Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

International styrke med dansk deltagelse er klar til udrykning

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
Danmark og otte andre lande underskriver aftale om Joint Expeditionary Force (JEF). Foto: Forsvarsministeriet
Danmark og otte andre lande underskriver aftale om Joint Expeditionary Force (JEF). Foto: Forsvarsministeriet 

International styrke med dansk deltagelse er klar til udrykning 

Danmark, Storbritannien og syv andre lande har i dag skrevet under på forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der dermed er fuldt operationelt.

28-06-2018 - kl. 13:00
Samarbejdet i JEF gør de deltagende lande i stand til hurtigere at reagere på nyopståede konflikter eller krisesituationer, hvad enten der er behov for en evakueringsindsats, hjælp ved en humanitær krise, kapacitetsopbygning eller indsættelse i egentlige kamphandlinger.

Foruden Danmark og Storbritannien er Norge, Sverige, Finland, Holland og de tre baltiske lande med i samarbejdet, der har været forberedt i fire år.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Behovet for at vi som ansvarlige lande, der vægter frihed, fred og demokrati højt, kan tage hurtige beslutninger og agere på dem i en uforudsigelig verden, har ikke været større siden Murens fald. Situationen i Mellemøsten og Ruslands ageren på den internationale scene har gjort verden og vores nærområde mere usikkert. Vi har sammen med de øvrige nationer i JEF alle evnen og viljen til at tage ansvar for vores fælles sikkerhed og tryghed. Det ændrer ikke på, at NATO fortsat er hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik, og det er et godt supplement.”

Det løbende forsvarspolitiske samarbejde i JEF gør en eventuel udsendelse mere smidig. Desuden sikrer fælles træning og øvelser, at nationernes forsvar er vant til at samarbejde. JEF-samarbejdet understøtter fastholdelse af Danmarks høje operative niveau og er en videreudvikling af det tætte samarbejde gennem mange år med det britiske forsvar.

Baggrund:
Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk ledet udrykningsstyrke. JEF har til formål at imødegå konflikter og kriser i en ustabil verden. Det er en multinational, værnsfælles styrke, som vil kunne udsendes globalt og i operationer henover hele konfliktspektret.

Samarbejdet blev indledt med en hensigtserklæring ved topmødet i Wales i 2014. Deltagelse i JEF gør Storbritannien og øvrige deltagende nationer til naturlige forsvarspolitiske samarbejdspartnere, når der opstår en krise- eller konfliktsituation. Danmark binder sig ikke til at udsende styrker med JEF. Danmark bestemmer suverænt fra gang til gang, om man ønsker at deltage i en JEF-operation, og hvad Danmark i så fald vil bidrage med. Danmark deltog i foråret i den første større JEF feltøvelse med en bataljonskampgruppe samt tre skibe. Øvelsens formål var at styrke landenes evne til at samarbejde, herunder kommunikere og dele information.

JEF skal ses som et supplement til NATO. Principperne for samarbejdet og eventuelle udsendelser er baseret på NATO-standarder. Det betyder bl.a., at JEF smidigt kan integreres i en større NATO-styrke.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00