Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Medarbejderlinjen for ansatte i Forsvarsministeriets koncern

Medarbejderlinjen 
for ansatte i Forsvarsministeriets koncern

Medarbejderlinjen er en whistleblowerordning, som dækker hele Forsvarsministeriets koncern inkl. departement og alle styrelser. På Medarbejderlinjen kan medarbejdere henvende sig vedrørende kritiske forhold. For eksempel hændelser som findes uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige.

Henvendelserne kan eksempelvis vedrøre strafbare forhold, grovere personrelaterede konflikter som eksempelvis grov chikane, krænkende adfærd, herunder af seksuel karakter, og grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, modtagelse af gaver, økonomisk og regnskabsmæssigt svig, samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Medarbejderlinjen kan benyttes både af ansatte indenfor Forsvarsministeriets koncern, tidligere ansatte og af eksterne parter med kendskab til koncernen.

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Nedenfor finder du en oversigt over disse.

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf. mail mv.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne. Hvis du ønsker at henvende dig anonymt kan det ske telefonisk, via brev til adressen her på siden eller ved personlig henvendelse (det er en fordel at aftale tid først).

Det forventes, at Medarbejderlinjen senest i løbet af 2021 vil få etableret en mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser.

Forsvarsministeriets Interne Revision er organisatorisk uafhængig af driftsorganisationerne på Forsvarsministeriets koncerns område og tilgodeser således en uafhængig behandling.

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Medarbejderlinjen kan derfor også formidle kontakt til nogle af de ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.
 

I din hverdag

Din chef eller leder er den nærmeste til at hjælpe dig, hvis du har behov for hjælp eller er i tvivl om, hvor du kan henvende dig.

Svar på spørgsmål i f.m. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR-portalen. Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Spørgsmål i f.m. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisation ved din enhed kontaktes.

Ellers kan øvrige ordninger og kontaktlinjer her på siden anvendes.
 

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK)

Rådgiver og vejleder ved personlige konflikter, mobning, stress og kollegastøtte.

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

Nærmeste OPRK rådgiver kan oplyses ved henvendelse til Medarbejderlinjen.
 

Kontakt

Henvendelse til medarbejderlinjen kan ske til:

Medarbejderlinjen
c/o Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) 
Kastellet 14c, Artilleristok
2100 København Ø.
Tlf: 728 10100 (kl. 9-15 på hverdage)
E-mail: medarbejderlinjen@mil.dk 
Læs om FIRHR-SERVICE

Her kan du rette henvendelse med spørgsmål om alt inden for HR.
Evt.. Ansættelsesforhold, karriere samt kompetencevejledning

Tlf. 7281 9000 tast 4.
Åbent hverdage fra 0900 til 1400.
Eller via formular - scan QR koden. Veterancentret

728 19700 døgnet rundt
Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Hjemmeside: Veteran.forsvaret.dk
 


Flere kontakter IF.M. INTOPS

Kontaktofficerer vejleder og hjælper udsendte og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Dit tjenestested kan henvise dig til din kontaktofficer.

Veteranstøtten støtter i f.m. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt
E-mail: social@80608030.dk
Hjemmeside: 80608030.dkAnmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte:


Forsvarsministeriets Auditørkorps
Tlf. 7281 1080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk
Hjemmeside: fauk.dk