På Medarbejderlinjen kan medarbejdere henvende sig vedrørende kritiske forhold. For eksempel hændelser som findes uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige.

Henvendelserne kan eksempelvis vedrøre strafbare forhold, grovere personrelaterede konflikter som eksempelvis grov chikane, krænkende adfærd, herunder af seksuel karakter, og grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, modtagelse af gaver, økonomisk og regnskabsmæssigt svig, samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Medarbejderlinjen kan benyttes både af ansatte indenfor Forsvarsministeriets koncern, tidligere ansatte og af eksterne parter med kendskab til koncernen.

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf. mail mv.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne. Hvis du ønsker at henvende dig anonymt kan det ske telefonisk, via brev til adressen her på siden eller ved personlig henvendelse (det er en fordel at aftale tid først).

Det forventes, at Medarbejderlinjen senest i løbet af 2021 vil få etableret en mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser.

Forsvarsministeriets Interne Revision er organisatorisk uafhængig af driftsorganisationerne på Forsvarsministeriets koncerns område og tilgodeser således en uafhængig behandling.

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Medarbejderlinjen kan derfor også formidle kontakt til nogle af de ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Medarbejderlinjen telefonisk for at aftale nærmere. For ansatte i Forsvaret kan Fiin benyttes til fremsendelse af materiale klassificeret til og med TTJ.

I din hverdag

Din chef eller leder er den nærmeste til at hjælpe dig, hvis du har behov for hjælp eller er i tvivl om, hvor du kan henvende dig.

Svar på spørgsmål i f.m. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR-portalen. Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Spørgsmål i f.m. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisation ved din enhed kontaktes.

Ellers kan øvrige ordninger og kontaktlinjer her på siden anvendes.

Sidst opdateret 6. oktober, 2020 - Kl. 16.27

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter
  • Google