Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Status på Rejseholdets arbejde ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Status på Rejseholdets arbejde ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeren har i dag givet Folketingets partier status på Rejseholdets foreløbige arbejde ved Ejendomsstyrelsen.

19-02-2020 - kl. 14:30
Rejseholdets undersøgelser i forbindelse med mulig svindel i Ejendomsstyrelsen blev sat i værk i december af forsvarsminister Trine Bramsen efter Rigsrevisionens ”Beretning om Indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.”

Arbejdet med at få belyst alle aspekter af forholdene fortsætter, men foreløbig viser undersøgelsen blandt andet, at:

 • Der er fundet dokumentation, som giver indikation om svig og bedrag på enkelte områder inden for bygningsvedligeholdelse i 2018. Sagerne er overgivet til politiet. 
 • Der inden for bygningsvedligeholdelse i 2018 til en vis grad var mangler i funktionsadskillelsen (de fire-øjnes-princip). I knap 95 pct. af indkøbene var der funktionsadskillelse. 
 • Der på de væsentligste og mest risikobetonede områder inden for bygningsvedligeholdelse i 2018 generelt var mangelfulde procedurer, dokumentation og kontroller. Enkelte områder er blevet forvaltet tilfredsstillende.
 
Rejseholdet vurderer, at der i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er stort fokus på at få ryddet op og få løst de problemer, der måtte være.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Sagerne med svindel i Forsvaret er både alvorlige og aldeles uacceptable. Derfor skal der strammes markant op på kontrollerne og enhver mistanke skal undersøges. Rejseholdet har arbejdet målrettet og seriøst med sagen i FES – et arbejde, der ikke slutter her. Jeg kommer til at følge op på det videre arbejde og inddrage Folketinget i dette. Vi har alle en stor interesse i, at der er tillid til Forsvaret og at pengene bruges med respekt for skatteyderne og vores udførende soldater.”

Rejseholdets videre arbejde

 • Rejseholdet fortsætter arbejdet med at afdække potentiel svig og bedrag i Ejendomsstyrelsen. 
 • Rejseholdet ledes fremadrettet af chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR). 
 • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse fortsætter rådgivning af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om det fremadrettede kontrolmiljø. Regnskabsstyrelsen indgår ikke længere i rejseholdet.
 
Forsvarsministerens øvrige initiativer
Forsvarsminister Trine Bramsen har foruden rejseholdet allerede iværksat en lang række tiltag: 

 • Udsendt ministerinstruks om styrelsesdirektørernes ansvar ift. indkøb og kontrolmiljø 
 • Iværksat advokatundersøgelse mhp. at vurdere grundlag for at placere et ansvar i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets departement. 
 • Bestilt revisionsundersøgelse af Ejendomsstyrelsens eksisterende kontrolmiljø på indkøbsområdet 
 • Iværksat indhentning af revisionsbistand til at rådgive Forsvarsministeriets mhp. på at styrke indkøbsprocesser og kontrolmiljø generelt. 
 • Iværksat en række midlertidige kontroller og procedurer i FES for at sikre nødvendig dokumentation og mindske risikoen for potentiel svindel. 
 • Styrket Forsvarsministeriets Interne Revision med flere medarbejdere 
 • Styrket Forsvarsministeriets whistleblowerordning.

 
Læs også "Eksterne undersøgelser i forbindelse med svindelsag i Ejendomsstyrelsen"
Læs også "Opfølgning efter svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse"
 


Ministerområdet

Ministerområdet

Forsvarsministeriets ressortområde består af en række civile og militære myndigheder der beskæftiger sig med dansk forsvar, sikkerhed og beredskab.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00