Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse 2019 for CFCS

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse 2019 for CFCS 

Årsredegørelsen fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne vedrørende kontrollen af Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2019 er i dag offentliggjort.

09-09-2020 - kl. 17:00
Det fremgår af Tilsynets årsredegørelse 2019 vedrørende kontrollen med CFCS, at centeret generelt overholder de krav, som følger af lovgivningen om indgreb i meddelelseshemmeligheden, behandling af personoplysninger, analyse og videregivelse.

”Det er afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Jeg er tilfreds med, at kontrollen med CFCS i 2019 viser, at CFCS generelt overholder de krav, som følger af lovgivningen. Men der rejses også en kritik, som der selvsagt skal følges op på,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

På nogle punkter har Tilsynets kontrol i 2019 givet anledning til bemærkninger.

En af Tilsynets bemærkninger vedrører CFCS’ overholdelse af krav til sletning. I forbindelse med en kontrol af centerets sensornetværk, som overvåger internettrafik hos tilsluttede myndigheder, fandt Tilsynet, at kravene til løbende sletning af data i 67 % af de kontrollerede tilfælde ikke var overholdt.

Tilsynet har i kontrollen af arbejdsstationer desuden fundet, at centrets behandling af personoplysninger i ét tilfælde ikke var i overensstemmelse med CFCS-loven. Tilsynet fandt, at det af CFCS oplyste formål ikke var tilstrækkelig grundlag for behandlingen. Endvidere har Tilsynet fundet det kritisabelt, at CFCS i et høringssvar afgav fejlagtige oplysninger til Tilsynet. Det var CFCS selv, der berigtigede oplysningerne, og CFCS har brugt kritikken til at udarbejde nye retningslinjer, så lignende tilfælde kan undgås i fremtiden. 

Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse 2019 for CFCS


Baggrund

Forsvarsministeriet modtog årsredegørelsen den 3. august 2020, hvorefter den – som led i den samme procedure som de tidligere år – blev oversendt til behandling i Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne (Kontroludvalget) inden offentliggørelsen.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00