Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsforligskredsen indgår aftale om den fremtidige opgaveløsning i Arktis

Indholdsområde

 
Nyhed 
 

Forsvarsforligskredsen indgår aftale om den fremtidige opgaveløsning i Arktis 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 8. december 2016 indgået en aftale om styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis.

09-12-2016 - kl. 08:00
Regeringen præsenterede i juni 2016 en analyse med anbefalinger til at styrke den fremtidige opgaveløsning i Arktis. Partierne er enige om at implementere analysens anbefalinger, og at der indenfor rammerne af forsvarsforliget afsættes 120 mio. kr. årligt til implementering.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Jeg er glad for, at der er bred enighed blandt partierne i forsvarsforligskredsen om at styrke indsatsen i Arktis med blandt andet øget satellitovervågning, bedre kommunikationsmuligheder og flere operative indsatsenheder. Anbefalingerne vil forbedre Forsvarsministeriets muligheder for at løse opgaver i Arktis og vil også gavne Grønland og Færøerne. Samtidig vil anbefalingerne være med til at styrke det tværministerielle samarbejde om blandt andet forskning i Arktis.”

Aftale om implementering af Arktisanalysen

Læs om Arktisanalysen fra juni 2016

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00