Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali.

EH-101 transporthelikopter. Foto: Forsvaret.

Forsvarets indsættelser i Sahelregionen (MINUSMA og Operation Barkhane) 

Indsatserne i Sahelregionen bidrager til at bekæmpe terrorisme og sikre stabilitet i Europas nærområde, som også er afgørende for Danmarks sikkerhed. Bidragene går hånd i hånd med Danmarks øvrige engagement i regionen, herunder stabiliserings- og udviklingsindsatser

Efter konflikten i Mali brød ud i 2012 har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion ad flere omgange. Regionen og Mali har i en lang årrække været plaget af interne konflikter mellem regeringen og nomadiske oprørsgrupper, herunder islamistiske terrorgrupper. Danmark bidrager gennem internationale militære indsatser samt gennem freds- og stabiliseringsfonden til tryghed og sikkerhed for borgerne i Mali og Sahelregionen. De militære bidrag indgår som elementer i et bredt og samtænkt udenrigs-, sikkerheds-, udviklingspolitisk og humanitært engagement i Sahelregionen.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Tidligere, nuværende bidrag til MINUSMA

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020). I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA. P.t. bidrager Danmark til MINUSMA med et personelbidrag på op til ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Bidraget har været udsendt siden januar 2020 og placeret i Gao i Mali. Desuden bidrager Danmark med et mindre antal danske stabsofficerer til MINUSMA.

Nuværende bidrag til Operation Barkhane i Sahelregionen

Siden medio december 2019 har Forsvaret været indsat i den franskledede Operation Barkhane med et transporthelikopterbidrag og op til ca. 70 personer til støtte for den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Bidraget er udsendt i ca. 12 måneder altså frem til ultimo 2020. Helikopterbidraget er placeret i Gao i det østlige Mali i en fransk lejr. Opgaverne for transporthelikopterbidraget består af transport af tropper og materiel indsat i rammen af Operation Barkhane. Desuden kan bidraget foretage rekognoscering af ruter for at tilvejebringe information. Det er første gang, at Danmark bidrager til Operation Barkhane.

Beslutningsforslag 

Folketinget vedtog den 24. oktober 2019 beslutningsforslag B6 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali samt beslutningsforslag B7 om at bidrage til Operation Barkhane.

Baggrund om MINUSMA

MINUSMA blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente. Ud over Danmark støtter også andre lande missionen heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Du kan læse om missionen på FN’s hjemmeside.

Baggrund om Operation Barkhane

Frankrig har etableret Operation Barkhane til bekæmpelse af terrorisme i Sahelregionen. Operationen består p.t. af omkring 4.500 franske soldater, og der indgår desuden p.t. bidrag fra Storbritannien (helikopterbidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad. Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den franskledede Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane, men Danmark har ikke tidligere bidraget med militære kapaciteter til Operation Barkhane.

 • Områder

  Mali
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  Fra 2012
 • Aktuel

  Ja

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google