsendte forsvarsattachéer og Forsvarsministeriets samarbejde med forskningsinstitutioner.

Vi er 17 medarbejdere i kontoret og har enten en civil akademisk baggrund eller en militær baggrund. Vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag. Holdånd og videndeling er helt centralt for vores opgaveløsning. Vi arbejder tæt sammen med de andre kontorer i departementet, Forsvarskommandoen samt Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.
Om stillingen
Du vil blive kontorets sømilitære sagsbehandler. Dine øvrige konkrete arbejdsopgaver vil blive fastlagt på baggrund af din erfaring og kvalifikationer. Opgaver kan fx omfatte:

- Sagsbehandling og koordinering vedr. forsvarsforlig, udvikling af Forsvaret, multilaterale initiativer, faglige aspekter af koncernstyring, mål- og resultatplaner, tilsyn, samarbejde med Rigsrevisionen mv.

- Policyformulering og koordinering i forhold til aktuelle emner i NATO, EU og det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO mv. – fx om forsvarsplanlægning, styrkemål, byrdedeling, multinationale hovedkvarterer, multinationale kapacitetsinitiativer

- Udarbejde mødemateriale til ministeren inden for dine ansvarsområder

Tempoet i kontoret er generelt højt, og opgaveløsningen fordrer lejlighedsvist arbejde uden for normal arbejdstid. Arbejdsopgaverne vil være dynamiske og udfordrende.
Om dig
Du ved, hvad der rører sig på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og har en sømilitær baggrund.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med forsvarsplanlægning og forligsprocesser, faglig mål-, resultat- og ressourcestyring samt også gerne ministerbetjening, samarbejdet i NATO, regeringsprocesser og direkte samarbejde med Forsvarsministeriet mv.

Det vil være en fordel, såfremt du har stabserfaring og indgående kendskab fra Forsvarskommandoens myndighedsområde.

Vi ser gerne, at du har gennemgået eller er ved at gennemgå Videreuddannelsestrin II for militære ledere/Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse.

Uanset din baggrund skal du kunne omsætte din viden til initiativer på det strategiske og politiske niveau. Du har et åbent sind og ved, at sager kan ses fra mange vinkler. Du arbejder målrettet og kan skrive kort, fokuseret og præcist på dansk og engelsk. Du kan arbejde under pres og har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og tider.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Forsvars- og Sikkerhedspolitik Pelle Holager på pjm@fmn.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Ava Leonora Berg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 32665136

Ansøgningsfristen er 9. august 2020.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet på ministeriets hjemmeside: http://www.fmn.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holmens Kanal
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn
Ansøgningsfrist
09.08.2020
Indrykningsdato
15.07.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print