Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Frivillige under brandindsats og ildsjæl i FHV modtager Frivilligpris

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
Modtagere af frivilligprisen 2018. Foto: Forsvarsministeriet.
Modtagere af Frivilligprisen 2018. Foto: Forsvarsministeriet. 

Frivillige under brandindsats og ildsjæl i FHV modtager Frivilligpris 

Frivillige udgør en afgørende del af det danske hjemmeværn og beredskab. Det blev markeret i dag på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren hædrede frivillige fra Hjemmeværnet og Redningsberedskabet.

05-04-2019 - kl. 13:30
Et enigt Frivilligkontaktudvalg har besluttet, at årets prismodtagere er frivillig i Flyverhjemmeværnet Peter Pedersen og Beredskabsstyrelsens frivillige, der var udsendt til at bekæmpe skovbrande i Sverige i 2018.

Kaptajn Peter Pedersen har været frivillig i Redningsberedskabet/Hjemmeværnet i 18 år. Han varetager rollen som leder af FHV Frivillige Stabs Forbindelsesofficerselement og derudover også rollen som forbindelsesofficer til Flyvestation Aalborg og Air Transport Wing Aalborg (ATW).

Forsvarsminister Claus Hjort Frederisen udtaler:

”Peter har bl.a. været krumtap i arbejdet med at nytænke Flyverhjemmeværnets operative koncept for støtte til Air Transport Wing Aalborg. Det er et arbejde, der har dannet præcedens i både Flyverhjemmeværnet og Flyvevåbnet. Han har i sit frivillige virke ydet en særdeles påskønnelsesværdig indsats for Hjemmeværnet.”


De frivillige brandfolk, der hjalp med at slukke de voldsomme skovbrande i Sverige sidste sommer, er den anden modtager af Årets Frivilligpris. Ved prisuddelingen var der både repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

De frivillige var del af den internationale indsats med at bekæmpe de omfattende skovbrande i Sverige, der hærgede landet i sommeren 2018. Efter anmodning fra de svenske myndigheder havde Beredskabsstyrelsen i perioden den 19. juli til 6. august 2018 sammenlagt haft syv brandslukningshold i Sverige.

Forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Indsatsen beviste, at de danske frivillige fra kommuner og stat gennem hårdt arbejde og sammenhold kan levere – også ved en så krævende opgave som denne. Det er i øvrigt et eksempel på det gode og effektive samarbejde, der er i det danske redningsberedskab. Indsatsen blev desuden gennemført i den mest intense ferieperiode under sommeren. Mange frivillige brugte således dele af deres ferie for at kunne deltage i indsatsen, eller udsatte allerede planlagt ferie for at kunne være med. Det er imponerende.”

Om Frivilligprisen
Årets frivilligpriser består af en pris, som kan tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.

Formålet med uddelingen af årets frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser.

Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren i marts-april måned.

Tema om frivillige

Frivillige og Frivilligprisen

Under Forsvarsministeriets område både i Hjemmeværnet og i Redningsberedskabet udføres en stor og vigtig indsats af frivillige.
 

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00