Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren drøftede katastrofehåndtering med EU-kommissær

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
Forsvarsministeren og EU-kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides.
Forsvarsministeren og EU-kommissær Christos Stylianides. Foto: Forsvarsministeriet 

Forsvarsministeren drøftede katastrofehåndtering med EU-kommissær 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mødtes tirsdag med EU-kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides.

23-01-2018 - kl. 17:15
På dagsordenen for mødet var EU's katastrofehåndtering, især Kommissionens forslag om at styrke EU's katastrofehåndtering ("rescEU”).

Forslaget omfatter bl.a. oprettelse af en EU-finansieret reservepulje af indsatskapaciteter under Kommissionens operationelle kontrol og råderet.

"EU-kommissær Christos Stylianides og jeg havde en drøftelse af Kommissionens forslag om at styrke katastrofehåndtering i EU bl.a. ved at oprette en pulje af EU-finansierede beredskabskapaciteter. Danmark bidrager meget til det civile beredskabssamarbejde i EU, og vi støtter, at vi kan hjælpe hinanden, hvis der opstår særligt alvorlige situationer, hvor der er behov for hjælp udefra. Det er en god ordning, som vi i Danmark også vil kunne gøre brug af, hvis vi f.eks. bliver ramt af massive oversvømmelser. Men det er meget vigtigt, at vi ikke i EU opbygger systemer, der kan rykke ved, at medlemslandene selv påtager sig ansvaret for deres nationale beredskab og egne borgeres sikkerhed”, siger Claus Hjort Frederiksen.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00