Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps 

De to auditørkontorer samles i Viborg.

03-09-2014 - kl. 17:20
Som led i den politiske aftale af 10. april 2014 om ændring af Forsvarets ledelse blev det aftalt, at Forsvarsministeriet i samarbejde med Justitsministeriet skulle gennemføre en analyse af muligheden for at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager ved Forsvarets Auditørkorps.

Analysen anbefaler, at to auditørkontorer bliver lagt sammen til ét embede og placeres i Jylland. Generalauditoriatet bibeholdes placeret i Københavnsområdet.

Partierne bag forsvarsaftalen 2013-2017 er enige om at følge analysens anbefalinger samt at placere et samlet auditørembede i Viborg. Der placeres et mindre udrykningshold i Københavnsområdet.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi i forsvarsforligskredsen i dag er blevet enige om at styrke Forsvarets Auditørkorps ved at sammenlægge de to auditørkontorer til en samlet enhed i Viborg.”

Analyse af muligheder for at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager ved Forsvarets Auditørkorps

Politisk aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00