Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Wammen afviser kritik af fremtidigt beredskab

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Wammen afviser kritik af fremtidigt beredskab 

Der har været fremsat kritik af regeringens aftale med KL og af vækstpakken imellem regeringen, Venstre og Dansk Folkepartis virkninger for det fremtidige beredskab.

13-01-2015 - kl. 08:10
I den forbindelse udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:
"Som vi netop har set det i forbindelse med stormene Dagmar og Egon, har Danmark i dag et velfungerende redningsberedskab, og det vil vi også have i fremtiden.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og vækstpakken – som regeringen på redningsberedskabets område har indgået med Venstre og Dansk Folkeparti – er de overordnede rammer for den fremadrettede tilpasning af det statslige og kommunale redningsberedskab fastlagt. Målet er at sikre, at Danmark fremadrettet har et redningsberedskab, der er indrettet med den højest mulige effektivitet, kvalitet og koordination."

Nicolai Wammen udtaler videre:
"Jeg hæfter mig ved, at Redningsberedskabets Strukturudvalg peger på, at det på en række områder er muligt at effektivisere redningsberedskabet, uden at det går ud over kvaliteten, og at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en reform af det samlede redningsberedskab. Et centralt element i den videre proces er, at kommunerne med aftalen om kommunernes økonomi inden 1. januar 2016 skal etablere sig i op til 20 beredskabsenheder. Det er en proces, som giver kommunerne en høj grad af indflydelse på organiseringen og dermed også mulighed for at tage højde for lokale forhold. Der skal samtidig sikres sammenhæng mellem de statslige og kommunale tilpasninger, sådan at der fortsat vil være et stærkt beredskab, som borgerne kan være trygge ved - og som kan håndtere daglige hændelser, men også større hændelser som eksempelvis voldsomt vejr."

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00