Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Årsrapport 2015 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Årsrapport 2015 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser 

16-03-2016 - kl. 09:00
Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er og har været en særlig prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik de seneste år. Det skyldes, at skrøbelige og konfliktramte stater er en af de største globale udfordringer for fred og stabilitet, hvilket begivenheder i 2015 har understreget.

I 2015 har Danmark – også med et forebyggende sigte – bidraget til stabilisering i en række af verdens brændpunkter. Det er bl.a. sket gennem økonomisk støtte til freds- og statsopbygning over Freds- og Stabiliseringsfonden for at styrke staters egen evne til at forebygge og håndtere konflikter, komplementeret af danske bidrag til fredsstøttende operationer, kapacitetsopbygning og militære indsatser. Ligeledes bidrager danske civile udsendte, herunder diplomater, eksperter, polititjenestemænd og redningsberedskab.

Årsrapporten gennemgår de væsentligste resultater og udviklinger i det danske samtænkte stabiliseringsengagement i skrøbelige og konfliktramte lande i 2015 med særlig fokus på aktiviteterne under Freds- og Stabiliseringsfonden. I 2015 er der støttet stabiliseringsaktiviteter for 413 mio. kr. over Freds- og Stabiliseringsfonden. De største indsatser har været i Afghanistan-Pakistan regionen, på Afrikas Horn og i Sahel samt i Syrien/Irak-regionen, hvor de samtænkte stabiliseringsindsatser har bidraget til at forebygge kriser og hjælpe skrøbelige stater til selv at tage vare på egen sikkerhed.

Årsrapport 2015 for stabiliseringsindsatserÅrs- og aktivitetsrapport 2015 for samtænkte stabiliseringsindsatser fra samtænkningsstyregruppen (STM, UM, FMN, JM)

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00