Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Økonomielement ved Air Control Wing


Økonomielement ved Air Control Wing

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, og har du en militær mellemlederuddannelse? Har du mod på nye udfordringer i en omskiftelig hverdag, hvor stor variation i arbejdsopgaverne er reglen frem for undtagelsen? Har du forståelse for helheden, men kan gå i detaljer? Så er det dig, vi søger som vores kommende leder af Økonomielementet ved Air Control Wing.
Om os
Økonomidivisionen ved Værnsfælles Forsvarskommando er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet. Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Værnsfælles Forsvarskommando.
Økonomistøtteafdeling 3 under Økonomidivisionen, yder støtte til Flyvevåbnets myndigheder samt Flyverstaben. Derudover varetager afdelingen økonomistøtte for Forsvarsakademiet, samt operationsstaben, herunder økonomien vedr. internationale operationer. Økonomielementet, der støtter Air Control Wing, er placeret i Karup sammen med myndigheden.

Air Control Wing er Flyvevåbnets luftrumsovervågningsenhed, der er med til at opretholde Danmarks suverænitet, så ingen grove eller systematiske krænkelser kan foregå uopdaget.
Air Control Wing leverer radarovervågning af Danmarks luftrum 24 timer i døgnet, året rundt, og løser lignede opgaver i internationale missioner med vores mobile radarer.
Om stillingen
Som leder af økonomielementet kommer du til at være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til økonomien ved Air Control Wing. Organisatorisk og ledelsesmæssigt referer du til chefen for økonomistøtteafdeling 3 i Økonomdivisionen, men i det daglige arbejde indgår du som medarbejder i Air Control Wings stab. I tæt samarbejde med chefer og ledere har du en afgørende rolle i forbindelse med koordination og planlægning af økonomien for alle myndighedens opgaver og aktiviteter.

Du er chefens nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for økonomi, og er således medvirkende til, at chefer og ledere får mest mulig operativ effekt af deres tildelte midler. Du er ansvarlig for budgettering, controlling og opfølgning på ressourceforbrug, under hensyntagen til overholdelse af gældende bestemmelser og direktiver. Derudover er du ansvarlig for gennemførsel af løbende revurdering og tilpasning af budgetter, samt forberedelse af den månedlige ledelsesinformation til Forsvarets chefer. Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef.

Der er i stillingen intet direkte ledelsesansvar. Din ledelsesopgave relaterer sig derfor primært til, at føre økonomi- og samarbejdsprocesser sikkert i mål. Du skal i forhold hertil løbende indgå i dialog med både Air Control Wings ledelse og chefen for økonomistøtteafdeling 3.

Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for økonomistyring. Samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og ledere på alle niveauer. Vi påskønner en kultur hvor udvikling og udfordringer er en del af hverdagen. Til gengæld står vi klar til at støtte og rådgive dig i forbindelse med din opgaveløsning.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Er du ikke allerede udnævnt, så forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-15 år, heraf ca. 5 år som udnævnt oversergent samt, at du er i færd med at gennemføre eller er vurderet egnet til optagelse på VUT-II/ML.

Du har lyst til at lede processer og være den primære ansvarlige for økonomistøtten til Air Control Wing.

Du har erfaring med forvaltning og administration, gerne indenfor Flyvevåbnets myndighedsområde. Du er desuden analytisk og god til tal, resultatorienteret, systematisk og udpræget serviceminded.

Du har et godt kendskab til DeMars, og du er vant til at bruge Word, Excel, Sharepoint og PowerPoint. Det falder dig desuden naturligt at anvende KESDH som sagsbehandlerværktøj.

Du interesserer dig for økonomiforvaltning og har flair og lyst til at rådgive og støtte chefer og ledere i forbindelse med deres disponering af økonomi.

Fælles for opgaverne er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer, både internt i Air Control Wing, men også med Økonomidivisionen og styrelser under Forsvarsministeriet.

Følgende egenskaber vægtes:
- du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation
- du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
- du har evnen til selvledelse.
- du kan motivere dig selv, og selv bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde.
- du nyder selv at medvirke til at sætte rammerne for din funktion.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og virkelyst i forhold til at fastholde terminer og mål i dit arbejde.
Dine personlige kompetencer vil blive vægtet højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Afhængigt af dine kompetencer er der mulighed for at forhandle et tillæg

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale og aflønnes som seniorsergent, så længe stillingen bestrides. Udnævnelse til seniorsergent finder tidligst sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, og når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering samt honorerer de almene krav for udnævnelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende Chef for Økonomistøtteafdeling 3, Michael Olesen på tlf. 25 51 18 36.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Anders Nygaard ved Forsvarets Personeltjeneste på telefon 32 66 56 98

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningsfristen er den 20. september 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Flyvestation Karup
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
M231 Seniorsergent
Ansøgningsfrist
20.09.2020
Indrykningsdato
02.09.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print