Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriet afhænder dele af Sønderborg Kaserne til Sønderborg Kommune

Indholdsområde

 
NYHED 
 

Forsvarsministeriet afhænder dele af Sønderborg Kaserne til Sønderborg Kommune 

Finansudvalget har i dag godkendt aftale om afhændelse af dele af Sønderborg Kaserne til Sønderborg Kommune.

24-04-2014 - kl. 17:15
Efter forhandlinger mellem Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Sønderborg Kommune er der opnået enighed om vilkårene for en afhændelse af en mindre del af Sønderborg Kaserne samt Sønderborg øvelsesplads til Sønderborg Kommune for en samlet købesum på 8,25 mio. kr. Vilkårene for aftalen afspejler Sønderborg Kommunes ønske om en forsat drift af skydebanen til gavn for lokale jæger- og skytteforeninger.

”Jeg er meget glad for, at man har fundet den her løsning. Den sikrer, at mange folk i lokalområdet kan få gavn af områderne i fremtiden. At de lokale jægere og skytteforeninger nu kan anvende skydebanen, synes jeg er en rigtig god ide. På mange måder er det en løsning, der både tilgodeser Forsvaret og Sønderborg Kommune. Jeg vil derfor også gerne rose Sønderborg Kommune og borgmester Erik Lauritzen for et godt og konstruktivt samarbejde i den her sag,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

FAKTA
Af ’Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017’ af 11. marts 2013 fremgår det, at Hærens Sergentskole skal flyttes fra Sønderborg til Varde, og Sønderborg Kaserne afhændes. Provenuet fra afhændelse af Forsvarets ejendomme, herunder Sønderborg kaserne, indgår i det samlet økonomiske grundlag for ’Aftale på forsvarsområdet 2013-2017’.

Forsvaret udbyder i offentligt udbud den resterende del af Sønderborg kaserne (sergentskolen) med tilbudsfrist den 19. juni 2014. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.forsvaret.dk.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00