Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nyheder fra Forsvarsministeriet

Indholdsområde

 
Nyheder fra Forsvarsministeriet 

Nyheder og pressemeddelelser fra Forsvarsministeriet

Abonnér på vores nyhedsservice og få vores nyheder sendt til din e-mail, lige når de lanceres. Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Du kan også finde os på Twitter, Instagram og på LinkedIn

Nyheder fra før 2012 kan findes i arkivet

  -  

    
View RSS feed


01-04-2020
38.000 veteraner får særlig hilsen fra minister i deres e-Boks
Udsatte veteraner og deres familier kan have brug for en ekstra håndsrækning, når samfundet er vendt op og ned under corona-epidemien. Den kan Veterancenter og gamle soldaterkammerater give dem.


31-03-2020
Rigsrevisionen finder forsvarsministerens tiltag tilfredsstillende
Statsrevisorerne har i dag behandlet Rigsrevisionens notat om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


30-03-2020
Bramsen vært for nordisk forsvarsministermøde med fokus på nuværende krisesituation
De nordiske forsvarsministre holdt i dag det første af to faste årlige NORDEFCO-ministermøder, der på grund af den aktuelle situation foregik på telekonference og havde fokus på netop coronasmitten.


26-03-2020
Iværksættelse af eksterne undersøgelser
Iværksættelse af eksterne undersøgelser i relation til sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


25-03-2020
Sikker lufttransport af coronasmittede
Forsvaret og Region Midtjylland samarbejder om en ny sikker lufttransport af alvorligt syge patienter, der er smittet med coronavirus.


18-03-2020
Forsvarsministeren advarer: Cyberkriminelle vil udnytte krisesituation
Truslen fra cyberangreb er meget høj og med corona-krisen skærpes den yderligere. Ondsindede kriminelle og andre aktører vil udnytte sundhedskrisen til at angribe os.


13-03-2020
Forsvarsministeren tager kontakt til telesektoren om cybersikkerhed
Der er i øjeblikket et stort pres på vores IT-systemer, da mange danskere arbejder hjemmefra og bruger it på anden vis. Derfor opfordrer forsvarsministeren telesektoren til et forsat højt og skærpet cyberberedskab.


04-03-2020
Regeringen tilbyder yderligere bidrag til at beskytte EU’s grænser
Efter de seneste udviklinger ved grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet tilbyder regeringen yderligere danske bidrag til EU’s grænseagentur Frontex.


02-03-2020
Forsvarsministeren indvier ny enhed for familier til veteraner
Familien og netværket til veteraner skal mere i fokus. Derfor har forsvarsminister Trine Bramsen taget initiativ til at oprette en familieenhed under Veterancenteret.


20-02-2020
Regeringen udsender en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe i foråret 2020
Regeringen har i dag fået Det Udenrigspolitiske Nævns opbakning til at udsende en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe som led i det dansk-franske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.


19-02-2020
Status på Rejseholdets arbejde ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeren har i dag givet Folketingets partier status på Rejseholdets foreløbige arbejde ved Ejendomsstyrelsen.


19-02-2020
Trine Bramsen orienterer ordførerne om Rejseholdets arbejde
Forsvarsminister Trine Bramsen orienterer onsdag klokken 13.00 Folketingets partier om de foreløbige resultater af det arbejde, som rejseholdet er nået frem til efter at have undersøgt forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


17-02-2020
Forsvarsministeren besøger soldaterne i Estland
Forsvarsminister Trine Bramsen er i dag sammen med Forsvarsudvalget på besøg hos det danske bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.


17-02-2020
Danske soldater genoptager træning af irakiske soldater
Koalitionens træningsopgaver på Al Asad-basen i Irak har været sat på pause siden begyndelsen af 2020, men nu kan danske soldater vende tilbage.


14-02-2020
Trine Bramsen: Vigtigt at få indsatsen mod ISIL tilbage på sporet
Forsvarsministrene fra koalitionens kernelande og NATO’s generalsekretær mødtes i dag i München for at drøfte den videre indsats mod terrororganisationen ISIL.


12-02-2020
Danmark i centrum på vigtigt NATO-møde om situationen i Irak
NATO’s træningsmission i Irak, som Danmark skal stå i spidsen for, kan være nøglen til at genoptage den internationale indsats mod terrorisme i landet, mener forsvarsminister Trine Bramsen inden NATO-møde.


03-02-2020
Danmarks første cyberværnepligtige sætter sig bag skærmen
16 unge begynder i dag som værnepligtige med særligt fokus på it-kompetencer, der kan være med til at beskytte Danmark mod cyberangreb, hackerangreb og digitale påvirkningskampagner.


03-02-2020
Securitas kåret til “Årets veteranvirksomhed”
Virksomheden Securitas A/S har modtaget prisen som ”Årets veteranvirksomhed”. Prisen bliver tildelt virksomheden for en vellykket indsats med at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet.


30-01-2020
Regeringen tilbyder væsentligt bidrag til Frontex
Udenrigspolitisk Nævn er i dag blevet orienteret om regeringens beslutning om at udsende bidrag til Frontex i 2021.


23-01-2020
Eksterne undersøgelser i forbindelse med svindelsag i Ejendomsstyrelsen
Forsvarsministeren har i dag orienteret Folketingets partier om, at hun nu igangsætter eksterne undersøgelser i forlængelse af sag om mulig svindel.


23-01-2020
Forsvarsministeren: Kønskrænkende adfærd er uacceptabelt
Undersøgelse på Forsvarsministeriets område viser overordnet, at langt de fleste fastansatte og værnepligtige ikke har oplevet kønskrænkende adfærd på deres arbejde.


22-01-2020
Forsvaret påbegynder rutinemæssig rotation af soldaterne i Irak
Forsvaret påbegynder de kommende dage den planlagte udskiftning af personel mellem det nuværende hold 10 og det kommende hold 11 i Irak.


08-01-2020
Fire boliger flyttes fra gul til rød zone ved Flyvestation Skrydstrup
Forsvarsministeriet har gennemført kontrolberegninger af flystøjen for flere boliger nær Flyvestation Skrydstrup. Kontrolberegningerne betyder, at fire boliger nu flyttes fra gul zone til rød zone.


02-01-2020
Danmark overtager formandskab for NORDEFCO
Fra den 1. januar 2020 har Danmark formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).


30-12-2019
Regeringen nedsætter nyt råd om cybersikkerhed
Et nyt nationalt Cybersikkerhedsråd skal styrke samarbejde og videndeling mellem offentlige og private aktører om cyber- og informationssikkerhed.


20-12-2019
Et robust redningsberedskab
I forsvarsforliget 2018-2023 blev det aftalt at igangsætte en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Undersøgelsen er nu afsluttet.


20-12-2019
Flyvestation Skrydstrup bidrager til den grønne omstilling
Når Forsvaret etablerer faciliteter til de nye kampfly i Skrydstrup, bliver det med et grønt fingeraftryk. Flyvestationens kraftvarmeanlæg skal nemlig forsynes med biogas.


19-12-2019
Afghanistan-tolkeaftale forlænges
Tolkeaftalen forlænges frem til udgangen af 2020.


13-12-2019
Forsvarschef Bjørn Bisserup bliver fungerende chef for Ejendomsstyrelse
Samtidig er chefen for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, John Sørensen, udpeget som leder af rejsehold i Hjørring.


12-12-2019
Danmark overtager ledelsen af NATO’s mission i Irak efter Canada
Fra slutningen af 2020 overtager Danmark ledelsen af NATO Mission Iraq (NMI), der består af i alt 500 mand.


12-12-2019
Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar
Regeringens rådgivende gruppe er klar med handlingsplan for dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s Forsvarsfond.


12-12-2019
Danmark sender officerer og fregat til Hormuz-strædet
Regeringen har i dag rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om militære bidrag til en europæisk-ledet maritim overvågningsmission i Hormuz-strædet.


10-12-2019
Opfølgning efter svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Rigsrevisionens beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gav anledning til en skarp kritik fra Statsrevisorerne fredag den 6. december 2019.


10-12-2019
Pressemøde i Forsvarsministeriet
Tirsdag den 10. december kl. 10.00 holder forsvarsminister Trine Bramsen pressemøde.


07-12-2019
Forsvarsminister udskyder rejse til Grønland
Den planlagte rejse for forsvarsminister Trine Bramsen til Grønland i næste uge udskudt på grund af versende sag om manglende kontrol og svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


05-12-2019
Rigsrevisionen kritiserer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af Ejendomsstyrelsens indkøb på vedligeholdelsesområdet.


05-12-2019
Forsvarsminister Trine Bramsen besøger Grønland i næste uge
Over to dage skal forsvarsministeren blandt andet besøge Arktisk Kommando og samtidig mødes med grønlandske politikere og myndigheder.


29-11-2019
Faglighed, mod og professionalisme udløser Forsvarsministerens Medalje
Forsvarsminister Trine Bramsen uddelte i dag Forsvarsministerens Medalje til medarbejdere fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen for deres helt særlige indsats.


29-11-2019
Soldater på højt beredskab er klar til at støtte politiet
Fra 1. december står de første af i alt 400 soldater fra Forsvaret klar til støtte politiet, hvis et terrorangreb eller anden krise skulle ramme Danmark.


26-11-2019
Danmark parat til at tage lederskab for NATO’s træningsmission i Irak
Danmark er fra slutningen af 2020 og halvandet år frem parat til at overtage ledelsen af NATO’s træningsmission i Irak.


24-11-2019
Forsvarsministeren besøger de danske soldater i Afghanistan
Forsvarsminister Trine Bramsen har i dag søndag været på besøg hos de danske soldater i Afghanistan, der deltager i NATOs Resolute Support Mission.


21-11-2019
Staten skal føre tilsyn med kampflystøj på Flyvestation Skrydstrup
Miljøstyrelsen overtager ansvaret for at føre tilsyn med støjniveauet fra Flyvestation Skrydstrup, der huser Danmarks kampfly nu og i fremtiden.


15-11-2019
Aftale om kompensation for F-35-støj på plads
Regeringen har indgået en aftale med partierne bag forsvarsforliget om støjkompensation til naboerne på Flyvestation Skrydstrup.


13-11-2019
Ny chef for Forsvarsstaben
Generalmajor Kenneth Pedersen udnævnes til generalløjtnant og tiltræder som ny chef for Forsvarsstaben den 15. november 2019.


31-10-2019
Indstil en organisation til ”Årets Veteranvirksomhed” nu
Kender du en organisation eller virksomhed, som gør en helt særlig indsats for veteraner? Så kan du nu indstille den til ”Årets Veteranvirksomhed” – en ny pris, indstiftet af forsvarsminister Trine Bramsen.


24-10-2019
Forsvarsminister Trine Bramsen til NATO-forsvarsministermøde
Forsvarsminister Trine Bramsen: ”NATO er hjørnestenen i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Derfor stiller Danmark med substantielle bidrag til NATO’s beredskabsstyrker.


24-10-2019
Regeringen udsender nye militære bidrag til Sahelregionen
Regeringen har i dag fået Folketingets samtykke til at udsende nye militære bidrag til den konfliktprægede Sahelregion.


08-10-2019
Kulturnat i Forsvarsministeriet: kampvogn, sirius-patrulje og live-hack
Besøgende i Forsvarsministeriet vil blandt andet få mulighed for at møde ministeren, sidde i en kampvogn, se Rullemarie i aktion og lære om Forsvaret gennem Virtual Reality.


30-09-2019
National cybersikkerhedsmåned skal løfte danskernes digitale sikkerhed
Digitaliseringen giver os store muligheder som samfund, men vi bliver også mere sårbare, når faren kun er et enkelt klik væk.


27-09-2019
Forsvarsministeren giver 15 mio. til FN´s fredsbevarende arbejde
En række af FN´s fredsbevarende initiativer vil de næste tre år få millionstøtte fra Forsvarsministeriet.


27-09-2019
Ny national strategi for håndteringen af Danmarks ydre grænse
For at styrke den fælles europæiske grænseforvaltning er der nu kommet en ny national strategi for integreret grænseforvaltning i Danmark.


25-09-2019
Forsvarsminister reagerer på historier om kønskrænkende adfærd i Forsvaret
Sammen med forsvarschef Bjørn Bisserup præsenterer forsvarsminister Trine Bramsen fem konkrete initiativer mod kønskrænkende adfærd i Forsvaret.


18-09-2019
Principaftale med Forsvaret om fortsat brug af Kangerlussuaq Lufthavn
Aftalen omhandler brug efter 2023, hvor de nye lufthavne i Grønland står færdige.


06-09-2019
Militære bidrag til forsvar af danske interesser
Regeringen fremlægger stor sikkerhedspolitisk pakke.


04-09-2019
Forsvarsministeren indstifter virksomhedspris
Veteraners tilknytning til arbejdsmarkedet skal værdsættes og forbedres. Derfor har forsvarsministeren valgt at indstifte en ny virksomhedspris.


03-09-2019
Beredskabsstyrelsen sender to eksperter til skovbrande i Bolivia
De to eksperter skal som en del af et EU-hold rådgive lokale myndigheder i indsatsen mod skovbrandene i Amazonas.


29-08-2019
F-16 kampfly til Air Policing i Baltikum
Regeringen har i dag rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn om et dansk bidrag til Baltic Air Policing i 2021.


23-08-2019
Nye chefer for Hærkommandoen og Danmarks militære repræsentation i NATO
Generalmajor Michael Lollesgaard tiltræder som ny chef for Hærkommandoen den 1. september 2019. Michael Lollesgaard er 58 år og har senest været udstationeret i Yemen som chef for FN’s politiske mission i landet.


23-08-2019
Forsvars- og beredskabssamarbejdet i Rigsfællesskabet skal styrkes
Forsvarsminister Trine Bramsen og Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger vil styrke forsvars- og beredskabssamarbejdet med flere øvelser, kurser og mere uddannelse.


16-08-2019
Chefen for Center for Cybersikkerhed fortsætter
Thomas Lund-Sørensen fortsætter i stillingen som chef for et styrket Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.


13-08-2019
Dansk støtte til naturbrand i Grønland
Beredskabsstyrelsen sender 38 brandfolk og materiel til Grønland for at yde støtte til at begrænse og slukke en naturbrand nær Sisimiut.


12-08-2019
Særlig rådgiver i Forsvarsministeriet
Josephine Ilchmann Jørgensen ansættes som særlig rådgiver for forsvarsminister Trine Bramsen.


06-08-2019
Forsvarsminister Trine Bramsen besøger Flyvestation Skrydstrup
Ministeren skal bl.a. høre om arbejdet med at gøre flyvestationen klar til at modtage de kommende F-35-kampfly.


16-07-2019
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelser for 2018
Årsredegørelserne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) vedrørende kontrollen med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2018 er i dag offentliggjort.


12-07-2019
Bramsen deltager i markering af Bastilledagen i Paris
Forsvarsminister Trine Bramsen repræsenterer den danske regering, når Frankrig søndag markerer Bastilledagen med en stor militærparade i Paris, hvor også danske soldater går med.


06-07-2019
Forsvarsminister overværer nationale operationer
Trine Bramsen gennemførte lørdag den 6. juli besøg ved flere af Forsvarets enheder.


04-07-2019
Forsvarsministeren besøger Veterancentret og Veteranhjem
Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte i dag Veterancentret i Ringsted og Veteranhjem København.


27-06-2019
Overdragelse i Forsvarsministeriet
Torsdag den 27. juni 2019 bliver Trine Bramsen udnævnt til forsvarsminister.


26-04-2019

24-04-2019
Hjort i Ukraine: "Rusland vil gå langt, for at Ukraine ikke lykkes"
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøger Ukraine.


11-04-2019
Forsvarsministeriet fremlægger flystøjsberegninger for F-35
Flystøjsberegninger for F-35 bliver her til aften præsenteret på et borgermøde i Vojens. Nye beregninger for F-16 bliver også fremlagt.


05-04-2019
Frivillige under brandindsats og ildsjæl i FHV modtager Frivilligpris
Frivillige udgør en afgørende del af det danske hjemmeværn og beredskab. Det blev markeret i dag på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren hædrede frivillige fra Hjemmeværnet og Redningsberedskabet.


27-03-2019
Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden
Dansk og europæisk sikkerhed fremmes gennem indsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og regioner.


22-03-2019
Forsvarsministeren besøger danske soldater ved Frontex
Sammen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs besøger Claus Hjort Frederiksen fredag det danske bidrag til EU’s grænseagentur Frontex på Sicilien.


22-03-2019
Ny energiforsyning gør Christiansøs el- og varmeforsyning fossilfri
Forsvarsministeriet ønsker at skifte de gamle diesel-generatorer ud med vindenergi, der vil gavne både klimaet og Ertholmenes forsyningssikkerhed.


18-03-2019
Årsrapporter 2018
Årsrapporterne for 2018 for styrelserne under Forsvarsministeriets område er nu offentliggjort.


11-03-2019
Nyt råd skal styrke offentlig-privat samarbejde om cybersikkerhed
Som en del af den netop indgåede aftale om lovforslag om Center for Cybersikkerhed er det besluttet at oprette et Cybersikkerhedsråd.


11-03-2019
Politisk aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om at ændre den gældende lov om Center for Cybersikkerhed.


28-02-2019
Nye rammer for Forsvarets aktiviteter i Oksbøl-området
Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet har indgået en aftale om, at Forsvaret i perioder får udvidet adgang til at anvende Naturstyrelsens områder op til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.


28-02-2019
Regeringen vil styrke indsatsen mod terrorisme i Sahel-regionen
Regeringen ønsker at udsende et militært bidrag til den fransk-ledede operation Barkhane for at støtte den internationale indsats mod terrorisme i Sahel-regionen.


22-02-2019
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen møder danske soldater i Afghanistan
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har fredag været på besøg hos de danske soldater i Afghanistan, som han takkede for deres indsats.


15-02-2019
Claus Hjort holder oplæg ved sikkerhedskonferencen i München
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager igen i år som oplægsholder ved sikkerhedskonferencen i München.


13-02-2019
NATO’s forsvarsministre drøfter byrdedeling, missiltraktat og beredskabsevne
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager i dag og i morgen i NATO’s forsvarsministermøde i Bruxelles.


31-01-2019
Dansk generalløjtnant udnævnes til FN-missionschef – Regeringen klar med nye midler til Yemen
Generalløjtnant Michael Lollesgaard udnævnes til chef for ny FN-mission i Yemen.


29-01-2019
Forsvarsforligskredsen forstærker Forsvaret. Danmark skal op på 1,5 % af BNP i 2023
Forsvarsforligskredsen mødtes i dag og drøftede de åbenlyse bevægelser i det sikkerhedspolitiske landskab siden indgåelsen af forsvarsforliget fra januar 2018.


28-01-2019
Hjort diskuterer styrket Østersø-samarbejde med Tyskland
Forsvarsministeren har i dag besøgt sin tyske kollega i Berlin for at tale om en række fælles udfordringer og sikkerhedssituationen i Østersø-området.


22-01-2019
Danmark vil gøre Afrikas Horn mere stabilt og sikkert
Tredje fase af det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn er igangsat.


14-01-2019
Claus Hjort vil styrke det nordiske forsvarssamarbejde
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager mandag i den årlige svenske sikkerhedskonference i Sælen, hvor han lægger han op til at styrke det nordiske forsvarssamarbejde yderligere.


07-01-2019
Telesektoren styrker samfundets robusthed med ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed
Det er meget vigtigt for Danmark, at telenettet fungerer. Som samfund bliver vi stadigt mere afhængige af, at mobiltelefoni og bredbånd virker for snart sagt alle funktioner.


07-01-2019
Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb
Regeringen præsenterer i dag en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer.


14-12-2018
Regeringen lancerer nyt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak
Udenrigsministeren og forsvarsministeren lancerer nu et nyt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, der dækker perioden 2019–2021.


12-12-2018
Christiansøfarten skal fortsat stå for sejlads til Christiansø
Forsvarsministeriet har indgået en ny femårig kontrakt med Christiansøfarten ApS om at sejle indbyggere, turister og gods til og fra Danmarks østligst beliggende øer.


06-12-2018
Regeringen giver 19,5 mio. kr. til minerydning i Irak
Regeringen øger støtten til FN’s minerydningsaktiviteter i Irak med 19,5 mio. kr. Minerydning er afgørende for civilbefolkningens sikkerhed, og at flere fordrevne kan vende hjem.


30-11-2018
Ildsjæle modtager Forsvarsministerens Medalje for hjælp og støtte til soldater
Udsendte soldater samt veteraner nyder godt af den store indsats, som Simone Bech Nielsen og Christian Kurt Nielsen hver især yder. Deres arbejde udløser derfor Forsvarsministerens Medalje.


30-11-2018
Regeringen forlænger dansk radar til kampen mod ISIL
Den danske radar og tilhørende operatører vil næste år kunne fortsætte deres deltagelse i kampen mod ISIL. Det har regeringen besluttet efter i dag at have rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn.


30-11-2018
Regeringen lancerer nyt prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022
Udenrigsministeren, forsvarsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren lancerer i dag et nyt prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022.


29-11-2018
Forsvarsforliget gavner Nordjylland
Forsvarsministeren besøger i dag Flyvestation Aalborg, Beredskabsstyrelsen Nordjylland samt Aalborg Kaserner. Besøgene er en del af en større rundtur, hvor ministeren taler forsvarsforlig med medarbejderne.


22-11-2018
Kammeradvokaten frikender personaledirektør
Efter anmodning fra Forsvarsministeriet har Kammeradvokaten undersøgt spørgsmålet om mulig inhabilitet hos direktøren for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Laila Reenberg, der privat danner par og er gift med chefen for 2. Eskadre, Anders Friis.


19-11-2018
Danmark vil søge om observatørstatus i Det Europæiske Forsvarsagentur
Forsvarsministeren og udenrigsministeren har i dag orienteret deres europæiske kollegaer om, at Danmark ønsker at følge arbejdet i forsvarsagenturet tættere, bl.a. til fordel for danske virksomheder.


15-11-2018
Ny strategi skal sikre Danmarks sikkerhed, velstand og værdier
Regeringen lancerede den 15. november 2018 en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for 2019-2020, som giver regeringens svar på, hvordan Danmark de kommende år bedst navigerer gennem en verden i hastig forandring.


13-11-2018
Nordiske lande laver fælles 2025-vision på forsvarsområdet
Under møde i Oslo har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sammen med sine nordiske ministerkollegaer skrevet under på nyt visionspapir for det nordiske forsvarssamarbejde.


01-11-2018
Danmark øger bidraget til United Nations Command i Sydkorea
Regeringen har besluttet at imødekomme en anmodning om forstærkning fra United Nations Command (UNC) i Sydkorea for at støtte afspændingen mellem Nord- og Sydkorea.


30-10-2018
Regeringen bevilliger 308 millioner kroner til det afghanske politi og militær
Udenrigsministeren og forsvarsministeren har godkendt en forlængelse af den finansielle støtte til det afghanske politi og militær fra 2018-20.


25-10-2018
Forsvarsforliget betyder markant forandring for Haderslev kaserne
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøger i dag Haderslev Kaserne og Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.


09-10-2018
Besøg Forsvarsministeriet på Kulturnatten 2018
Mød bl.a. vores danske soldater, hør deres beretninger og få et indblik i dansk forsvar anno 2018.


04-10-2018
Danmark giver 2,3 mio. kr. til kapacitetsopbygning i Tunesien
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har meddelt NATO, at Danmark giver 2,3 mio. kr. til NATO's kapacitetsopbygningsfond for Tunesien.


03-10-2018
NATO-forsvarsministermøde med fokus på byrdedeling
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er de næste to dage til NATO-forsvarsministermøde i Bruxelles. Her skal der samles op på sommerens topmøde, hvor medlemslandenes bidrag til alliancen var et stort tema.


23-09-2018
Nyt dansk bidrag på 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond
Regeringen har besluttet atbidrage med 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond.


20-09-2018
Forsvarsministeren besøger store tjenestesteder i Midt- og Vestjylland
Som led i en rundtur til alle Forsvarets tjenestesteder besøger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag Flyvestation Karup, Holstebro Kaserne og Skive Kaserne.


19-09-2018
Regeringen øger dansk bidrag til Frontex
Regeringen præsenterer et markant større dansk bidrag til Frontex.


13-09-2018
Forsvarsministeren besøger Varde Kaserne og Oksbøllejren
På sin tur rundt i landet til Forsvarets tjenestesteder lægger forsvarsministeren i dag vejen forbi Varde Kaserne og Oksbøllejren. Her skal han tale forsvarsforlig med medarbejderne.


07-09-2018
Styrket værn mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet
Regeringen vil ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund.


06-09-2018
Forsvarsministeren besøger Beredskabsstyrelsen i Birkerød
Beredskabsstyrelsen i Birkerød får i dag besøg af forsvarsministeren, der i øjeblikket er på rundtur i landet for at tale forsvarsforlig med medarbejderne.


31-08-2018
Forsvarsministeren: Bornholm en vigtig brik i forsvarsforliget
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøger i dag Almegårds Kaserne på Bornholm. Besøget er en del af hans rundtur til tjenestesteder i hele landet.


28-08-2018
Fransk-dansk erklæring om europæisk sikkerhed
Ifm. det franske statsbesøg den 28.-29. august 2018 er der blevet udarbejdet nedenstående erklæring om europæisk sikkerhed. I erklæringen opsummeres bl.a. flere konkrete samarbejdsområder.


24-08-2018
Regeringen ønsker at udsende en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe i 2019
Som led i det dansk-franske sikkerhedspolitiske samarbejde ønsker regeringen i foråret 2019 at udsende en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe i Middelhavet og Det Indiske Ocean.


24-08-2018
Danske specialister skal opbygge NATO’s kommunikation i Irak
Regeringen har i dag fået opbakning fra Det Udenrigspolitiske Nævn til, at IT- og kommunikationsspecialister fra Forsvaret udsendes til Irak for at opbygge NATO’s kommunikationsinfrastruktur i Irak.


22-07-2018
Nye midler skal hjælpe udsatte unge og forebygge angreb på brandfolk
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ønsker at afsætte op til seks millioner kroner til nystartet projekt, der inddrager unge aktivt i det danske redningsberedskab.


09-07-2018
Forsvarsministeren til NATO-topmøde med stærke militære bidrag
Det forværrede trusselsbillede står centralt, når NATO-medlemslandene i denne uge holder topmøde i Bruxelles.


28-06-2018
International styrke med dansk deltagelse er klar til udrykning
Danmark, Storbritannien og syv andre lande har i dag skrevet under på forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der dermed er fuldt operationelt.


25-06-2018
Danmark går med i nyt forsvarssamarbejde med bl.a. Frankrig
I dag tilslutter Danmark sig det såkaldte European Intervention Initiative (EI2), som Frankrig har inviteret ni særligt udvalgte europæiske lande med i.


22-06-2018
Claus Hjort: Beredskabsstyrelsen styrket i forsvarsforliget
Forsvarsministeren besøger i dag Beredskabsstyrelsen i Hedehusene som et led i hans rundtur til tjenestesteder i hele landet for at tale forsvarsforlig med medarbejderne.


19-06-2018
Norges forsvarsminister på officielt besøg i Danmark
Det nordiske forsvarssamarbejde og en række NATO-emner er på dagsordenen, når den norske forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, onsdag besøger Danmark.


15-06-2018
Green Desert-sagen
Østre Landsret har i dag afsagt dom i den såkaldte Green Desert-sag.


12-06-2018
Forsvarsministeren besøger Flådestation Korsør og Frømandskorpset
Flådestation Korsør og Frømandskorpset i Kongsøre får i dag besøg af forsvarsministeren, der i øjeblikket er på rundtur i landet for at tale forsvarsforlig med medarbejderne.


07-06-2018
Nyt specialoperations-hovedkvarter med dansk deltagelse ser dagens lys
Et nyt deployerbart specialoperationshovedkvarter vil fremover være en del af værktøjskassen, når det danske, belgiske og nederlandske forsvar skal sende styrker til verdens brændpunkter.


07-06-2018
Claus Hjort til sidste NATO-møde inden NATO-topmødet i juli
Torsdag og fredag afholdes det sidste NATO-forsvarsministermøde i Bruxelles inden NATO-topmødet i juli. På dagsordenen står godkendelse af NATO’s nye kommandostruktur, byrdedeling og drøftelse af NATO’s engagement i Afghanistan og Irak.


04-06-2018
Tættere dansk-amerikansk forsvarssamarbejde
Det bilaterale forsvarssamarbejde mellem USA og Danmark bliver nu yderligere styrket. Det sker ved en udbygning af relationerne til en bredere kreds af centrale amerikanske beslutningstagere.


01-06-2018
Forsvarsministeren tilfreds med FE’s egenkontrol og nye tiltag
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag publiceret sine årsredegørelser om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste og CFCS.


01-06-2018
Forsvarsministeren besøger Ringsted Kaserne
Veterancentret og Marinehjemmeværnet får i dag besøg af forsvarsministeren, der i øjeblikket er på rundtur i landet for at tale forsvarsforlig med medarbejderne.


31-05-2018
Forsvarsministeren: Livgarden har en væsentlig rolle i det nye forlig
Forsvarsministeren besøger i dag Den Kongelige Livgarde i Høvelte. Besøget er en del af en større rundtur, hvor ministeren tager rundt i landet og taler forsvarsforlig med medarbejderne.


30-05-2018
Forsvarsministeriets koncernstrategi for informationssikkerhed
Forsvarsministeriets Informationssikkerhedsstrategi 2018-2020 beskriver de nye principper for informationssikkerhed og dermed den retning, som Forsvarsministeriets koncern vil styre efter fremover.


25-05-2018
Claus Hjort mødtes med Mattis i Pentagon
Der var en god og åben dialog, da den amerikanske forsvarsminister Jim Mattis tog imod forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i Pentagon. På dagsordenen var bl.a. det fremtidige dansk-amerikanske forsvarssamarbejde.


25-05-2018
Regeringen giver 30 millioner kroner til minerydning i Syrien
Regeringen har besluttet at øge støtten til minerydning i Raqqa i det nordøstlige Syrien med 30 mio. kr.


24-05-2018
Vigtig politisk dag for Danmark i Washington
Fredag bliver en vigtig dag for de politiske og diplomatiske relationer mellem Danmark og USA. Udenrigsminister Anders Samuelsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøger deres respektive amerikanske kolleger.


22-05-2018
Danmark og Sverige styrker det forsvarspolitiske samarbejde
I forbindelse med den svenske forsvarsministers besøg i København i dag, har Danmark og Sverige aftalt at arbejde endnu tættere sammen på en række forsvars- og sikkerhedspolitiske områder.


17-05-2018
Invitation til pressemøde med Danmarks og Sveriges forsvarsminister
Tirsdag den 22. maj er Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist, på officielt besøg i Danmark. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er vært for besøget.


17-05-2018
Det danske specialoperationsstyrke-bidrag i Irak hjemtages
Regeringen har i dag meddelt Det Udenrigspolitiske Nævn, at Danmarks specialoperationsstyrker til kampen mod ISIL tages hjem.


15-05-2018
Regeringen: Danmark opruster i kampen mod digitale trusler
Både borgere, virksomheder og myndigheder skal styrkes endnu mere i kampen imod cyberangreb og digitale trusler med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.


09-05-2018
Claus Hjort får indblik i Forsvarsakademiets forskning og uddannelse
Forsvarsministeren besøger blandt andet uddannelsen til sprogofficer, som Forsvarsakademiet løfter sammen med de øvrige opgaver på forsknings-, rådgivnings og uddannelsesområdet.


04-05-2018
Forsvarsministeren: Et stærkt forsvar – også i Syddanmark
Forsvarsministeren besøger i dag Ryes Kaserne i Fredericia og Beredskabsstyrelsen i Haderslev som en del af en rundtur i hele landet. Syddanmark er første stop på turen, hvor ministeren skal tale forsvarsforlig med medarbejderne.


20-04-2018
Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden
Stabilisering ude styrker vores sikkerhed hjemme.


20-04-2018
Forsvarsministeren mødtes med NATO’s vicegeneralsekretær
Rusland og den sikkerhedspolitiske udvikling var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes med NATO’s vicegeneralsekretær Rose Gottemoeller.


19-04-2018
Regeringen udsender yderligere Challenger-bidrag til Frontex
Udenrigspolitisk Nævn er i dag blevet orienteret om regeringens beslutning om at udsende et Challenger-fly til EU’s grænseovervågningsindsats i Middelhavet.


10-04-2018
Forsvarsministeren til møde med sine nordiske kollegaer
De nordiske forsvarsministre mødes d. 10-11. april i Bergen til NORDEFCO-møde. Tema for mødet er de sikkerhedspolitiske udfordringer i de nordiske nærområder samt videreudviklingen af det nordiske forsvarssamarbejde.


06-04-2018
Frivilligpris til rutineret ildsjæl og forebyggende undervisere
Frivillige udgør en afgørende del af det danske hjemmeværn og beredskab. Det blev markeret i dag på Frederiksberg Slot, hvor frivillige fra Hjemmeværnet og Redningsberedskabet blev hædret for deres indsats.


17-03-2018
Svar til historie i Jyllands-Posten om F-35-støj
Forsvarsministeriet har sendt skriftligt svar til Jyllands-Posten, som kan læses i sin fulde længde her.


13-03-2018
Årsrapporter 2017
Årsrapporterne for 2017 for styrelserne under Forsvarsministeriets område er nu offentliggjort.


09-03-2018
Nye topchefer udnævnt i Forsvaret
Forsvaret får nye topchefer for Forsvarsakademiet Specialoperationskommandoen og ny dansk næstkommanderende ved NATO-hovedkvarteret i Polen.


07-03-2018
Afghanistans udenrigsminister besøger Danmark
Udenrigsminister Anders Samuelsen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg mødtes i dag med Afghanistans udenrigsminister Salahuddin Rabbani under hans besøg i Danmark.


06-03-2018
Hjort: Danmark arbejder konstruktivt med EU på trods af forbehold
Implementeringen af en række initiativer på EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske område var på dagsordenen ved dagens EU-forsvarsministermøde i Bruxelles, hvor Claus Hjort Frederiksen deltog inden et besøg ved EU’s task force mod disinformation.


01-03-2018
Kurssikring reducerer udgifter til nye F-35-kampfly med cirka en milliard kroner
Nationalbankens vellykkede kurssikring af 3,7 milliarder amerikanske dollar til anskaffelse af Danmarks nye kampfly skaber større sikkerhed om budgettet og reducerer de forventede samlede udgifter til anskaffelsen.


01-03-2018
F-35-kampfly får ny placering på Flyvestation Skrydstrup
Forsvarsministeriet har undersøgt alternative placeringer til et nyt F-35-kampflykompleks på Flyvestation Skrydstrup og ændrer nu den planlagte placering for at minimere støjgenerne.


23-02-2018
Samuelsen og Hjort Frederiksen: Vi skal bekæmpe terrorisme og irregulær migration i Sahel-regionen
Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog i dag i Bruxelles i et topmøde om G5 fællesstyrken i den vestafrikanske Sahel-region, der har til formål at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og irregulær migration i regionen.


16-02-2018
Forsvarsministeren holder oplæg ved sikkerhedskonferencen i München
Den sikkerhedspolitiske konference i München er igen i år et tilløbsstykke. Her deltager forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen – denne gang også som oplægsholder.


15-02-2018
Claus Hjort fra NATO-møde: NATO’s prioriteter flugter godt med det nye forsvarsforlig
En mere tidssvarende NATO-kommandostruktur og en større NATO-rolle i Irak var to af hovedpunkterne, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen støttede op om på NATO's forsvarsministermøde i Bruxelles i dag.


13-02-2018
Forsvarsministeren til møde om den fortsatte bekæmpelse af ISIL
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen drøftede på et møde i dag indsatsen mod ISIL med forsvarsministrene fra koalitionens øvrige kernelande i kampen mod ISIL.


08-02-2018
Kampfly-bidrag til NATO’s suverænitetshåndhævelse af Islands luftrum
Danmark vil igen i 2018 tilbyde et bidrag til NATO’s suverænitetshåndhævelse af Islands luftrum, kaldet Iceland Peacetime Preparedness Needs.


28-01-2018
Anskaffelse af miljøskibe genovervejes
Forsvarsforligskredsen har besluttet, at anskaffelsen af miljøskibe genovervejes. Derfor annulleres det nuværende udbud.


28-01-2018
Ny aftale for Forsvaret 2018-2023
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om en ny seksårig aftale for Forsvaret.


27-01-2018
Afsluttende møde om forsvarsforlig
Der holdes doorstep i Forsvarsministeriet.


23-01-2018
Forsvarsministeren drøftede katastrofehåndtering med EU-kommissær
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes tirsdag med EU-kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides.


18-01-2018
Danmark har nu kommandoen over NATO’s stående flådestyrke i Østersøen
H.K.H. prins Joachim og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sejlede i dag med fregatten Niels Juel ud på Øresund for at markere, at Danmark overtager kommandoen over NATO’s fregatgruppe SNMG1.


16-01-2018
Nye danske bidrag til kampen mod ISIL og sikkerhed i Middelhavet
Folketinget har vedtaget at sende yderligere danske militære bidrag til indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien samt at bidrage til NATO’s maritime Operation Sea Guardian i Middelhavet.


16-01-2018
Danmark udsender nye bidrag til den koreanske halvø
Regeringen vil øge Danmarks bidrag til den internationale indsats for at skabe fred og sikkerhed på den koreanske halvø.


15-01-2018
Forsvarsministeren besøger danske fly i Baltikum
Statsministeren og forsvarsministeren besøgte mandag det danske kampflybidrag, der er udsendt til Litauen til støtte for NATO’s Baltic Air Policing mission.


14-01-2018
Forsvarsministeren på besøg hos de danske soldater i Estland
Statsministeren og forsvarsministeren har sammen besøgt det nyligt udsendte bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.


10-01-2018
Forsvarsministeren: I er på vej ud på en vigtig opgave for Danmark
Størstedelen af det danske bidrag på 200 mand til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum tog af sted fra Roskilde Lufthavn onsdag. Forsvarsministeren var der for at hilse på og ønske soldaterne en god tur.


09-01-2018
Forsvarsministeren sendte materiel og soldater af sted til Estland
Støtteskibet Esbern Snare sejlede i dag fra Korsør med kurs mod Estland. Om bord er soldater og materiel, der er en del af det danske bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum.


17-11-2017
Tre sømænd fra inspektionsfartøj og to ledere af soldaterhjem modtager Forsvarsministerens Medalje
Claus Hjort Frederiksen uddelte i dag Forsvarsministerens Medalje til i alt fem personer for deres anerkendelsesværdige indsats, der har haft stor betydning for andre menneskers liv.


16-11-2017
Regeringen vil genudsende transportfly til Mali
Regeringen har truffet en principbeslutning om at genudsende et transportfly til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA. Danmark ventes at dække perioden fra november 2019 til maj 2020.


14-11-2017
Danmark styrker sin militære indsats i kampen mod ISIL
Regeringen har i dag rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om at øge de danske militære bidrag til kampen mod ISIL i Irak og Syrien med bl.a. flere soldater, kiruger og et transportfly.


09-11-2017
Forsvarsministeren: DK klar til yderligere bidrag til kampen mod ISIL
I forlængelse af NATO-mødet mødtes forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag med de øvrige lande i koalitionen imod ISIL.


09-11-2017
Tre nye lande tilslutter sig dansk Smart Defence-projekt
På NATO forsvarsministermødet i Bruxelles har Finland, Storbritannien og Ungarn i dag underskrevet aftale om deltagelse i det danske Smart Defence-projekt om fællesindkøb af præcisionsstyrede våben (PGM).


08-11-2017
Forsvarsministeren til NATO-møde
NATO’s kommandostruktur, afskrækkelses-og forsvarstiltag samt Resolute Support Mission i Afghanistan er blandt emnerne på NATO-forsvarsministermødet d. 8.-9. november.


06-11-2017
Nordisk radardelingsprojekt på plads
Nordisk samarbejde og samarbejdet med de baltiske lande er på programmet, når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag og i morgen tirsdag er til NORDEFCO, Nordisk-Baltisk og Northern Group møde i Finland.


03-11-2017
Nyt fælles domicil for Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando indviet
Hendes Majestæt Dronningen deltog fredag formiddag i indvielsen af Forsvarsministeriets og Værnsfælles Forsvarskommandos nye domicil på Holmens Kanal 9 i København.


01-11-2017
Redegørelse om ”trofæ-billeder” sendt til Folketinget
Der var tale om én enkeltstående passage. Det viser den redegørelse, som Forsvaret har lavet af sagen om den kritisable instruks om forevisning af ”trofæ-billeder”.


25-10-2017
Søren Espersen bliver ny kommitteret for Hjemmeværnet
Folketingsmedlem Søren Espersen tiltræder den 1. november 2017 som kommitteret for Hjemmeværnet og afløser dermed Bjarne Laustsen.


12-10-2017
Besøg Forsvarsministeriet på Kulturnatten 2017
Forsvarsministeriet inviterer for syvende år i træk kulturnattens gæster indenfor.


11-10-2017
Styrket forsvar som et stærkt værn om Danmark
Regeringen vil styrke Forsvaret som svar på det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Derfor skal Forsvaret styrkes substantielt med 4,8 mia. kroner i 2023 for at forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed.


10-10-2017
Præsentation af udspil til nyt forsvarsforlig
Regeringen præsenterer onsdag sit udspil til et nyt forsvarsforlig i Spejlsalen i Statsministeriet.


05-10-2017
Forsvarsministeren: Vi sender hjælp til Jomfruøerne
Forsvarsministeriet finansierer, at Beredskabsstyrelsen kan sende 14 personer til De Amerikanske Jomfruøer. De udsendte skal bistå med genopbygningen efter to voldsomme orkaner.


02-10-2017
Danmark forstærker den militære tilstedeværelse i Afghanistan
Regeringen har i dag fået opbakning fra Folketinget til at udsende yderligere 55 danske soldater til den NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan.


19-09-2017
Danmark styrker indsatsen mod migration og terrorisme i Sahel
Regeringen har besluttet, at styrke den allerede omfattende danske indsats i den vestafrikanske Sahel-region for at imødegå terrorisme og irregulær migration til Europa.


31-08-2017
Forsvarsministeren ønsker mere dansk-svensk samarbejde
Fællesskab og samarbejde med fokus på Østersøområdet er hovedtema, når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag i Stockholm mødes med sin svenske kollega Peter Hultqvist.


26-08-2017
Regeringen styrker indsatsen mod cybertrusler
En ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed og ekstra 100 mio. kr. skal være med til at ruste Danmark bedre mod it-kriminalitet og hackerangreb.


22-08-2017
Forsvarsminister besøger virksomheder inden for forsvarsindustrien
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er tirsdag d. 22. august på besøg hos tre jyske forsvarsrelaterede virksomheder – Hydrema, Sky Watch og Gomspace


13-07-2017
Forsvarsministeren mødtes med den amerikanske veteranminister
Erfaringsudveksling på veteranområdet var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes med US Secretary of Veterans Affairs, Dr. David Shulkin.


30-06-2017
Store Tårn åbner for nye oplevelser på Christiansø
Store Tårn er blevet restaureret og indrettet med udstillings- og samlingslokaler. Det markeres 30. juni 2017 ved genåbningen af tårnet og den første udstilling med deltagelse af forsvarsministeren.


29-06-2017
Forsvarsministeren vil på NATO-møde understrege vigtighed af solidaritet
På NATO-forsvarsministermødet d. 29. juni vil der blive samlet op på flere vigtige emner. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil bruge mødet til at understrege Danmarks solidaritet med NATO, men at landene har brug for arbejdsro.


15-06-2017
Claus Hjort: Forsvaret skal styrkes
Regeringen har lanceret sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Strategien er den første af sin art.


13-06-2017
Enighed om igangsættelse af arbejdet med oprydning i Kangilinnguit (Grønnedal)
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen er i dag blevet enige om at igangsætte arbejdet med oprydning i Kangilinnguit (Grønnedal).


09-06-2017
Erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og KL har udarbejdet en rapport om erfaringerne med den nye struktur i redningsberedskabet.


06-06-2017
Forsvarsministerens grundlovstale på den danske ambassade i USA
Det tætte bånd mellem Danmark og USA blev markeret, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen holdt grundlovstale på den danske ambassade i Washington D.C.


03-06-2017
Forsvarsministeren med danske veteraner til Warrior Week i USA
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen besøgte den 1.-2. juni Warrior Week i Virginia, hvor danske veteraner for første gang deltager.


26-05-2017
Forsvarsministeren mødtes med kongresmedlem Steny Hoyer
En af spidserne i det demokratiske parti, kongresmedlem Steny Hoyer, gæstede i dag forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. På mødet drøftede de to bl.a. sikkerhedssituationen i Østersøområdet samt NATO-fællesskabet.


26-05-2017
760 millioner kroner og transportfly til Mali
Danmark underskriver nyt femårigt landeprogram på 760 millioner kroner til Mali.


23-05-2017
Danske soldater til Estland i 2018
Bred politisk opbakning om at udsende danske soldater til Estland i 2018.


23-05-2017
Nye chefer for Marinestaben og Flyverstaben
Efter kongelig resolution på baggrund af forsvarsministerens indstilling udnævnes følgende til topchefstillinger i Forsvarsministeriets koncern


18-05-2017
Forsvarsministeren til EU-forsvarsministermøde i Bruxelles
Status for fremdriften i de nye sikkerheds- og forsvarspolitiske initiativer var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen torsdag var til EU-forsvarsministermøde.


10-05-2017
Claus Hjort Frederiksen tog imod den irakiske forsvarsminister i dag
I forlængelse af Defeat-ISIL mødet i går i København mødtes forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag med sin irakiske kollega.


09-05-2017
Forsvarsministeren mødtes med sin australske kollega
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes i dag med sin australske kollega Marise Payne i forlængelse af Defeat-ISIL mødet i København.


09-05-2017
Den amerikanske og den danske forsvarsminister mødtes i København
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var i dag vært for et bilateralt møde med den amerikanske forsvarsminister, James Mattis.


09-05-2017
Forsvarsministeren vært for vigtigt møde i koalitionen imod ISIL
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den amerikanske forsvarsminister James Mattis var i dag værter for møde med andre kernelande i koalitionen imod ISIL.


08-05-2017
Forsvarsministeren mødtes i dag med sin newzealandske kollega
Indsatsen mod ISIL var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag mødtes med New Zealands forsvarsminister Mark Mitchell.


05-05-2017
Presseseance med den amerikanske og danske forsvarsminister
Presseseance med den amerikanske og danske forsvarsminister i forbindelse med bilateralt møde i Danmark.


05-05-2017
Danmark udsender Challengerfly
Danmark udsender Challengerfly til støtte for den maritime sikkerhed omkring Afrikas Horn samt overvågningen af EU’s ydre grænser.


05-05-2017
Danmark sender igen F16 fly til Baltikum
Danmark vil igen fra 2018 tilbyde et bidrag til NATOs suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum, kaldet Baltic Air Policing.


04-05-2017
Forsvarsministeren til NORDEFCO-møde i Finland
Styrkelse og videreudvikling af det nordiske samarbejde var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen onsdag og torsdag var til NORDEFCO-møde i Finland.


29-04-2017
Forsvarsministeren besøger hangarskibsbidrag og radaroperatører (ISIL)
Danmark bidrager på flere fronter i kampen mod ISIL. Forsvarsministeren har de seneste dage besøgt den danske fregat Peter Willemoes og det danske radaroperatørbidrag i Abu Dhabi.


20-04-2017
Claus Hjort Frederiksen: Vores sikkerhed begynder i Baltikum
Danske, britiske, franske og estiske soldater skal bidrage til at styrke sikkerheden i Østersø-regionen som led i NATO’s fremskudte tilstedeværelse. I dag var forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i Estland for at markere netop det.


07-04-2017
Forsvarsminister: Passende reaktion fra USA
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bakker op om den amerikanske militæraktion, der natten til fredag blev gennemført mod en luftbase i det centrale Syrien.


06-04-2017
Forsvarsministeren uddeler frivilligpriser
Frivillige ildsjæle bidrager året rundt til at gøre Danmark mere sikkert. I 2016 har Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige og Hjemmeværnskompagni Rosenborg gjort en særlig indsats og hædres derfor med frivilligprisen.


28-03-2017
Årsrapport 2016 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser
Danmark har igen i 2016 bidraget til stabilisering i en række af verdens brændpunkter. Stabilisering af skrøbelige og konfliktramte lande er en forudsætning for udvikling og afgørende for dansk og international sikkerhed.


24-03-2017
Principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen har i dag indgået principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland.


19-03-2017
Forsvarsministeren med gæster på besøg hos de danske styrker i Irak
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og partilederne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har netop afsluttet et døgns besøg hos det danske styrkebidrag i Irak.


17-03-2017
NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen havde fredag NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg på besøg i Forsvarsministeriet.


16-03-2017
Forsvarsministeren mødes med NATO’s generalsekretær
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen lægger sammen med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg en krans på Kastellet fredag d.17. marts kl. 10.00.


14-03-2017
Nyt materiel til Forsvaret
Nyt artilleri fra franske NEXTER, nye morterer fra østrigske ESL og nye lastvogne fra Scania Danmark er på vej til Forsvaret. Det står klart efter dagens møde i forsvarsforligskredsen.


14-03-2017
Årsrapporter 2016
Årsrapporterne for 2016 for styrelserne under Forsvarsministeriets område er nu offentliggjort.


02-03-2017
Vedrørende stævning
Boeing har den 1. marts 2017 stævnet Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Værnsfælles Forsvarskommando (VFK).


23-02-2017
Forsvarsministeriet på Twitter
Forsvarsministeriet er fra i dag på Twitter!


21-02-2017
Nye topchefer til stillinger på Forsvarsministeriets område
Efter kongelig resolution på baggrund af forsvarsministerens indstilling er følgende i dag udnævnt til topchef-stillinger i Forsvarsministeriets koncern.


16-02-2017
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager i Munich Security Conference 2017
Et stort antal stats- og regeringschefer samt udenrigs- og forsvarsministre fra hele verden er denne weekend samlet til den årlige sikkerhedskonference i München. Fra Danmark deltager forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.


16-02-2017
Forsvarsministeren til møde om indsatsen mod ISIL
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes i dag i forlængelse af NATO-mødet med sine kollegaer fra landene i koalitionen mod ISIL.


16-02-2017
Forsvarsministeren underskriver hensigtserklæring om mobil hovedkvarterskapacitet til specialoperationsområdet
Danmark arbejder på at opstille en mobil hovedkvarterskapacitet til specialoperationsområdet i samarbejde med Belgien og Nederlandene.


15-02-2017
Forsvarsministeren til NATO-møde med fokus på fællesskab og sikkerhedspolitiske udfordringer
Tilpasning til de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer, terrorbekæmpelse og investering i NATO-fællesskabet står på dagsordenen, når NATO’s forsvarsministre mødes i Bruxelles d. 15.-16. februar


09-02-2017
Fregatten Peter Willemoes indtræder i amerikansk hangarskibsgruppe
Den danske fregat Peter Willemoes indtræder i dag i en amerikansk hangarskibsgruppe i Middelhavet. Det sker efter at et bredt flertal i Folketinget i dag vedtog beslutningsforslag B 56.


02-02-2017
Ny national forebyggelsesstrategi sætter borgeren i centrum
Beredskabsstyrelsen offentliggør i dag en ny national forebyggelsesstrategi, der skal reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger af større ulykker.


20-01-2017
Nye internationale opgaver for Forsvaret i en sikkerhedspolitisk brydningstid
Regeringen har i dag rådført sig med det Udenrigspolitiske Nævn om en udvidelse af de opgaver, som de danske specialoperationsstyrker kan løse til støtte for koalitionens indsats til bekæmpelse af ISIL.


19-01-2017
Dansk deltagelse i tillidsskabende militærinspektion i Rusland
Observatør fra Forsvaret deltager den 16.-19. januar 2017 i en ukrainsk-ledt militærinspektion i området omkring Rostov ved Don i Rusland i rammen af Wien-dokumentet.


12-01-2017
Her er de 13 største risici for det danske samfund
Beredskabsstyrelsen peger med Nationalt Risikobillede på de 13 største risici og 4 tendenser, det danske samfund står overfor.


10-01-2017
Dansk fly skal overvåge EU’s ydre grænser i Middelhavet
Danmark udsender igen et Challengerfly for at bidrage til overvågning af skibstrafikken i det centrale Middelhav og til støtte for redningsaktioner til søs.


15-12-2016
Forsvarsministeren til møde om indsatsen mod ISIL
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes i dag for første gang med de øvrige forsvarsministre fra koalitionens kernelande i kampen mod ISIL.


14-12-2016
Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed
Regeringen sætter gang i arbejdet med en ny national strategi, der skal styrke Danmarks sikkerhed på det digitale område.


09-12-2016
Forsvarsforligskredsen indgår aftale om den fremtidige opgaveløsning i Arktis
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 8. december 2016 indgået en aftale om styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis.


07-12-2016
Dansk militær HR-støtte til Nationalgarden i Mali
Den 5. – 8. december 2016 gennemfører flere myndigheder under Forsvarsministeriet et HR-seminar for nationalgarden i Mali.


07-12-2016
Særlig rådgiver i Forsvarsministeriet
Jesper Beinov er blevet ansat som særlig rådgiver for forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Hans arbejdsopgaver vil bestå i at bistå ministeren med strategisk, politisk og mediemæssig rådgivning.


02-12-2016
Regeringen vil fortsat levere et markant bidrag i kampen mod ISIL
Regeringen har i dag på møde i Udenrigspolitisk Nævn rådført sig med Folketinget om en udvidelse af den danske træningsindsats i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold.


28-11-2016
Overdragelse i Forsvarsministeriet
Mandag den 28. november 2016 bliver Claus Hjort Frederiksen udnævnt til forsvarsminister.


25-11-2016
Dansk bidrag til humanitær indsats i Irak
Beredskabsstyrelsen sender ca. 11 tons nødhjælp i form af bl.a. hospitalsudstyr og tæpper til Irak som led i en FN-ledet civilbeskyttelsesindsats i forbindelse med den irakiske regeringshærs angreb på Mosul.


10-11-2016
Peter Christensen og Troels Lund Poulsen mødes med amerikanske Lockheed Martin og danske Weibel Scientific
I dag mødes erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og forsvarsminister Peter Christensen med Lockheed Martins administrerende direktør hos den danske radarproducent Weibel Scientific i Allerød.


10-11-2016
Generalløjtnant Bjørn Bisserup udnævnt til ny forsvarschef
Bjørn Bisserup er efter forsvarsministerens indstilling ved kongelig resolution udnævnt til forsvarschef og general med virkning fra den 10. januar 2017.


09-11-2016
NORDEFCO: Forsvarsminister Peter Christensen indgår rammeaftale om Easy Access
Forsvarsminister Peter Christensen indgik i dag en militær rammeaftale med de nordiske lande om at lette adgangen til hinandens territorier med militære kapaciteter i fredstid.


09-11-2016
Forsvarsministeren møder kolleger ovenpå det amerikanske valg
Forsvarsminister Peter Christensen mødes i dag på Frederiksberg Slot med kolleger fra 12 lande for at drøfte aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer og det transatlantiske forhold til USA samt det nordiske forsvarssamarbejde.


07-11-2016
Nordiske forsvarsministre indgår aftale om Easy Access den 9. november 2016 i København
Som afrunding på det danske NORDEFCO-formandskab mødes Forsvarsminister Peter Christensen den 9. november 2016 med de nordiske forsvarsministre for at lægge sidste hånd på aftale om Easy Access.


28-10-2016
Udtalelse fra forsvarsminister Peter Christensen
Udtalelse fra forsvarsminister Peter Christensen i anledning af, at forsvarschef Peter Bartram har meddelt, at han efter årsskiftet fratræder som forsvarschef for at forfølge nye udfordringer udenfor Forsvaret:


26-10-2016
Forsvarsminister fra Bruxelles: NATO trækker i arbejdstøjet
NATO’s forsvarsministre mødes i Bruxelles for at drøfte gennemførelsen af topmødebeslutningerne fra Warszawa.


25-10-2016
Forsvarsministeren drøfter indsatsen mod ISIL i Paris
Forsvarsminister Peter Christensen møder i dag i Paris de øvrige forsvarsministre fra koalitionens kernelande i kampen mod ISIL.


14-10-2016
Afghanistan-tolkeaftale forlænges
Regeringen og partierne bag ”Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan” har indgået aftale om at forlænge den nuværende aftale frem til udgangen af 2017.


14-10-2016
Til kamp mod pirateri i Vestafrika
Danmark øger indsatsen mod pirateri i Vestafrika. Regeringen giver 13,3 millioner kroner til et nyt program, der skal styrke sikkerheden til søs i Guineabugten, i samarbejde med EU. Derudover udsendes en maritim rådgiver med militær baggrund.


11-10-2016
Forsvarsministeriet slår dørene op på Kulturnat 2016
Forsvarsministeriets åbner for sjette år i træk dørene for kulturnattens gæster fredag den 14. oktober kl. 18.00.


10-10-2016
Dansk radar tager endnu et år i kampen mod ISIL
Den danske regering forlænger udsendelsen af en mobil radar i kampen mod terrororganisationen ISIL i Irak.


05-10-2016
Ny jobordning for veteraner i høring
Udkast til lovforslag om jobordning for veteraner sendes i dag i høring.


24-09-2016
H.K.H. Kronprinsen og forsvarsministeren besøger danske udsendte i Mali
Sammen med H.K.H. Kronprinsen har forsvarsminister Peter Christensen de sidste dage besøgt de danske soldater i Mali. Her bidrager Danmark lige nu med 49 soldater til den til dato farligste FN-mission.


23-09-2016
Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020
Forsvarsministeriet offentliggør i dag en ny miljø- og energistrategi 2016-2020, som sætter fokus på at begrænse forurening og udledning med initiativer, der giver mening og effekt i Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning.


09-09-2016
Troels Lund Poulsen og Peter Christensen på industrifremstød i USA
I samarbejde med Dansk Industri står erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og forsvarsminister Peter Christensen de kommende dage i spidsen for et eksportfremstød til USA for danske virksomheder indenfor det forsvarsindustrielle område.


05-09-2016
Forsvarsministeriet kærer ikke Østre Landsrets kendelse
Forsvarsministeriet har besluttet ikke at kære Østre Landsrets kendelse af 22. august 2016 om forældelsesspørgsmålet i retssagen om 23 irakiske personers tilbageholdelse i forbindelse med Operation Green Desert.


05-09-2016
Forsvarsministeren: Vi styrker indsatsen for vores veteraner
Regeringen lancerer i dag et servicetjek af veteranindsatsen for at sikre de bedst mulige vilkår for veteraner og deres pårørende.


02-09-2016
Ny militærmanual klar til Forsvarets udsendte
I dag offentliggør Forsvarsministeriet og Forsvaret den første danske militærmanual om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære operationer.


31-08-2016
Dansk skibsbidrag har afhentet kemiske stoffer fra Libyen
Den dansk-ledede internationale maritime operation til borttransport af ca. 500 tons rester fra Libyens kemiske våbenlager er tæt på at blive afsluttet.


30-08-2016
Regeringens helhedsplan styrker vores nationale sikkerhed
I dag har statsministeren fremlagt regeringens helhedsplan for et stærkere Danmark.


27-08-2016
Forsvarsminister i Grønland: Vi styrker vores rolle i Arktis
Forsvarsminister Peter Christensen besøger Grønland fra den 27. august til den 1. september 2016. Rekruttering af grønlandske unge til Forsvaret og en ny beredskabsaftale er blandt emnerne for besøget.


19-08-2016
Enigt Folketing sender Danmark i spidsen for Libyen-operation
Et enigt Folketinget har i dag vedtaget beslutningsforslag B 197 om borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.


23-07-2016
International støtte til at resterne af Libyens kemiske våben skal bortskaffes
FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 22. juli en resolution, der bakker op om, at resterne af Libyens kemiske våben skal bortskaffes.


20-07-2016
Forsvarsministeren til counter-ISIL møde
Forsvarsministre fra koalitionens kernelande mødtes idag i Washington D.C. På mødet blev der lagt en klar retning for den kommende militære indsats


08-07-2016
Forsvarsministeren til NATO-topmøde i Warszawa
Afskrækkelse og kollektivt forsvar står i centrum, når NATO-topmødet i disse dage løber af stablen Warszawa.


01-07-2016
Status omkring tolke task force
Den tværministerielle task force har afsluttet sit 16. besøg i Afghanistan


28-06-2016
Forsvarsminister fra F-16 base: Vi skal ramme ISIL, hvor de er
Forsvarsminister Peter Christensen har i dag sammen med udenrigsminister Kristian Jensen besøgt det danske F-16 kampfly-bidrag på Incirlik-basen i Tyrkiet.


27-06-2016
Analyse af Forsvarsministeriets opgaver i Arktis offentliggjort
Forsvarsminister Peter Christensen præsenterede i dag sammen med Vittus Qujaukitsoq, Grønlands landsstyremedlem for udenrigsanliggender og forsvarsområdet, og Sigmundur Ísfeld, Færøernes repræsentationschef i København Arktisanalysen.


21-06-2016
Aftale om nyt nordisk koncept til støtte for FN’s fredsbevarende mission i Mali
FN-ambassadørerne fra Danmark, Norge, Sverige, Belgien og Portugal underskrev i går en hensigtserklæring om udsendelse af C-130 transportfly til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA.


21-06-2016
Forsvarsministeren besøger baltiske kolleger og danske soldater i Baltikum
Forud for NATO-topmødet i Warszawa besøger forsvarsminister Peter Christensen den 20.-22. juni 2016 de tre baltiske lande og Polen.


16-06-2016
Peter Christensen besøger den franske forsvarsminister og EUROSATORY 2016
I dag er forsvarsminister Peter Christensen i Paris for at mødes med sin franske kollega, Jean-Yves Le Drian, og deltage på forsvarsmaterieludstillingen EUROSATORY 2016.


15-06-2016
NATO-forsvarsministermøde med fokus på fremskudt tilstedeværelse i Øst
Forberedelse til topmødet i Warszawa i juli samt fremskudt tilstedeværelse i Øst stod øverst på dagsordenen, da NATO's forsvarsministre mødtes i Bruxelles d. 14.-15. juni.


14-06-2016
Forsvaret skal fortsat bekæmpe forurening af havet omkring Danmark
I fremtiden vil det fortsat være Forsvarets egne skibe og mandskab, der skal udgøre beredskabet mod forurening af havmiljøet. Det blev i går besluttet på et møde i forsvarsforligskredsen.


09-06-2016
Aftale om kampfly på plads
Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået aftale om nye kampfly til erstatning for aldrende F-16.


09-06-2016
Nye rapporter samler erfaringerne fra 13 års Afghanistan-indsats
I dag offentliggør Dansk Institut for Internationale Studier tre rapporter om erfaringerne fra den samtænkte danske indsats i Afghanistan i årene 2001-2014.


Abonnér på nyheder

Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice og automatisk få nyheder fra Forsvarsministeriet. 

Tilmelder du dig, vil du modtage en e-mail, når vi offentliggør nyheder på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Arkiv

Søger du efter nyheder fra tidligere år kan de findes i arkivet

Eksterne links