Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Den amerikanske og den danske forsvarsminister mødtes i København

Indholdsområde

 
Nyhed 
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den amerikanske forsvarsminister James Mattis.
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den amerikanske forsvarsminister James Mattis. 

Den amerikanske og den danske forsvarsminister mødtes i København 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var i dag vært for et bilateralt møde med den amerikanske forsvarsminister, James Mattis.

09-05-2017 - kl. 16:40
100 dages tid efter sin tiltrædelse som USA's forsvarsminister aflægger James Mattis officielt besøg i København, hvor han bl.a. har mødtes med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. De to ministre drøftede det ændrede sikkerhedsbillede i Europa, herunder særligt i Østersøregionen, og betydningen af det transatlantiske bånd.

”Det er en nær allieret, der besøger København. Vi har et tæt forsvarspolitisk samarbejde og står skulder ved skulder med USA i NATO. Vi har i dag besluttet, at vi vil uddybe det tætte samarbejde, ikke mindst fordi verden er blevet mere usikker. Mattis betonede nødvendigheden af, at de europæiske allierede yder mere til den fælles sikkerhed. Jeg forsikrede ham om, at den danske regering vil tilføre forsvaret et substantielt løft i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Mattis var dog også på det rene med, at byrdedeling også handler om den politiske vilje til at anvende militære styrker - også når risikoen er høj”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Ministrene var enige om at fortsætte og uddybe det tætte dansk-amerikanske samarbejde. De drøftede særligt et uddybet samarbejde i Arktis, inden for cyber, på veteranområdet samt det forsvarsindustrielle samarbejde.

Tidligere på dagen var de to forsvarsministre værter for et møde i koalitionen mod ISIL. I forlængelse af dette møde drøftede James Mattis og Claus Hjort Frederiksen fremskridtene i kampen mod ISIL, og de var enige om betydningen af at fortsætte en bredspektret indsats i kampen mod terrorisme. Mattis takkede Danmark for danske bidrag i kampen mod terrorisme.

Det er første gang i næsten ti år, at en amerikansk forsvarsminister besøger Danmark.

Fotos fra DEFEAT-ISIL konferencen kan findes på Forsvarsgalleriet.dk.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den amerikanske forsvarsminister James Mattis.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00