Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Den 1. juli kan borgerne søge om kompensation

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Den 1. juli kan borgerne søge om kompensation 

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 11. juni 2020 anlægsloven for Flyvestation Skrydstrup. Forsvarsministeren implementerer nu den nye støjregulering for Flyvestation Skrydstrup og kompensationsordningen.

26-06-2020 - kl. 14:00
Anlægsloven for Flyvestation Skrydstrup er vedtaget og det første spadestik til byggeriet af det nye F-35 kompleks er taget. Forsvarsministeren har nu udstedt bekendtgørelser om støjgrænser og støjkompensation for Flyvestation Skrydstrup.

Boligejere omfattet af kompensationsordningen vil i nær fremtid modtage et brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med information om ordningen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil samtidig åbne et kontor i Vojens Lufthavn, hvor naboerne bl.a. kan få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer mv. Information om kompensationsordningen vil i nær fremtid blive samlet på www.ejendomsstyrelsen.dk.

Den nye bekendtgørelse om støjgrænser afløser bl.a. den eksisterende miljøgodkendelse fra 1999 og fastsætter rammerne for støjen på Flyvestation Skrydstrup.

Støjbekendtgørelsen og kompensationsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Senere vil det nye flystøjsovervågningssystem blive implementeret, forventeligt omkring årsskiftet 2020/2021, og i 1. halvår af 2021 planlægges der workshops med naboerne om de kommende undersøgelser af bl.a. påvirkningen af produktionshusdyr og lavfrekvent støj.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00