De danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul.

Danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul. Foto: Forsvaret.

Afghanistan har i fire årtier befundet sig i en tilstand af væbnet konflikt, og i de seneste år har den afghanske regering oplevet en svækket kontrol over sit territorium. Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan har siden 2001 været at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som varetager egen sikkerhed, fortsætter en demokratisk udvikling og fremmer respekten for menneskerettigheder.

Resolute Support Mission (RSM)

Fra starten af 2015 overtog de afghanske nationale sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for sikkerheden i Afghanistan. Dette ansvarsskifte markerede begyndelsen på et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem Afghanistan og det internationale samfund. Den tidligere ISAF-mission (International Security Assistance Force) blev, på invitation fra den afghanske regering, erstattet af den NATO-ledede Resolute Support Mission (RSM). Selvom der sikkerhedspolitisk er blevet gjort væsentlige fremskridt i opbygningen af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker er der fortsat behov for yderligere kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrkerne. I rammen af RSM er Danmark med til at sikre, at afghanerne får den rigtige træning og de kompetencer, der skal gøre sikkerhedsstyrkerne i stand til at varetage landets sikkerhed, også i fremtiden. RSM består i dag af mere end 16.000 soldater og har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. RSM er ikke en kampmission, men fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. RSM er i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd og pt. deltager 38 lande i missionen.

Det danske styrkebidrag

Danmarks militære bidrag i Afghanistan opererer inden for rammerne af folketingsbeslutning B25 af 18. december 2014 om et dansk militært bidrag til RSM. Det danske bidrag er samlet i Kabul og består af ca. 140 personer. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

De danske styrkebidrag er fordelt således:

 • Stabsbidrag til RSM-hovedkvarteret i Kabul.
 • Rådgivnings- og tolkebidrag til den afghanske officersskole i Kabul.
 • Sikringsbidrag til RSM sikkerhedsstruktur i Kabul.
 • Militærpolitibidrag til Kabul Lufthavn, inkl. narkohund.
 • Det Danske Element med stab og nationalt støtteelement til logistisk og administrativ støtte for øvrige bidrag.
 • Rådgivningsbidrag til det afghanske flyvevåben.
 • Sprængstofshundebidrag.

 

Den danske militære og civile indsats i Afghanistan

I perioden 2018-2020 vil Danmark fokusere sit engagement og samarbejde med Afghanistan og internationale partnere i en tredelt tilgang gennem politisk dialog, sikkerhed og økonomisk støtte:
 

 1. Fremme tiltag såsom god regeringsførelse, ansvarlighed, anti-korruption, menneskerettigheder og lige muligheder for kvinder og mænd i Afghanistan
 2. Bidrage til øget sikkerhed og stabilitet i Afghanistan gennem en styrkelse af de afghanske sikkerhedsstyrker
 3. Adressere humanitære og udviklingsmæssige udfordringer gennem en styrkelse af den private sektor, jobskabelse og uddannelse samt integration af flygtninge og internt fordrevne i lokalsamfundene.

Samlet har Danmark givet tilsagn om økonomisk støtte fra 2017-2020 med et gennemsnitligt niveau på 425 mio. DKK årligt. Heraf vil ca. 45 % af støtten allokeres til udviklingsbistand (landeprogram), ca. 30 % til humanitært bistand gennem danske NGOer samt ca. 25 % til Freds- og Stabiliseringsprogram for Afghanistan. Sidstnævnte udgør ca. 104 mio. DKK årligt til opbygning af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. I 2018 besluttede regeringen, at Danmark vil fortsætte dette bidrag med ca. 100 mio. DKK årligt til og med 2024. Støtten består af et bidrag på kr. 20 mio. til ANA Trustfonden og kr. 80 mio. til Law and Order Trust Fund. Støtten tildeles bl.a. på baggrund af afghanske prioriteter.

 • Områder

  Afghanistan
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2001
 • Aktuel

  Ja

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google