Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Årsrapport 2016 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser

Indholdsområde

 
Nyhed 
Frømandskorpsets kapacitetsopbygning af partnerenheder fra Cameroun under Obangame Express 2016.
Frømandskorpsets kapacitetsopbygning af partnerenheder fra Cameroun under Obangame Express 2016. 

Årsrapport 2016 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser 

Danmark har igen i 2016 bidraget til stabilisering i en række af verdens brændpunkter. Stabilisering af skrøbelige og konfliktramte lande er en forudsætning for udvikling og afgørende for dansk og international sikkerhed.

28-03-2017 - kl. 12:00
Danmark har i FN-regi bidraget til at fjerne efterladte eksplosiver og hjulpet med at opbygge en national minerydningskapacitet i Irak, ligesom man fra dansk side også har støttet med at uddanne kommende militære ledere på det afghanske officersakademi. Alle eksempler på stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling, der også i 2016 har været en prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Årsrapporten for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser gennemgår de væsentligste resultater og indsatser i det danske samtænkte stabiliseringsengagement i skrøbelige og konfliktramte lande i 2016. Fokus er rettet mod aktiviteterne under Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor der i 2016 i alt er støttet stabiliseringsaktiviteter for ca. 320 mio. kr.

I 2016 er et nyt regionalt program for Irak og Syrien for perioden 2016-2018 blevet iværksat. Herudover har Forsvarsministeriet støttet indsatser i Afghanistan-Pakistan regionen, på Afrikas Horn, i Sahel og i Guineabugten samt været med til at styrke FN’s evne til stabilisering og fredsbevaring. Forsvarsministeriets bidrag sker gennem bl.a. udsendelse af militære rådgivere, materielstøtte, økonomisk støtte, træning og uddannelse.

Års- og aktivitetsrapport: Samtænkt stabilisering 2016
Fra samtænkningsstyregruppen (STM, UM, FMN, JM)

Læs artikel om stabilisering og samtænkning

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00