Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
Forside af National handlingsplan.
Forside af National handlingsplan. Foto: Forsvaret. 

Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar 

Regeringens rådgivende gruppe er klar med handlingsplan for dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s Forsvarsfond.

12-12-2019 - kl. 15:00
Den nationale handlingsplan skal være med til at fremme danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond. Helt konkret skal planen blandt andet sikre øget dialog mellem Forsvaret, virksomheder og forskningsinstitutioner, afklare mulighederne for dansk medfinansiering samt tilbyde rådgivning og vejledning.

Handlingsplanen indeholder i alt 20 konkrete initiativer, herunder støtte til konsortiedannelse mellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner under Forsvarsfonden, medfinansiering til konkrete forsvarsfondsprojekter samt videndeling om fondens potentiale for danske aktører (læs mere om de 20 initiativer). Alle initiativer sætter rammerne for Danmarks interessevaretagelse i forhold til danske virksomheders og forskningsinstitutioners udbytte af Forsvarsfonden.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det er vigtigt, at Danmark og danske virksomheder er klar, når startskuddet til Forsvarsfonden lyder. At have en stærk forsvarsindustri og et tæt samarbejde med EU-landene er med til at gøre Danmark trygt og betyder, at vi fortsat er en anerkendt og værdsat samarbejdspartner, hvad angår forsvars- og sikkerhedspolitik.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Der er store muligheder for danske virksomheder i Forsvarsfonden. Vi laver ikke kampfly eller kampvogne her i landet, men vi har en underskov af højtspecialiserede underleverandører, som kan spille en rolle i større europæiske projekter, og Forsvarsfonden vil øge incitamentet for at inddrage danske virksomheder i projekter på tværs af landegrænserne. Med den nye handlingsplan er industrien, videninstitutionerne, de faglige organisationer og myndighederne trukket i arbejdstøjet for at fremme danske virksomheders interesser i EU og sikre danske virksomheder en fremtrædende plads i leverandørkæderne i europæisk forsvarsindustri.”

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

“Danmark klarer sig generelt rigtigt flot på den internationale forsknings- og innovationsscene, selvom konkurrencen om midlerne er benhård. Forsvarsforskningen får et løft med den nye fond, og det er vigtigt, at vi kommer godt fra start. Med handlingsplanen får vi et godt grundlag for, at danske forskere og virksomheder kan få størst muligt udbytte af Forsvarsfonden. Samtidig kan vi udnytte mulige synergier med de civile EU-programmer for forskning og innovation samt rummet.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”For regeringen er det vigtigt, at Europa løfter et større ansvar for egen sikkerhed. Forsvarsfonden er et vigtigt bidrag - og dermed en del af løsningen. Den er også et godt eksempel på, at Danmark kan og vil engagere sig i EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde inden for rammerne af forsvarsforbeholdet. Derfor skal vi selvfølgelig i fællesskab arbejde for, at Danmark bruger denne mulighed bedst muligt.”

Ud over Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet består gruppen af aktører på tværs af industri og forskningsinstitutioner.

EU’s Forsvarsfond vil støtte finansiering af forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021-2027 for blandt andet at integrere og styrke EU’s forsvarsindustri. Hovedparten af fondens midler vil gå til udvikling af forsvarsmateriel. Fondens økonomiske størrelse vil blive fastlagt som led i forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027.

National handlingsplan - Til fremme af danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond

Læs mere om initiativerne i handlingsplanen


This page in English


Tema om industri og materiel

Industri og materiel

Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med Forsvarets og Hjemmeværnets indkøb af større materiel.
 

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00