Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeren tilfreds med FE’s egenkontrol og nye tiltag

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Forsvarsministeren tilfreds med FE’s egenkontrol og nye tiltag 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag publiceret sine årsredegørelser om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste og CFCS.

01-06-2018 - kl. 16:35
Tilsynets redegørelse viser, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed generelt overholder de krav, som følger af lovgivningen. Der er dog særligt et område, der giver anledning til bemærkninger.

I redegørelsen anfører tilsynet, at man i 2017 - i forbindelse med sin stikprøvekontrol - har fundet, at tjenesten i 20 % af de udtrukne tilfælde uberettiget har foretaget søgninger i rådata på personer hjemmehørende i Danmark. Det er tilsynets vurdering, at de uberettigede søgninger i alle tilfælde er sket uagtsomt.

Tjenestens fuldstændige egenkontrol for hele 2017 viste et resultat på 6,8 % i modsætning til tilsynets stikprøvebaserede resultat på 20 %.

Forsvarets Efterretningstjeneste har stort fokus på at minimere omfanget af fejl.

“Det er vigtigt, at vi kan have tillid til, at en efterretningstjeneste som FE overholder lovgivningen. Jeg er derfor tilfreds med, at tilsynets redegørelse viser, at FE generelt har efterlevet lovgivningen. Jeg tager dog også redegørelsens kritiske punkter til efterretning. Jeg hæfter mig ved, at FE har iværksat en række tiltag som undervisning af tjenestens ansatte og konkret opfølgning på konstaterede fejl, hvilket allerede har haft en positiv effekt”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Læs mere på www.fe-ddis.dk

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00