Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret, styrket veteranindsats og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret, styrket veteranindsats og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 

10-04-2014 - kl. 12:40
Der er mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om at ændre organiseringen af ledelsen af forsvaret, så strukturen forenkles markant, og der sker en yderligere effektivisering.

Med aftalen integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Samtidig sammenlægges de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet ”Den Værnsfælles Forsvarskommando” under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab med Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio. kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Samtidig er partierne enige om at afsætte yderligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet.


For yderligere information kontakt forsvarsministeren (via Forsvarsministeriets pressevagt på 2323 6500) eller ordførerne fra forligspartierne:
Troels Lund Poulsen, Venstre: 20 75 73 63
Ole Hækkerup, Socialdemokraterne: 61 62 46 93
Marie Krarup, Dansk Folkeparti: 61 62 51 89
Zenia Stampe, Radikale Venstre: 61 62 51 61
Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: 61 62 32 74
Leif Mikkelsen, Liberal Alliance: 61 62 41 99
Lene Espersen, Det Konservative Folkeparti: 61 62 50 83

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00