Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren hædrer frivillige fra redningsberedskabet

Indholdsområde

 
Forsvarsministeren hædrer frivillige fra redningsberedskabet 
Frivilligprisen 2005 blev givet til de to frivillige Irma og Jørgen Møller fra Hadsten Redningsberedskab og Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning.
Frivilligprisen 2005 blev givet til de to frivillige Irma og Jørgen Møller fra Hadsten Redningsberedskab og Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning.
Frivilligprisen 2005 blev givet til de to frivillige Irma og Jørgen Møller fra Hadsten Redningsberedskab og Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning.
PRESSEMEDDELELSE: Frivilligpriserne, som forsvarsminister Søren Gade uddelte, er en anerkendelse til de frivillige, der har gjort en ganske særlig indsats.
18-04-2006 - kl. 12:45
Frivilligpriserne for 2005 er i dag blevet uddelt til 2 frivillige, der gennem mange år har været frivillige i både det kommunale og statslige redningsberedskab, og til Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene, der har fastholdt og udbygget engagementet blandt de mange aktive frivillige. 

Frivilligpriserne, som forsvarsminister Søren Gade uddelte, er en anerkendelse til de frivillige, der har gjort en ganske særlig indsats, og til de redningsberedskaber, der målrettet anvender frivillige i deres beredskab. Priserne er et led i den satsning, som regeringen har foretaget for at øge de frivilliges synlighed i redningsberedskabet og dermed for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de frivilliges ressourcer.

Frivilligprisen 2005
Frivilligprisen 2005 blev givet til to frivillige fra Hadsten Redningsberedskab og Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning, der har ydet en ganske særlig indsats i både det lokale og regionale redningsberedskab.
Forsvarsministerien overrækker priserneBegrundelsen for tildelingen af prisen er, at Irma og Jørgen Møller gennem mange år har ydet en stor og vedvarende indsats i løsningen af de mangfoldige opgaver, som redningsberedskabet varetager.

Irma og Jørgen Møller har altid været klar til, ofte med kort varsel, at udføre en gerning for mennesker, arrangementer og samfundet.
Forsvarsminister Søren Gade sagde ved prisoverrækkelsen, at ”I har på fornem vis – ved jeres engagerede og kompetente indsats – demonstreret, at de frivillige er en ressource, der kan gøre en forskel, og som redningsberedskaberne og samfundet kan regne med”.

Årets redningsberedskab
Prisen som årets redningsberedskab 2005 blev tildelt Beredskabsstyrelsens Frivillig-center Hedehusene. Centret er omdrejningspunktet for 300 frivillige i Den Frivillige Indsatsstyrke og har ydet en stor indsats, ikke mindst ved udsendelsen af Beredskabsstyrelsens mobile nødhospital, der til daglig er placeret ved centret.                 De frivillige fra beredskabet i Hedehusene sammen med Søren Gade

Forsvarsminister Søren Gade fremhævede, at ”ud over denne store indsats har det ved en lang række akutte opgaver uanset tidspunkt på døgnet været muligt at tilkalde motiverede og veluddannede frivillige – centret har i 2005 gennemført op imod 6000 akutte indsatstimer og 10.000 timer i forbindelse med planlagte arrangementer”.