Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020

Indholdsområde

 
Nyhed 
Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020
Forsidefoto fra Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020. 

Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 

Forsvarsministeriet offentliggør i dag en ny miljø- og energistrategi 2016-2020, som sætter fokus på at begrænse forurening og udledning med initiativer, der giver mening og effekt i Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning.

23-09-2016 - kl. 08:55
Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 skal bidrage til, at natur, klima og miljø behandles forsvarligt i Forsvarsministeriets arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen løser opgaver til lands, til vands og i luften – både ude og hjemme. Der opbygges lejre rundt omkring i verden og opereres under meget forskellige klimatiske forhold, hvilket stiller store krav til både mandskab og materiel. Samtidig er miljø- og klimapåvirkningen ofte høj. Strategien skal på den måde understøtte Forsvarsministeriets operative virksomhed med rentable grønne tiltag, der giver mening og effekt.

Derudover skal strategien også nyttiggøre og videreføre erfaringer og resultater, der tidligere er opnået gennem det grønne strategiarbejde omkring blandt andet Forsvarsministeriets bygninger, arealer og indkøb .

Ligesom strategien indeholder tiltag, der skal begrænse omfanget af affald, opnå et lavere energiforbrug samt reducere påvirkningen af det omkringliggende økosystem, luft- og vandmiljø.

Her kan downloades Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020.
Read about The strategy in English

Forsvarsministeriet vil fortsat offentliggøre en årlig afrapportering af strategiarbejdet her på fmn.dk under tema om miljø- og energiområdet.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00