Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nordiske lande laver fælles 2025-vision på forsvarsområdet

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
NORDEFCO signing. Foto: Forsvarsministeriet
Foto: Forsvarsministeriet. 

Nordiske lande laver fælles 2025-vision på forsvarsområdet 

Under møde i Oslo har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sammen med sine nordiske ministerkollegaer skrevet under på nyt visionspapir for det nordiske forsvarssamarbejde.

13-11-2018 - kl. 15:15
Den sikkerhedspolitiske situation kalder på et endnu tættere samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, der grundlæggende har samme analyse af det aktuelle trusselbillede og alle bygger på fælles demokratiske værdier.

Landene er på et møde i dag i det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, derfor blevet enige om at styrke det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde yderligere frem mod 2025. Konkret er der formuleret 16 nye mål i en ”Vision 2025”.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

- Med ”Vision 2025” styrker vi forsvarssamarbejdet i Norden med en række konkrete mål. Sagen er, at en krise i nærområdet vil påvirke os alle sammen, og vores evne til at kunne løse den er kun så god som vores evne til at samarbejde.
- Vores forsvarssamarbejde med de øvrige nordiske lande i NORDEFCO er derfor endnu mere vigtigt set i lyset af, at trusselsbilledet er mere uforudsigeligt end på noget andet tidspunkt siden Murens fald.

Foruden et samarbejde i Norden lægger visionen også op til at styrke det nordisk-baltiske forhold og især det transatlantiske bånd med USA, fordi en stærk amerikansk tilstedeværelse i Østersø-regionen og Nordatlanten er i de nordiske landes klare sikkerhedspolitiske interesse.

Forsvarsministrene er desuden enige om, at truslen fra cyberangreb og hybrid krigsførelse er alvorlig, og en styrket indsats i alle lande vil gøre Norden som helhed mere modstandsdygtig mod cyberangreb.

Læs alle 16 punkter i ”Vision 2025”

Foruden NORDEFCO deltager forsvarsministeren under todages turen til Oslo også i møder og det nordiske-baltiske samarbejde samt i regi af Northern Group, der også har deltagelse af Tyskland, Storbritannien og Holland.

Temaside om nordisk samarbejde

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00