Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden 

Stabilisering ude styrker vores sikkerhed hjemme.

20-04-2018 - kl. 13:00
Konflikter og ustabilitet langt fra Danmarks grænser giver anledning til udfordringer i Europa og Danmark blandt andet i form af ulovlig migration og terrorisme. Freds- og stabiliseringsindsatser arbejder i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling for at adressere disse udfordringer og derigennem for at styrke Danmarks sikkerhed. Med det nye forsvarsforlig tilføres fonden yderligere midler, ligesom der i 2018 tilføres yderligere udviklingsmidler til fonden.

Årsrapporten for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser gennemgår de væsentligste indsatser i det danske samtænkte stabiliseringsengagement i 2017.
Du kan finde årsrapporten her.

Fondens aktiviteter i 2017 dækker bredt både geografisk og tematisk Fonden har bl.a. støttet den nye fælles indsatsstyrke for den regionale sammenslutning G5 Sahel, hvor styrker fra bl.a. de tre danske prioritetslande i Sahel-regionen, Burkina Faso, Mali, og Niger, sammen skal øge kontrollen med regionens grænser og gøre det vanskeligere for terrorister og menneskesmuglere at operere i området. Freds- og Stabiliseringsfonden også støttet indsatser i Irak-Syrien, Afghanistan-Pakistan, Afrikas Horn, Libyen og i Guineabugten.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Bekæmpelse af ustabilitet, irregulær migration og terrorisme er en kerneprioritet for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et af vores vigtigste instrumenter er her Freds- og Stabiliseringsfonden. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi fra Udenrigsministeriets side har styrket vores bidrag til fonden i 2018. I de næste år vil vi derfor kunne sætte endnu mere effektivt ind med indsatser, der ikke bare vil bidrage til stabilisering i verdens brændpunkter, men også direkte bidrage til vores egen sikkerhed i Danmark.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger: ”Verden i dag kræver, at vi forsvars- og sikkerhedspolitisk både kan reagere hurtigt på pludseligt opståede kriser og behov, men også at vi mere langsigtet kan planlægge, hvor og hvordan vi skal sætte ind rundt om i verden for at forebygge mod og imødegå konflikter og kriser. Det muliggør Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor vi kan trække på den brede vifte af kompetencer, som vores forskellige myndigheder besidder. Vi har derfor et unikt værktøj, som er med til at fremme danske forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser. Og med vores nye forsvarsforlig kan vi styrke indsatsen på dette område de kommende år, når Forsvarsministeriets bidrag til fonden gradvis øges.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: ”Konflikter i skrøbelige og ustabile områder i verden påvirker den globale sikkerhed og dermed i sidste ende også sikkerheden her i Danmark. Med Freds- og Stabiliseringsfonden er vi med til at fremme stabilitet, vækst og udvikling i de konfliktramte områder. Som justitsminister er jeg stolt af, at det danske politi i den sammenhæng bidrager med rådgivning og undervisning til de mange stabiliseringsindsatser.”

Udenrigsministeriet: Presserådgiver Anne Ege, 41 53 25 26

Forsvarsministeriet: Pressevagt, 72 81 04 00 

Justitsministeriet: Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, 50 85 21 72

Læs vores artikel om Stabilisering - gennem samtænkte indsatser